Nya belägg för minskad risk för demens

Det är ansedda tidskriften Lancet som publicerar data från fyra stora befolkningsstuder Sverige (H-70), Nederländerna, Storbritannien och Spanien. I den senare (Zaragoza) var förekomsten av demenssjukdom bland män (65 år och äldre) drygt 40 procent lägre 1996 jämfört med 1987. Förändringen var inte lika stor i övriga studier men trenden densamma: risken för demenssjukdom bland äldre minskar i samtliga fyra länder. 

Även i andra länder finns forskning som stödjer Lancet-studien. Forskarna pekar på flera möjliga förklaringar till den positiva utvecklingen: högre utbildningsnivå, bättre levnadsvillkor och effektivare behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Laura Fratiglioni, professor vid Karolinska institutet, säger till Svenska Dagbladet att den bästa förebyggande effekten på demenssjukdom uppnås om man sätter in flera åtgärder, till exempel bra mat (medelhavskost), fysisk aktivitet, social och intellektuell stimulans, och att behandla högt blodtryck och diabetes.

– Vi ser att det till stor del är samma riskfaktorer för vaskulär demens som för hjärtsjukdomar. Många har redan ändrat sin livsstil med tanke på hjärtat och därför är preventionen av demens redan in action, säger Laura Fratiglioni.

Att förekomsten av demens minskar bland äldre betyder inte att antalet personer med demenssjukdom minskar. Eftersom befolkningen åldras och medellivslängden ökar kommer sannolikt allt fler att insjukna även framöver.