Trio med högre insikter i demens

 UTBILDNING

 "Nu hoppas vi att fler sjuksköterskor följer vårt exempel och går utbildningen – det behövs". Det säger Inger Ekrot som på försommaren tog examen från landets första magisterprogram med inriktning mot demens.

 

Det är Sophiahemmets högskola som, tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet, startat denna specialistutbildning för sjuksköterskor. Den består av sju kurser och den som genomför de fyra första – motsvarande 30 högskolepoäng – kan titulera sig Silviasjuksköterska.

Demenssjuksköterskan Inger Ekrot har även gått de tre sista kurserna som är forskningsinriktade och inkluderar en magisteruppsats. Tillsammans med yrkeskollegorna Gun Holm, Malmö stad, och Leila Haapaniemi, Centrum för Allmänmedicin, fick hon sin magisterexamen i mitten av juni under en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus.

– Min uppsats handlade om sjuksköterskan bedömning av fysisk smärta hos demenspatienter. Jag gjorde en hel del intervjuer med sjuksköterskor i Värmdö där jag arbetar. Det var oerhört lärorikt för båda parter och satte igång en slags lärandeprocess i kommunen, säger Inger Ekrot.

Inger Ekrots tjänst i Värmdö kommun handlar främst om att driva utvecklingsarbete, bland annat för anhörigstöd. Senaste året har varit rätt tufft då heltidsarbete varvats med studier och uppsatsskrivning. Att utbildningen i stora delar varit webbaserad har varit en förutsättning för att hinna med.

– Det tar tid att skriva en akademisk uppsasts och jag har nog lagt ned närmare 20 timmar i veckan på studierna - men det har det varit värt, säger hon.

Antalet Silviasjuksköterskor ökar stadigt men fortfarande har endast tre stycken fortsatt programmet och tagit en magisterexamen med inriktning mot demens. Inger Ekrot hoppas att fler vågar satsa i framtiden.

– Det behövs. Det är uppenbart att det finns ett kunskapsglapp mellan forksningen och verksamheterna - här är ett tomrum som vi kan hjälp till att fylla, säger Inger Ekrot.