Webbinarium: Stjärnmärkt demensomsorg – för att utveckla personcentrerad omvårdnad

Datum: 
15 Februari 2021
Tid: 
13:30 - 15:40
Plats: 
Online
Arrangör: 
Svenskt Demenscentrum och SveDem

Välkommen att delta i ett webbinarium om Stjärnmärkt och personcentrerad omvårdnad. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum och som sprider sig över landet. I dag finns drygt 60 Stjärnmärkta enheter – särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandlägggarenheter – och fler är på gång.

I webbinariet delar Stjärninstruktörer från tre kommuner – Ljusdal, Malmö och Västerås – med sig av sina erfarenheter och berättar om vilka effekter utbildningsmodellen har haft och hur man tänker gå vidare.

Det övergripande syftet med Stjärnmärkt är att utveckla den personcentrerade omvårdnaden. Det är också temat för en föreläsning av Iréne Ericsson, fil. dr. i gerontologi och forskare vid Jönköpings University. Under webbinariet presenterar även Frida Nobel Socialstyrelsens nya målnivåer för demensomsorgen. Läs mer om webbinariet i programmet (nytt fönster).

Webbinariet, som arrangeras av Svenskt Demenscentrum och SveDem, är avgiftsfritt. Anmäl dig nedan. (Obs! Du får en automatisk bekräftelse på din anmälan. Om du inte hittar den kan mejlet ha hamnat i skräpposten.)