Ett händelserikt år står för dörren

 

17 mars lanseras vår webbaserade demenskurs för poliser och ordningsvakter.

  • 21 mars publicerar vi Sexualitet och demenssjukdom, en skrift för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
  • 31 mars presenteras lärande exempel under konferensen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Plats: ABF-huset i Stockholm.
  • 3–4 maj äger Svenska Demensdagarna rum i Göteborg.
  • 18 maj hålls för andra gången Dementia Forum X, ett internationellt möte på Kungliga slottet med forskare, politiker och beslutsfattare.
  • I maj ska framtidens demensboende, Silvia Bo, slå upp portarna på Drottningholm.
  • Under våren ger vi ut en bok om att leva med demens. Målgrupp: personer med demenssjukdom.
  • I mitten av juli samlas forskare från hela världen i London. Alzheimer´s Association håller sin årliga konferens.
  • Regeringens förslag till en svensk demensstrategi presenteras i sommar. Senare under hösten väntas Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för demensvården
  • 2–4 oktober arrangerar Alzheimer Europe sin stora konferens i Berlin.
  • I slutet av året hoppas vi kunna lansera nya avgiftsfria webbutbildningar: Demens och utvecklingsstörning samt Palliation ABC som handlar om god vård i livets slut.

God jul och gott nytt år
önskar vi alla våra läsare på webben!