Mål och principer

Mål

Det ultimata målet med validationsmetoden är att återupprätta värdigheten för att kunna dö i frid. Övriga målsättningar är:

 • återställa självkänslan
 • minska stress
 • rättfärdiga existensen
 • arbeta för att lösa konflikter som finns kvar från det förflutna
 • minska behovet av kemiska och fysiska tvång
 • öka den verbala och den icke – verbala kommunikationen
 • förhindra tillbakadragande till vegeterande (att den demenssjuke går in i sig själv)
 • förbättra gångförmågan och det fysiska välbefinnandet

Principer

 1. Alla mycket gamla människor är unika och värdefulla.
 2. Desorienterade gamla människor skall accepteras som de är – vi ska inte försöka att ändra dem.
 3. Att lyssna med empati bygger tillit, minskar oro och återupprättar värdighet
 4. Smärtsamma känslor som uttrycks, erkänns och bekräftas av en lyssnare som man litar på minskar. Smärtsamma känslor som ignoreras eller trycks ned kommer att öka i styrka.
 5. Det finns en orsak bakom beteendet hos mycket gamla och desorienterade människor.
 6. De bakomliggande orsakerna till desorienterade människors beteende kan vara ett eller flera grundläggande mänskliga behov, t.ex. behovet av att vara älskad, att höra till, behovet av att vara till nytta och vara produktiv, behov av att uttrycka känslor. De drar sig tillbaka, från de närvarande, till de förflutna, för att tillfredsställa sina behov. De löser upp, återupplever, avreagerar och uttrycker sig.
 7. Tidigare inlärda beteenden återvänder när den verbala förmågan och närminnet försämras.
 8. Personliga symboler, som desorienterade människor använder är personer eller saker – i nutid - som representerar människor eller föreställningar från det förflutna som är laddade med känsla.
 9. Desorienterade gamla människor lever ofta samtidigt på många medvetandenivåer
 10. När de fem sinnena försämras, stimulerar och använder de desorienterade äldre sina inre sinnen: de ser med sitt inre öga och hör ljud och röster i sitt inre öra från det förflutna
 11. Händelser, känslor, ljud, dofter, smaker och bilder skapar känslor, som i sin tur väcker liknande känslor upplevda i det förflutna. Den gamla människan reagerar på samma sätt som hon gjorde förr.
Publicerad: 2009-05-19, Uppdaterad: 2020-01-14