En bok för dig med demenssjukdom

Boken är den första i sitt slag som vänder sig direkt till personer som nyligen har fått en demensdiagnos. Det var verkligen på tiden konstaterade Wilhelmina Hoffman, en smula ursäktande, och tackade alla som hade lämnat viktiga bidrag till boken.

– Svenskt Demenscentrum har gett ut en hel del trycksaker vid det här laget men fram till i dag har ingen vänt sig till dem som vi ytterst arbetar för, de som har fått en demensdiagnos. Därför var det hög tid nu och också särskilt roligt att få presentera just denna bok, sa hon och utbringade en skål med ett 40-tal inbjudna gäster.

Författare till boken är Kari Molin. Till sin hjälp har hon haft deltagare från bland annat Demensförbundets Lundagårdsgrupper, Café Irene i Flen och Upplands Bros stödgrupp. De är personer med demenssjukdom som öppenhjärtigt berättat om sin tillvaro och delat med sig av sina erfarenheter. Många av dem hade kommit till boksläppet och bläddrade nyfiket i den nya boken.

Kari Molin och Ingrid Lindberg

Ingrid Lindberg (höger) lever med Alzheimers sjukdom och är en av dem som har intervjuats för boken. Här tillsammans med författaren Kari Molin.

 

En bok för dig med demenssjukdom innehåller konkreta tips och råd om hur man kan övervinna svårigheter i vardagen och vart man kan vända sig för att få hjälp. De intervjuade har olika bakgrund och tiden som de levt med sin sjukdom skiljer sig åt. Vi tror och hoppas att deras erfarenheter kan hjälpa dig som är i en liknande situation. För deras berättelser visar att det är möjligt att leva ett meningsfullt liv trots svår sjukdom.

Omslag till bok

Boken kostar 50 kr och kan beställas från vår webbshop (nytt fönster).

Boken kan också laddas ned som pdf (nytt fönster).