Dålig nattbemanning på många boenden

Bemanningen på många demensboenden är fortfarande alltför dålig under natten, trots skärpta regler på området. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har krävt förbättringar av ett 30-tal vårdgivare det senaste året.

Det är radions Ekot som har granskat ett 40-tal anmälningar till IVO om bristande nattbemanning. Här finns exempel på boenden med en  personalstyrka på två personer som ska ha uppsikt över fyra olika våningsplan. På dem bor många demenssjuka som ofta är oroliga nattetid; vandrar runt och försöker ta sig ut.

Ekots granskning visar att IVO det senaste året förelagt åtgärder för minst sex vårdgivare med viten på mer än en halv miljon kronor vardera.

Bemanningen nattetid på landets äldrebeonden har kritiserats under flera år. Förra året skärptes kraven  genom en ändring i socialtjänstförordningen. Då ställdes krav på att äldre ska ha rätt till hjälp utan dröjsmål, även mitt i natten. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer för hur vårdgivarna ska leva upp till den nya kraven. Men IVO ser fortfarande samma brister. 

– Det har inte blivit någon större skillnad utan vi ser ju fortfarande samma brister på vissa äldreboenden där man har för låg bemanning och de äldre blir inlåsta på sina avdelningar, säger Michaela Hecht Gunnarsson, inspektör vid  IVO, till Ekot.

Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik och sakkunnig i SPF-seniorerna, anser att de allra flesta äldreboenden fungerar alldeles perfekt medan enstaka är nästan brottsligt dåliga.

– Det är dem man måste komma åt. När man då har en ganska svag skrivning i en förordning så kommer man ju inte åt dem heller, plus att man retar upp alla dem som faktiskt fungerar väldigt bra, säger han.

Läs eller lyssna på inslaget i Ekot (nytt fönster)
Läs även Lagen förtydligas men inga föreskrifter om bemanning
(nytt fösnter