Sex arbetsplatser blir stjärnmärkta

Stjärnmärkt demensomsorg

För första gången har demensomsorg blivit stjärnmärkt. I ett pilotprojekt i Stockholms stad har nu närmare 240 medarbetare gått igenom fyra utbildningssteg.  I går fick därför deras arbetsplatser ta emot diplom, en stjärnmärkning som bevis på att de genomfört utbildningen ”Tillsammans för en mer personcentrerad demensvård”. Det handlar om hemtjänstenheterna Stureby, Årsta, Enskede och Vantör samt Mårtensgården demensboende och Solrosens dagverksamhet.

Stjärnmärkt demensomsorg är en utbildningsmodell som tagits fram av  Svenskt Demenscentrum. Den omfattar fyra utbildningssteg: webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus, Checklista demens och utbildningspaketet Nollvisionen – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Minst 90 procent av medarbetarna på en arbetsplats måste ha genomfört de fyra stegen för att arbetsplatsen ska bli stjärnmärkt.

Pilotprojektet i Stockholm har drivits av Äldreförvaltningen och följs upp av Stiftelsen Äldrecentrum. Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholm, är entusiastisk till stjärnmärkningskonceptet och hoppas att stadens alla enheter ska gå igenom utbildningsmodellen. Om och i så fall när det kan bli verklighet kan hon inte säga för dagen.

Se bildspel från diplomeringen av
arbetsplatserna på Facebook (nytt fönster)

Fakta om stjärnmärkt demensomsorg