Så fungerar hjärnan

bild på hjärna

Den grå hjärnbarken

Hjärnans yttre yta kallas hjärnbarken eller den grå substansen. Här finns flera miljarder nervceller som länkas samman via synapser. Mellan synapserna skickas impulser, fram och tillbaka, som får oss att reagera, tänka och handla.

Den vita substansen

Innanför den grå barken, djupare i hjärnan, finns den vita substansen. Här är nervtrådarna, som löper från nervcellerna i barken, skyddade av ett vitt fettlager som kallas myelin. I den vita substansen finns viktiga hjärnkärnor med olika funktioner.

Olika hjärnskador ger olika symptom

Hjärnan består även av en rad lober, som rymmer centra för olika funktioner, t ex minne, inlärning och tal. Vid demenssjukdom skadas nervceller i olika delar av hjärnan. Symptomen varierar beroende vilken del som skadas.

Jämförelse mellan två demenssjukdomar

bild på hjärnaAlzheimers sjukdom
Hjäss- och tinningloberna skadas (gult område). Det leder till bl a minnesproblem och svårigheter att tänka, planera och handla.

 

Bild på hjärna vid Frontotemporal demensFrontotemporal demens
Pannloben skadas (gult område). Det leder till bl a förändrade personlighetsdrag och bristande omdöme.

 

Se fotografier med PET-kamera

Publicerad: 2008-08-15, Uppdaterad: 2020-04-06