Riktlinjer blir mer tillgängliga för vården

– Idag måste personalen lämna det system de arbetar i och söka på webben eller i en pdf för att ta reda på vad Socialstyrelsen rekommenderar. Detta innebär ett onödigt motstånd. Vi vill öka användbarheten av riktlinjerna, säger David Svärd i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen

Öppna PSI-data innebär att informationen är tillgänglig i ett format som inte kräver en särskild programvara för att läsa. Dessutom är den strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra datakällor.

Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för en rad olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom innehåller rekommendationer för såväl diagnosticering som läkemedelsbehandling och omvårdnad.