Ny webbutbildning om att förebygga fall

Illustration fallpreventionFallolyckor drabbar årligen 70 000 personer så pass illa att de behöver söka vård.

– Den absolut vanligaste riskgruppen är äldre personer generellt. Även exempelvis neurologiska och kognitiva sjukdomar som stroke, demens eller Parkinsons sjukdom innebär en ökad risk för fallolyckor, säger Lillemor Lundin-Olsson, professorer i fysioterapi vid Umeå universitet. 

Hon är en av experterna som anlitats i arbetet med utbildningen som fokuserar på fallprevention, det vill säga att förebygga fallolyckor. Det kan handla om fysisk träning, att se över läkemedel och förbättra nutritionen.

"Ett fall för teamet" är tillgänglig via Socialstyrelsens utbildningsportal
(nytt fönster)