Vad är demens?

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Inget naturligt åldrande

Kunskapen om demenssjukdom var länge mycket bristfällig och senilitet (som man ofta sa förr) betraktades närmast som en oundviklig följd av åldrandet. Numera vet vi att demenssjukom beror på skador i hjärnan som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Demenssjukdom är betydligt vanligare i hög ålder men det drabbar långtifrån alla och är inget naturligt åldrande.

Olika orsaker

Den klart vanligaste demenssjukdomen i Sverige är Alzheimers sjukdom som står för 60–70 procent av samtliga fall. Sjukdomen gör att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. Symptomen kommer ofta smygande och efterhand försämras även kroppsliga funktioner. Idag finns symptomlindrande läkemedel men inget botemedel mot Alzheimers sjukdom.

Vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontotemporal demens är exempel på andra demenssjukdomar. Även alkoholmissbruk, B12-brist och en rad andra sjukdomstillstånd kan i en del fall leda till demens. Vissa av dessa s k sekundära sjukdomar är behandlingsbara. Därför är det alltid viktigt att utreda vad som orsakar demens.

En växande folksjukdom

Varje år insjuknar uppemot  25 000 personer i demenssjukdom, de allra flesta är äldre personer. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att öka i takt med att andelen äldre blir fler.

År 2030 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom, 2050 kan så många som 250 000 vara drabbade, om dagens befolkningsprognoser slår in och inget botemedel har utvecklats till dess.

Publicerad: 2008-06-02, Uppdaterad: 2021-12-07