Fotboll ska väcka minnen till liv

Bakom projektet Fotbollsminnen står Svenskt Demenscentrum och Svenska Fans, en populär webbportal där supportrar skriver matchreferat och intervjuar spelare från sina klubbar. Projektet vänder sig till både kvinnor och män men på Svenskt Demenscentrum sticker man inte under stol med att det är männen man framförallt vill nå.

fotbollsminnen

– Vården domineras av kvinnor och är ofta bra på att erbjuda traditionellt kvinnliga sysslor, som bakning och matlagning. Men då och då möter jag vårdpersonal som säger att det är svårt att hitta aktiviteter som engagerar äldre män. Därför ska det bli spännande att se om fotbollen kan vara en sådan, säger Ann-Christin Kärrman vid Svenskt Demenscentrum.

– Fotboll är ju vår största folkidrott som på olika sätt engagerar många,

Idén är inte tagen ur luften. Den föddes i Skottland av fotbollsfantasten Michael White. För sportjournalisten Eric Niva (se Niva-bloggen) berättar han hur fler och fler i hans omgivning försvann in i demensdimmorna. Själv hade han lätt att komma ihåg fotbollsmatcher som spelats för 40 år sedan och visste att han inte var ensam om det. Kanske kunde fotbollen hjälpa där nästan inget annat fungerade, resonerade White.

Han kontaktade ett lokalt demenscentrum och snart var den första samtalsgruppen på temat fotboll ett faktum. Gensvaret var över förväntan. Intresseorganisationen Alzheimer Scotland tände på idén och projektet ”Football Memories” startades. På deras hemsida finns många rörande berättelser om hur många personer, till synes inneslutna i sin sjukdom och ovilliga att delta i något överhuvudtaget, plötsligt lever upp när fotboll kommer på tal. Numera erbjuder volontärer fotbollsgrupper på dagverksamheter och äldreboenden i hela Skottland.

I det svenska pilotprojektet ska vårdpersonal fungera som samtalsledare. Till sin hjälp får de ett kit med prylar från Svenskt Demenscentrum. Malmö FF bidrar med fotbollar, halsdukar och diverse souvenirer. Texterna bygger på artiklar från Svenska Fans. Bildbyrån i Hässleholm och Idrottsmuseet i Malmö tillhandahåller fotografier på gamla fotbollsstjärnor. Tillsammans ska de fungera som minnesväckare som hjälper till att sätta igång ett samtal.

– Vi håller också på att ta fram en manual som stöd till samtalsledaren. Den tar upp vad man ska tänka på när det gäller gruppsammansättning, hur aktiv man ska vara och hur man kan agera i olika situationer. Manualen är inte skriven i sten utan kommer att utvecklas när vi får feedback från samtalsledarna, säger Ann-Christin Kärrman. 

Tre äldreboenden i Malmöområdet deltar i projektet. Om det faller väl ut ska det spridas över landet.

– Exakt hur vi ska går vidare är inte bestämt men vi har många spännande idéer, säger Ann-Christin Kärrman.

Magnus Westlander