Kalender

Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! • Obs! Inställd 

19
okt
Datum: 19 – 20 oktober 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

Mötesplats Ung anhörig • Online 

19
jan
Datum: 19 januari 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Webbinarium: Stjärnmärkt demensomsorg 

15
feb
Datum: 15 februari 2021
Tid: 13:30 – 15:15
Plats:
Online
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Sedan Svenskt Demenscentrum lanserade utbildningsmodellen Stjärnmärkt har drygt 60 enheter i landet genomfört den och kan titulera sig som Stjärnmärkta. Antalet kommer att fortsätta öka även nästa år, det handlar om såväl äldreboenden och dagverksamheter som hemtjänst och biståndshandläggarenheter.

Med anledning av det stora intresset för utbildningsmodellen arrangerar Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret webbinariet Stjärnmärkt demensomsorg. Det tar bland annat upp utmaningar och erfarenheter av att arbeta med utbildningsmodellen och vilka effekter som satsningen har gett.

Under webbinariet föreläser även Iréne Ericsson, fil dr och forskare vid Jönköpings University, om att utveckla personcentrerade arbetssätt som också är det övergripande syftet med Stjärnmärkt.

Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Mer information och länk till anmälan läggs ut i januari 2021.

Mötesplats Ung anhörig • Online 

23
feb
Datum: 23 februari 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Demenssjukdom och kognitiv svikt • Online 

16
mar
Datum: 16 mars 2021
Tid: 8:50 – 15:00
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Kompetens

Gothia Kompetens bjuder in till livesänd webbkonferens om stöd och bemötande.

Föreläser gör bland andra Wilhelmina Hoffman, geriatriker specialiserad på demenssjukdomar, Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet, Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen, Petra Tegman, Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska samt Henrik Frenkel, journalist och tidigare chef för Aktuellt på SVT.

Programmet berör bland annat nedanstående punkter.

 • Vikten av uppföljning och stöd efter en diagnos
 • Kommunikationsstödjande appar med evidens
 • Skapa ett demensvänligt samhälle med små medel
 • Så förhöjer du måltiden vid demens

Program och mer information »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

30
mar
Datum: 30 mars 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

27
apr
Datum: 27 april 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

18
maj
Datum: 18 maj 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Mötesplats Ung anhörig • Online 

15
jun
Datum: 15 juni 2021
Tid: 17:00 – 18:30
Plats:
Online
Arrangör:
Anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation.

Ni pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter så börjar träffarna digitalt. Förhoppningen är att under våren kunna genomföra fysiska träffar. Information om hur träffen genomförs skickas ut inför varje tillfälle.

Anmälan görs inför varje tillfälle, senast dagen innan träffen.

Mötesplats Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Mer information och kontaktuppgifter »

Svenska Demensdagarna • Örebro 

12
okt
Datum: 12 – 13 oktober 2021
Tid: Se program nedan
Plats:
Conventum, Örebro
Arrangör:
Svenska Nätverket för Demenskunskap

År 2021 samlas vi för 21:a gången på Svenska Demensdagarna. Denna gång hålls konferensen på Contventum i Örebro.

Huvudföreläsare är:

 • Bengt Winblad, Karolinska Institutet, Inst NVS, sektionen för neurogeriatrik
 • Katrin Lindholm, Anhörigkonsulent, Avesta Kommun
 • Gudrun Strandberg, Demenssjuksköterska, Avesta Kommun
 • Anna Nåsby, ung anhörig/psykolog
 • Ellen Enbom, ung anhörig
 • Madeleine Liljegren, ST-läkare, med dr, Psykiatri Nordväst/Lunds universitet
 • Lars-Christer Hydén, Professor, Centrum för demensforskning, Linköpings universitet.

Svenska Demensdagarna samarbetar med Svenskt Demenscentrum.

Program »
Anmälan »

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.