Sekundära sjukdomar

Sekundära demenssjukdomar består av ett åttiotal sjukdomar och skador, till exempel hjärntumörer, alkoholmissbruk och olika bristtillstånd. En gemensam nämnare är att de i vissa fall leder till demens men behöver inte göra det. Sekundära demenssjukdomar kan vara behandlingsbara och symptomen kan avhjälpas om åtgärder sätts in i tid.

Allvarlig olycka

Allvarliga trafikolyckor kan ge traumatiska skador. Följden kan bli att hjärnvävnaden skadas så att demenstillstånd uppstår.

Störningar i hjärnans hålrum (Hydrocephalus)

Normalt silas hjärnvätska ut genom ett fint membran för att kunna hålla hjärnan fuktad. Vid hydrocephalus hindras det normala avflödet och trycket ökar i hålrummen där hjärnvätskan produceras. Trycket kan bli så stort att demenssymptom uppstår. Tillståndet är behandlingsbart. Genom att anlägga en shunt i hjärnans hålrum kan hjärnvätskan avledas genom en fin kateter, till exempel ned i buken, som minskar trycket på hjärnvävnaden.

Hjärntumör

En tumör som sitter så att den trycker mot hjärnbarken kan framkalla demens. Om den är ett menigiom, dvs inte ger upphov till dottersvulster, kan symptomen försvinna om tumören avlägsnas. Operativa ingrepp är dock inte alltid möjliga och hjälper inte mot demenssymptomen om tumören sprider sig i hjärnan (malign).

Infektion

Hjärnan kan även drabbas av infektioner exempelvis herpesvirus, HIV eller andra infektionssjukdomar. En hjärninflammation kan då ge permanenta skador så att demenstillstånd uppträder.

Det finns en typ av infektion som skiljer sig från de övriga och innebär att ett kroppseget litet protein, en så kallad prion, muterar och orsakar snabb förstörelse av hjärnvävnad. Denna sjukdomstyp är dock ovanlig. Vi känner till Jacob Creutfeltz sjukdom som orsakas av prionsjukdom. Den epidemi som drabbade England på 1990-talet var orsakad av prionsjukdomen Bovin Spongiform Encephalopti (BSE). Orsaken till dessa prionsjukdomar anses vara att människan fått i sig smittat kött, antingen smittad hjärnvävnad eller kött från ett djur som ätit smittad hjärnvävnad.
 

Störd ämnesomsättning

Störningar av till exempel ämnesomsättningen kan ge demenssymptom om det föreligger en överproduktion av sköldkörtelhormon eller om det föreligger en underproduktion av sköldkörtelhormon. Dessa störningar kan behandlas och demenssymptomen kan försvinna. Kalkomsättningen kan även rubbas och ge olika symptom som vid demens. Det finns flera andra tillstånd som här kan ge demenssymptom, till exemepl störningar på grund av sjukdom i kroppens körtelsystem.

Bristtillstånd

Bristtillstånd kan ge upphov till demenssymptom och den vanligaste orsaken är brister inom vitamin B-gruppen. Väsentligt för våra nervceller när de ska bygga signalämnen är att kroppen bistår med byggstenar. Viktiga byggstenar är vitamin B12, folsyra, B6 och B1. Att många äldre drabbas av vitamin B12-brist beror oftast på att upptaget i mag-tarmsystemet blir sämre med åren. Vitamin B12 finns bara i animaliska produkter som kött, fisk, fågel och ägg. Vitaminet folsyra finns i bladgröna grönsaker.

Alkohol och lösningsmedel

Hjärnans nervceller är känsliga för alkohol. Måttliga mängder har i vissa studier visat sig vara positivt för nervcellerna. Större mängder är definitivt av skada. Även lösningsmedel är skadliga för hjärnans nervceller.

Publicerad: 2008-09-02, Uppdaterad: 2020-01-14