Demenssatsning vid Norrtälje sjukhus

I mars startar en ambitiös utbildningssatsning vid sjukhusets geriatriska vårdavdelning. All personal på avdelning 1 ska utbildas i demensvård, för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras närstående.

– Vid sidan av det primära syftet, att förbättra omvårdnaden för våra äldre patienter, hoppas vi också att satsningen ska locka fler att jobba hos oss. Vi rekryterar just nu sjuksköterskor och tror att utbildningspaketet kan locka nya medarbetare till Norrtälje sjukhus – som dessutom är känt för sin familjära stämning, smidiga beslutsvägar, nöjda patienter och korta väntetider, säger Efva Lagerstedt, vice VD i TioHundra och verksamhetschef på Norrtälje sjukhus, i ett pressmeddelande.

Utbildningen sker i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och finansieras med hjälp av medel från Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet. Målet är att den geriatriska avdelningen ska bli Silviacertifierad. 2015 blev avdelning 76 vid Danderyds sjukhus landets första Silviacertifierade sjukhusavdelning.