Kalender

Sikta mot stjärnorna har flyttats till den 15 feb 2021 

9
okt
Datum: 9 oktober 2020
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Ingenjörshuset, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

P.g.a. coronapandemin har inspirationsdagen Sikta mot stjärnorna flyttats fram till den 15 februari 2021. Läs mer här!

Webbinarium: Europeiska anhörigdagen 

6
okt
Datum: 6 oktober 2020
Tid: 10:00 – 11:30
Plats:
Online
Arrangör:
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Den 6 oktober, på den nationella anhörigdagen och nyinstiftade European Carers Day, bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium för att uppmärksamma anhöriga och anhörigas betydelsefulla insatser runt om i Sverige och Europa.

Webbinariet inleds av socialminister Lena Hallengren och deltagarna får därefter ta del av flera intressanta presentationer och samtal. Medverkar gör bland annat Ulla Lantz, anhörig, Elizabeth Hanson, professor och FoU-ledare vid Nka, Eva Borgström, Intressepolitisk samordnare för Riksförbundet FUB, och Monica Forsberg, länssamordnare för anhörigstöd i Norrbotten och områdeschef i Luleå kommun.
Moderator under webbinariet är Mark Levengood.

Webbinariet hålls på svenska, är avgiftsfritt och vänder sig till politiker, chefer, personal, anhöriga och andra intresserade.

Mer information »

Norrländska Demensdagen OBS! Flyttad till 2021 • Umeå 

8
okt
Datum: 8 oktober 2020
Tid: 8:00 – 16:30
Plats:
Aula Nordica, Umeå Universitet
Arrangör:
Region Västerbotten & Umeå universitet

OBS! Konferensen är flyttad till 2021

Geriatriskt centrum, Region Västerbotten & Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet bjuder för fjärde gången in till Norrländska Demensdagen i Umeå.

Norrländska Demensdagen riktar sig både till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som drabbats av demenssjukdom och till dig som är politiker eller tjänsteman som vill uppdatera dina kunskaper inom demensområdet. Under konferensen presenteras aktuell kunskap inom diagnostik, behandling, rehabilitering och omvårdnad.

Mer information (nytt fönster)

Demenskunskap – grundkurs för alla yrkesgrupper • Sthlm 

15
okt
Datum: 15 oktober 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Gustav IIIs väg 17, Drottningholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Kursen riktar sig till dig som  i ditt arbete möter personer med demens eller sviktande minne. Under dagen kommer du att få lära mer om de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom du kan möta hos en person som drabbats av demens. Du får lära dig hur minnet fungerar och hur du genom olika strategier kan underlätta för den som är demenssjuk. Vi går igenom anhörigas/närståendes situation och belyser viktiga områden som t.ex. bemötande och aktivitet. Vi tar även upp vanliga problemsituationer i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att få många praktiska råd och tips under dagen.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

ÄO-dagarna • Livesänd webbkonferens 

15
okt
Datum: 15 oktober 2020
Tid: 9:40 – 15:30
Plats:
Online
Arrangör:
Gothia Fortbildning

Den 19:e upplagan av Äldreomsorgsdagarna får en ny form för att anpassas till en ny verklighet. ÄO-Dagarna 2020 genomförs som en livesänd webbkonferens.
Du kan koppla upp dig på jobbet eller hemifrån och ta del av en inspirerande heldag med nya strategier och verktyg för att gå vidare efter ett ovanligt tufft år. Du kommer att kunna ställa frågor och du får även ett digitalt extramaterial efter konferensen.

Ur innehållet

  • Historiskt hårt tryck på välfärden
  • Vi behöver livet när vi ska dö
  • Ensam är inte stark
  • För vems skull arbetar vi?
  • Lagkänsla skapar sund arbetskultur
  • En bra dag på jobbet

Föreläser gör bland andra Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Petra Tegman, biträdande verksamhetschef, Stiftelsen Silviahemmet, Peter Strang, överläkare och professor i palliativ medicin, samt Ramin Kabiri, biträdande enhetschef

Program och mer information »

Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens ansvar! • Obs! Inställd 

19
okt
Datum: 19 – 20 oktober 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

Direktsänd, digital konferens: Nationell strategi för vård och omsorg vid demenssjukdom – fokus på samverkan 

9
nov
Datum: 9 november 2020
Tid: 9:00 – 16:00
Plats:
Online
Arrangör:
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne bjuder in till avgiftsfri konferens.

Det pågår en stor omställning i Sverige till en ny kunskapsstyrningsorganisation. När det gäller vård och omsorg av personer med demenssjukdom är samordning av vården och omsorgen över huvudmannagränserna ett viktigt område som denna konferens kommer fokusera på. Konferensen riktar sig till beslutsfattare i regioner och kommuner, chefer på alla nivåer samt vård- och omsorgspersonal med ett intresse av verksamhetsutveckling.

Anmälan och mer information »

Verktyg för god demensvård: för arbetsterapeuter och fysioterapeuter • Sthlm 

12
nov
Datum: 12 – 13 november 2020
Tid: Se program nedan
Plats:
Gustav IIIs väg 17, Drottningholm
Arrangör:
Stiftelsen Silviahemmet

Två kursdagar för dig som arbetar som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Du får ett medicinskt perspektiv på kognitiv sjukdom (demenssjukdom) och lära dig mer om gott förhållningssätt samt bemötande av personer med demenssjukdom. En arbetsterapeut och en fysioterapeut kommer att föreläsa om sitt arbete med demenssjuka. Målet är att du ska få fördjupade kunskaper, råd och tips i ditt arbete.

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Webbinarium: Urfolk och utredning av demens 

19
nov
Datum: 19 november 2020
Tid: 13:00 – 14:00
Plats:
Online
Arrangör:
Nordens välfärdscenter

Temanätverket för demens och urfolk arbetar med att identifiera behov för ny forskning, kompetenshöjande insatser samt översättning och anpassning av diagnostiseringsverktyg till samiska språk och grönländska. Ett annat ämne för nätverket handlar om urfolk och utredning av demens.

Nordens välfärdscenter bjuder in till webbinarium som tar upp frågan. Medverkar gör bland andra Amund Peder Teigmo, klinikchef på Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset, Norge.

Programmet är inte klart men kommer att publiceras på Nordens välfärdscenters hemsida så fort det är färdigt.

Webbinariet är avgiftsfritt och anmälan är öppen »

Inspirationsdag: Sikta mot stjärnorna • Sthlm 

15
feb
Datum: 15 februari 2021
Tid: 8:30 – 16:00
Plats:
Ingenjörshuset, Stockholm
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Under fyra års tid har Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret (SveDem) arbetat tillsammans för en vård utan tvångs- och begränsningsåtgärder, en nollvision. Detta samarbete har utvecklats och är nu en del i ett större sammanhang.

Under 2018 lanserade Svenskt Demenscentrum sin nya utbildningsmodell Stjärnmärkt. Den ger vård- och omsorgspersonal verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin arbetsplats. Med hjälp av Stjärnmärkt samt kvalitetsregistren SveDem och BPSD kan nu enheterna driva förändrings- och förbättringsarbeten.

Om du jobbar inom hemtjänst, dagverksamhet, äldreboende eller är biståndshandläggare och vill lära dig mer om detta, är det här en dag du inte vill missa. Kom och lyssna till Stjärninstruktörer och andra föreläsare när de delar med sig av sina erfarenheter. En inspirationsdag för det personcentrerade förhållningssättet.

Sista anmälningsdag: 25 januari. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega t.o.m. den 5 februari.

OBS! Inspirationsdagen är flyttad från den 9 oktober 2020.

Skandinavisk ledarskapskonferens • Stockholm 

26
sep
Datum: 26 – 27 september 2022
Tid: Se program nedan
Plats:
Stockholm City Conference Centre
Arrangör:
Svenskt Demenscentrum, Nasjonal kompetansetjeneste (Norge) och Nationalt videnscenter for demens (Danmark)

För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med ledarskapet i fokus.

Brendan McCormack, professor vid Queen Margaret University i Skottland, är bara en av flera spännande föreläsare som kommer till Stockholm City Conference Centre. Program och länk till anmälan läggs ut under 2021. 

OBS! Denna konferens skulle har ägt rum i oktober 2020 men ställdes in p.g.a. coronaepidemin.