Senaste nytt

24 aug 2022

PODD: Diakon betonar vikten av demenskunskap 

 ARBETA MED DEMENS UTBILDNING

Carina Hedman har gått en högskoleutbildning om demenssjukdomar för diakoner. I senaste Demenspodden berättar hon om vikten av kunskap, sitt arbete som diakon och om att själv vara anhörig.

Lyssna på avsnittet

19 aug 2022

Värme och vemod under allra sista sommarlägret 

 ARBETA MED DEMENS LEVA MED DEMENS

I flera år har Svenskt Demenscentrum stöttat lägerverksamheter för unga anhöriga till en förälder med demenssjukdom. Lägren startade i Avesta för elva år sedan. Nyligen hölls de för sista gången i Dalakommunen.

Mitt under dallrande värmebölja blev sjön Bäsingen en tacksam och naturlig samlingspunkt mellan föreläsningarna på Sjöviks Folkhögskola. De 17 ungdomarna kunde prova på fiskelyckan, paddla på en SUP-bräda eller bara ta ett svalkande dopp.

 

Kunskap ger trygghet

Ett syfte med lägren i Avesta har varit att ge de unga anhöriga kunskap om den sjukdom som drabbat deras förälder och information om vilket stöd de har rätt att få.

Överläkare Moa Wibom har varit med som föreläsare på lägren i flera år.

– Det är ett enormt förtroende att få vara med och höra deras berättelser. Det som chockar mig är att det är så ytterst lite information och kunskap som har nått ungdomarna. Det mesta som förmedlas på lägret blir nyheter och ofta en chock för dem. När vi inte kan bota eller bromsa de här sjukdomarna, återstår att åtminstone ge bra information och trygghet. Det måste vara det viktigaste, för kunskap ger trygghet, säger Moa Wibom.

Ett annat syfte med lägren är att deltagarna ska få träffa andra i liknande situation, som de kan dela sina erfarenheter med. Och pratades gjorde det under hela helgen i spontana grupperingar – från tidig morgon till framåt nattkröken.

Olof och hans bror hade fått tips om lägret av en demenssjuksköterska i Göteborg.

Kravlös gemenskap

– När man kommer hit möts man av en öppenhet och värme. Det är kravlöst här. Och det har känts naturligt att dela med sig av sina erfarenheter. Alla är ju här av samma anledning, säger Olof.

Elisabeth, en annan deltagare, håller med.
– Man känner sig så omhändertagen. De flesta här får ju ta mycket ansvar hemma. Man blir också ompysslad och kan få till exempel taktil massage och vara med på yoga.

Akupunktur var något annat som flera ville prova på.
– Det var en positiv upplevelse. Jag känner mig liksom nyvaken nu, säger André.

Sara beskriver sin premiärupplevelse av akupunktur så här:
– Mitt i började det kurra i min mage, sen sa det pling plong i högra foten, så jag nästan hörde ljudet.  Det var ashäftigt.

Stöttat 450 unga anhöriga

Det var år 2011 som demenssjuksköterska Gudrun Strandberg och anhörigkonsulent Katrin Lindholm på Avesta kommun fick idén av en ung anhörig att dra igång ett läger. Det började i liten skala, men snart växte verksamheten och Alzheimerfonden trädde in som finansiär.

Sedan några år tillbaka driver Alzheimerfonden läger från Örnsköldsvik i norr till Ystad i söder. Under 12 år har cirka 450 barn och unga vuxna varit med på lägren, där de fått professionell stöttning och kunskap om kognitiva sjukdomar.

Internationell uppmärksamhet

Verksamheten har också uppmärksammats internationellt. Efter studiebesök i Avesta har man i Norge startat läger enligt Avestas koncept. Också japanerna har visat stort intresse och skickade för några år sedan en delegation till Avesta för att ställa frågor till Gudrun och Katrin.

Katrin, nu lägger ni ned lägerverksamheten i Avesta. Hur känns det?

– Vemodigt, men jag är så tacksam och stolt över att vi genom envishet fick till det här då för 12 år sen och att jag har fått vara med och utveckla något som inte fanns. Vi har lyft frågorna kring unga anhöriga och sett hur mycket lägren betytt för ungdomarna. Vi är ett bra team som har jobbat med det här.

– Efter varje läger har vi fått otroligt mycket positiv feedback. Deltagarna uppskattar att vi ser och bekräftar dem, att de får egen tid att prata och blir respekterade för de djupa känslor de har och den starka sorg som de bär på.

Oro för frisk förälder

Vad utläser ni av era hälsoenkäter att de vanligaste bekymren hos unga anhöriga är?

– Ångest, oro, depression, sömnsvårigheter, ständig stress över att vara tillgänglig hela tiden. De bär också på en oro att den friska föräldern ska bli sjuk.

Gudrun, under de år som ni drivit lägren, kan du se att det har skett någon förändring i stödet för de unga anhöriga?

– Jag tycker att det finns fler som förstår att det finns unga anhöriga, så det är inte en lika bortglömd grupp som det har varit tidigare. Men orättvisorna i Sverige kvarstår, att det är stor skillnad vilken hjälp man får eller inte får beroende på var man bor.

Text och foto: Christina Nemell

 

Kunskap ger trygghet

Ett syfte med lägren i Avesta har varit att ge de unga anhöriga kunskap om den sjukdom som drabbat deras förälder och information om vilket stöd de har rätt att få.

Överläkare Moa Wibom har varit med som föreläsare på lägren i flera år.

– Det är ett enormt förtroende att få vara med och höra deras berättelser. Det som chockar mig är att det är så ytterst lite information och kunskap som har nått ungdomarna. Det mesta som förmedlas på lägret blir nyheter och ofta en chock för dem. När vi inte kan bota eller bromsa de här sjukdomarna, återstår att åtminstone ge bra information och trygghet. Det måste vara det viktigaste, för kunskap ger trygghet, säger Moa Wibom.

Ett annat syfte med lägren är att deltagarna ska få träffa andra i liknande situation, som de kan dela sina erfarenheter med. Och pratades gjorde det under hela helgen i spontana grupperingar – från tidig morgon till framåt nattkröken.

Olof och hans bror hade fått tips om lägret av en demenssjuksköterska i Göteborg.

Kravlös gemenskap

– När man kommer hit möts man av en öppenhet och värme. Det är kravlöst här. Och det har känts naturligt att dela med sig av sina erfarenheter. Alla är ju här av samma anledning, säger Olof.

Elisabeth, en annan deltagare, håller med.
– Man känner sig så omhändertagen. De flesta här får ju ta mycket ansvar hemma. Man blir också ompysslad och kan få till exempel taktil massage och vara med på yoga.

Akupunktur var något annat som flera ville prova på.
– Det var en positiv upplevelse. Jag känner mig liksom nyvaken nu, säger André.

Sara beskriver sin premiärupplevelse av akupunktur så här:
– Mitt i började det kurra i min mage, sen sa det pling plong i högra foten, så jag nästan hörde ljudet.  Det var ashäftigt.

Stöttat 450 unga anhöriga

Det var år 2011 som demenssjuksköterska Gudrun Strandberg och anhörigkonsulent Katrin Lindholm på Avesta kommun fick idén av en ung anhörig att dra igång ett läger. Det började i liten skala, men snart växte verksamheten och Alzheimerfonden trädde in som finansiär.

Sedan några år tillbaka driver Alzheimerfonden läger från Örnsköldsvik i norr till Ystad i söder. Under 12 år har cirka 450 barn och unga vuxna varit med på lägren, där de fått professionell stöttning och kunskap om kognitiva sjukdomar.

Internationell uppmärksamhet

Verksamheten har också uppmärksammats internationellt. Efter studiebesök i Avesta har man i Norge startat läger enligt Avestas koncept. Också japanerna har visat stort intresse och skickade för några år sedan en delegation till Avesta för att ställa frågor till Gudrun och Katrin.

Katrin, nu lägger ni ned lägerverksamheten i Avesta. Hur känns det?

– Vemodigt, men jag är så tacksam och stolt över att vi genom envishet fick till det här då för 12 år sen och att jag har fått vara med och utveckla något som inte fanns. Vi har lyft frågorna kring unga anhöriga och sett hur mycket lägren betytt för ungdomarna. Vi är ett bra team som har jobbat med det här.

– Efter varje läger har vi fått otroligt mycket positiv feedback. Deltagarna uppskattar att vi ser och bekräftar dem, att de får egen tid att prata och blir respekterade för de djupa känslor de har och den starka sorg som de bär på.

Oro för frisk förälder

Vad utläser ni av era hälsoenkäter att de vanligaste bekymren hos unga anhöriga är?

– Ångest, oro, depression, sömnsvårigheter, ständig stress över att vara tillgänglig hela tiden. De bär också på en oro att den friska föräldern ska bli sjuk.

Gudrun, under de år som ni drivit lägren, kan du se att det har skett någon förändring i stödet för de unga anhöriga?

– Jag tycker att det finns fler som förstår att det finns unga anhöriga, så det är inte en lika bortglömd grupp som det har varit tidigare. Men orättvisorna i Sverige kvarstår, att det är stor skillnad vilken hjälp man får eller inte får beroende på var man bor.

Text och foto: Christina Nemell

 

18 aug 2022

Nytt kompetenscentrum planerar nationella dialogmöten 

 ARBETA MED DEMENS

Nu har Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen invigts. En av dess huvuduppgifter blir att snabbare svara upp mot verksamheternas behov av expertstöd.

Regeringen avsätter 19 miljoner kronor årligen till det nya centrumet. Det är ett delvis ett svar på Coronakommissionens kritik av svensk äldreomsorg vars brister blev tydliga under pandemin.

Äldreminister Lena Hallengren som närvarade vid invigningen ser inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg som ett viktigt steg i regeringens arbete för att lyfta, trygga och modernisera svensk äldreomsorg.
 
– Kompetenscentrumet ges en strategisk placering vid Socialstyrelsen med goda förutsättningar att skapa en överblick av äldreomsorgen, säger äldreministern.

Verksamheten tar form 

Bild Michaela ProchaskaOrganisationen håller nu på att ta form berättar Michaela Prochazka, samordnare av äldrefrågor vid Socialstyrelsen:

 – Kompetenscentrumet kommer att organisatoriskt sortera under avdelningen för kunskapsstyrning inom socialtjänst tillsammans med medarbetare som redan idag arbetar med vägledningar som rör äldreomsorg. Eva Lindqvist, tidigare chef för FoU-Nestor, har rekryterats till chefsposten.
 
Michaela Prochazka ser kompetenscentrumet som ett nav i myndighetens arbete med äldreomsorg.

– Kompetenscentrumet ska arbeta verksamhetsnära. På så sätt ska det bli lättare för medarbetare inom äldreomsorgen att utgå från bästa tillgängliga kunskap i det vardagliga arbetet.

Dialogmöten i höst

Mer konkreta planer på hur det ska gå till presenteras senare i år. 

– Men jag kan redan nu säga att flera nationella dialogmöten planeras till hösten. Till dem kommer olika aktörer från olika delar av landet att bjudas in. Om mötena sker fysiskt, digitalt eller både och är ännu inte bestämt, säger Michaela Prochazka.

Regeringen avsätter 19 miljoner kronor årligen till det nya centrumet. Det är ett delvis ett svar på Coronakommissionens kritik av svensk äldreomsorg vars brister blev tydliga under pandemin.

Äldreminister Lena Hallengren som närvarade vid invigningen ser inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg som ett viktigt steg i regeringens arbete för att lyfta, trygga och modernisera svensk äldreomsorg.
 
– Kompetenscentrumet ges en strategisk placering vid Socialstyrelsen med goda förutsättningar att skapa en överblick av äldreomsorgen, säger äldreministern.

Verksamheten tar form 

Bild Michaela ProchaskaOrganisationen håller nu på att ta form berättar Michaela Prochazka, samordnare av äldrefrågor vid Socialstyrelsen:

 – Kompetenscentrumet kommer att organisatoriskt sortera under avdelningen för kunskapsstyrning inom socialtjänst tillsammans med medarbetare som redan idag arbetar med vägledningar som rör äldreomsorg. Eva Lindqvist, tidigare chef för FoU-Nestor, har rekryterats till chefsposten.
 
Michaela Prochazka ser kompetenscentrumet som ett nav i myndighetens arbete med äldreomsorg.

– Kompetenscentrumet ska arbeta verksamhetsnära. På så sätt ska det bli lättare för medarbetare inom äldreomsorgen att utgå från bästa tillgängliga kunskap i det vardagliga arbetet.

Dialogmöten i höst

Mer konkreta planer på hur det ska gå till presenteras senare i år. 

– Men jag kan redan nu säga att flera nationella dialogmöten planeras till hösten. Till dem kommer olika aktörer från olika delar av landet att bjudas in. Om mötena sker fysiskt, digitalt eller både och är ännu inte bestämt, säger Michaela Prochazka.

12 aug 2022

Bakslag för antikropp mot alzheimer 

 FORSKNING

I drygt tio år har en antikropp mot alzheimer testats på personer i en colombiansk släkt. Men förhoppningarna, att kunna förebygga den ärftliga formen av sjukdomen som finns i släkten, har tyvärr inte infriats.

Resultatet av denna preventionsstudie presenterades nyligen av läkemedelsbolaget Roche vid den stora AAIC-konferensen i Basel. I ett pressmeddelande slår bolaget fast att antikroppen crenezumab varken kunde förhindra eller dämpa kognitiv försämring. I studien ingick 252 deltagare.

Roche har samarbetat med bland andra Banner Alzheimer’s Institute och University of Antioquia in Colombia. Studien har rönt stort intresse eftersom antikroppen crenezumab prövats på deltagare som, när försöket inleddes, inte hade utvecklat några alzheimersymptom. Deltagarna kommer från en stor colombiansk släkt där en ärftlig mutation är utbredd och är en direkt orsak till Alzheimers sjukdom. De som bär på detta anlag insjuknar redan i 40-årsåldern.

Många bedömare anser att tidigare läkemedelsprövningar kan ha misslyckats eftersom antikropparna satts in för sent, när personerna redan utvecklat tydliga alzheimersymptom. Men inte heller i den colombianska studien kunde alzheimer förebyggas eller fördröjas. Antikroppen crenezumab har tidigare testats vid sporadisk (icke-ärftlig) alzheimer med samma negativa resultat.
 

Resultatet av denna preventionsstudie presenterades nyligen av läkemedelsbolaget Roche vid den stora AAIC-konferensen i Basel. I ett pressmeddelande slår bolaget fast att antikroppen crenezumab varken kunde förhindra eller dämpa kognitiv försämring. I studien ingick 252 deltagare.

Roche har samarbetat med bland andra Banner Alzheimer’s Institute och University of Antioquia in Colombia. Studien har rönt stort intresse eftersom antikroppen crenezumab prövats på deltagare som, när försöket inleddes, inte hade utvecklat några alzheimersymptom. Deltagarna kommer från en stor colombiansk släkt där en ärftlig mutation är utbredd och är en direkt orsak till Alzheimers sjukdom. De som bär på detta anlag insjuknar redan i 40-årsåldern.

Många bedömare anser att tidigare läkemedelsprövningar kan ha misslyckats eftersom antikropparna satts in för sent, när personerna redan utvecklat tydliga alzheimersymptom. Men inte heller i den colombianska studien kunde alzheimer förebyggas eller fördröjas. Antikroppen crenezumab har tidigare testats vid sporadisk (icke-ärftlig) alzheimer med samma negativa resultat.
 

Läs mer
2 aug 2022

Blodprov kan upptäcka alzheimer vid Downs syndrom  

 FORSKNING

En studie från Lunds universitet visar att alzheimer hos personer med Downs syndrom med stor säkerhet kan upptäckas genom ett enkelt blodprov. Det nya fyndet gör det möjligt att ställa korrekta diagnoser utan större ingrepp.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos personer med Downs syndrom. Ca 80 procent av dem utvecklar sjukdomen, ofta redan i 40-, 50-årsåldern. Alzheimer kan dock vara svår att upptäcka och diagnosticera, bland annat eftersom personerna bär med sig kognitiva funktionsnedsättningar redan från födseln.

Stor säkerhet

Nu visar en svensk-amerikansk studie, ledd från Lunds universitet, att ett enkelt blodprov med stor säkerhet kan upptäcka Alzheimers sjukdom hos personer med Downs syndrom. Forskarna har jämfört en biomarkör genom blodprov med resultat från en mer omfattande PET-kameraundersökning. Studien omfattade 300 personer med Downs syndrom av vilka 40 procent visade tecken på begynnande Alzheimers sjukdom. 

– Med det enkla blodprovet kunde vi med över 90 procents säkerhet upptäcka både tau- och amyloidpatologier, det vill säga de sjukdomsframkallande förändringar i hjärnan som visar om en person har alzheimer eller ej. Vi kunde även ställa diagnos på dem som ännu inte utvecklat tydlig kognitiv svikt på grund av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid minnesmottagningen på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Undvika stora ingrepp

Fynden är viktiga av flera skäl. Med ett enkelt blodprov ökar möjligheterna att ställa korrekt diagnos utan att behöva göra mer invasiva och kostsamma ingrepp som till exempel ett ryggvätskeprov innebär

För ett par år sedan presenterade Oskar Hansson och hans forskarkollegor ett genombrott inom alzheimerdiagnostiken: att en biomarkör i blodet kan påvisa Alzheimers sjukdom redan 20 år innan minnesbesvär blir tydliga och urskilja Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar med cirka 95 procents noggrannhet. Samma biomarkör, fosforylerat tau217, har använts i den aktuella studien.

– Nästa steg är att utvärdera detta i klinisk praxis och även använda det för att förbättra läkemedelsprövningar som utvärderar läkemedel riktade mot alzheimer hos personer med Downs syndrom, säger Oskar Hansson.
 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos personer med Downs syndrom. Ca 80 procent av dem utvecklar sjukdomen, ofta redan i 40-, 50-årsåldern. Alzheimer kan dock vara svår att upptäcka och diagnosticera, bland annat eftersom personerna bär med sig kognitiva funktionsnedsättningar redan från födseln.

Stor säkerhet

Nu visar en svensk-amerikansk studie, ledd från Lunds universitet, att ett enkelt blodprov med stor säkerhet kan upptäcka Alzheimers sjukdom hos personer med Downs syndrom. Forskarna har jämfört en biomarkör genom blodprov med resultat från en mer omfattande PET-kameraundersökning. Studien omfattade 300 personer med Downs syndrom av vilka 40 procent visade tecken på begynnande Alzheimers sjukdom. 

– Med det enkla blodprovet kunde vi med över 90 procents säkerhet upptäcka både tau- och amyloidpatologier, det vill säga de sjukdomsframkallande förändringar i hjärnan som visar om en person har alzheimer eller ej. Vi kunde även ställa diagnos på dem som ännu inte utvecklat tydlig kognitiv svikt på grund av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid minnesmottagningen på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Undvika stora ingrepp

Fynden är viktiga av flera skäl. Med ett enkelt blodprov ökar möjligheterna att ställa korrekt diagnos utan att behöva göra mer invasiva och kostsamma ingrepp som till exempel ett ryggvätskeprov innebär

För ett par år sedan presenterade Oskar Hansson och hans forskarkollegor ett genombrott inom alzheimerdiagnostiken: att en biomarkör i blodet kan påvisa Alzheimers sjukdom redan 20 år innan minnesbesvär blir tydliga och urskilja Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar med cirka 95 procents noggrannhet. Samma biomarkör, fosforylerat tau217, har använts i den aktuella studien.

– Nästa steg är att utvärdera detta i klinisk praxis och även använda det för att förbättra läkemedelsprövningar som utvärderar läkemedel riktade mot alzheimer hos personer med Downs syndrom, säger Oskar Hansson.
 

Varför är alzheimer vanligt vid Downs syndrom?

Orsaken till att personer med Downs Syndrom utvecklar Alzheimers sjukdom i relativt hög utsträckning är att de har en extra kromosom, tre exemplar av kromosom 21 istället för två. Den gen som kodar för APP (amyloid prekursorproteinet), det vill säga det protein som bildar amyloid, finns på just kromosom 21. Vid Downs syndrom bildar man mer av APP och har därmed en klart ökad risk att få amyloida aggregat (klumpar) som i sin tur leder till aggregat av tau.

Källa: Lunds universitet

27 jun 2022

SveDem bjuder in till förbättringsarbete 

 ARBETA MED DEMENS

I ett nytt projekt erbjuder SveDem stöd och inspiration för att utveckla demensvården. Enheter som antigen är anslutna eller önskar att ansluta sig till SveDems kommunala moduler – Särskilt boende (SÄBO) eller Hemsjukvård med omsorgsinsatser (HEMO) – är välkomna att delta.

Projektet finansieras med medel från Socialdepartementet och syftar till att förbättra kvaliteten i vården- och omsorgen av personer med demenssjukdom. Kvalitetsregistret SveDem bidrar med ett djupare stöd och inspiration som kan underlätta förbättringsarbetet hos de medverkande enheterna.

Bild på Eva Ståhl– Målet är att enheterna ska få till stånd ett hållbart förbättringsarbete med hjälp av rapporter i SveDem. De kommer också att erbjudas föreläsning om demenssjukdom och stöd för ett personcentrerat förhållningssätt. Målet är även att utvärdera och utveckla SveDems hjälpdokument, säger Eva Stål, projektledare vid SveDem.

Projektet är redan igång och kommer att utvärderas under december 2022. På SveDems webbplats kommer de deltagande enheterna att lyftas fram som exempel på hur man kan jobba med förbättringsarbete.

Vill du delta eller veta mer om projektet? Kontakta projektledare Eva Stål,  e-post: eva.stal@regionstockholm.se, mobil: 070-274 83 22.

Foto Eva Ståhl: Anna Molander

Projektet finansieras med medel från Socialdepartementet och syftar till att förbättra kvaliteten i vården- och omsorgen av personer med demenssjukdom. Kvalitetsregistret SveDem bidrar med ett djupare stöd och inspiration som kan underlätta förbättringsarbetet hos de medverkande enheterna.

Bild på Eva Ståhl– Målet är att enheterna ska få till stånd ett hållbart förbättringsarbete med hjälp av rapporter i SveDem. De kommer också att erbjudas föreläsning om demenssjukdom och stöd för ett personcentrerat förhållningssätt. Målet är även att utvärdera och utveckla SveDems hjälpdokument, säger Eva Stål, projektledare vid SveDem.

Projektet är redan igång och kommer att utvärderas under december 2022. På SveDems webbplats kommer de deltagande enheterna att lyftas fram som exempel på hur man kan jobba med förbättringsarbete.

Vill du delta eller veta mer om projektet? Kontakta projektledare Eva Stål,  e-post: eva.stal@regionstockholm.se, mobil: 070-274 83 22.

Foto Eva Ståhl: Anna Molander

21 jun 2022

Helsingborg satsar på demensvänliga utemiljöer  

 ARBETA MED DEMENS

Från den tre meter höga Bumlinglampan strömmar 60-talsmusik. I rabatterna växer doftande kryddväxter och i lekparken gungar barn. ”Minnenas och kunskapens trädgård” är en del av satsningen Demensvänligt Helsingborg.

Den nyanlagda trädgården ligger i stadsdelen Husensjö. Fylld med växter, design och musik syftar den till att förmedla positiva sinnesintryck och väcka minnen till liv. Trädgården är en del i satsningen Demensvänligt Helsingborg, som är ett samarbete över förvaltningsgränserna.

Landskapsarkitekten Paulina Svenstrup, som har ansvarat för genomförandet av utemiljön, tog tidigt i projektet hjälp av personer med demenssjukdom för att förstå till exempel var sittplatser bäst kunde placeras. Hon fick också deras synpunkter på växtval: ”Varma färger, gult, rött, orange är lätta att upptäcka och gör en glad.” Resultatet blev temat Det glada 60-talet.

Färgsatta lyktstolpar visar vägen in mot Minnenas och kunskapens trädgård. Det gör också de stora färglagda stenbumlingarna. Dessa har utsmyckats i ett samarbete mellan dagverksamheten och förskolorna i området tillsammans med en scenograf. Utefter gångstigen finns sittplatser och bord med plats för rollator. Underlaget är ljust vilket upplevs tryggt och välkomnande.

Underlätta tillgänglighet

Växtbäddarna är upphöjda för att underlätta tillgängligheten för den som har svårt att böja sig.

En grupp gäster från en dagverksamhet besöker trädgården just idag.  Christer luktar på en oreganokvist han gnuggat mellan fingrarna och känner på ett blad som är lent som ett kattöra.

– Det är många som kommer hit. Jag tycker det är fint här, säger Christer och ler stort.

Demensvänligt Helsingborg ingår i forsknings- och utvecklingsprojektet Den utforskande staden. En av Helsingborgs stads ambitioner är att vara ett inkluderande samhälle som gör det möjligt för personer med kognitiva sjukdomar att ha en god livskvalitet. Utöver att skapa demensvänliga utemiljöer är kunskapsspridning ett mål. Vid Minnenas och kunskapens trädgård finns en informationsskylt med fakta om kognitiva sjukdomar.

Uppskattad trädgård

Minnenas och kunskapens trädgård har blivit ett uppskattat tillskott i Helsingborgs offentliga miljö. Kerstin Skornicka, strategisk demenssjuksköterska och Karin Nilsson, Silviasyster, har tillsammans varit ansvariga för genomförandet av kunskapsspåret i Minnenas och kunskapens trädgård.

– Genom att involvera personer med kognitiv sjukdom och anhöriga i projektet, har vi kunnat utröna vilka behov och önskningar om utemiljön som finns. För det är bara personer som lever med kognitiv sjukdom och deras nära som faktiskt vet hur det är, säger Kerstin Skornicka.

Promenadstråk i Mariastaden

Ytterligare en demensvänlig utomhusmiljö har skapats i området Mariastaden strax norr om centrala Helsingborg. Från det nyinvigda seniorboendet SilviaBo och bort mot Gyhultskogen sträcker sig ett gångstråk som utsmyckats med tre konstverk av Gunnar Carl Nilsson.

”Sylådan” är en 2,6 meter hög sax intill en 1 meter hög trådrulle. Konstverket är en hyllning till de bruksföremål som var en självklarhet i många äldres hem.

Också inför det här projektet involverades målgruppen som utifrån skisser fick välja vilken konstnär som skulle få uppdraget. De uppskattade att Sylådan var rolig, enkel att känna igen och kunde sättas i ett sammanhang.

Utefter gångstråket finns också ett konstverk bestående av stora blommor som blommar året om och ”Trädkronorna” i form av två björkar med kronor längst upp. Trädkronorna står som väktare över de björkar som planterats utefter stråket.

Expo om framtidens innovativa lösningar

De demensvänliga miljöerna visas upp under den stora stadsmässan H22 City Expo som pågår i 35 dagar fram till den 3 juli 2022. Fokus ligger på framtidens lösningar inom välfärd och stadsutveckling. I Minnenas och kunskapens trädgård hålls guidade visningar under den här perioden. Man kan också låta sig guidas via appen Guide Helsingborg.

Runt om i Helsingborg pågår under H22 evenemang av skilda slag: konferenser, föreläsningar, utställningar, konserter, kultur och nöjen för hela familjen.

Text, foto & film: Christina Nemell

Se film om utemiljöerna i Helsingborg

Färgsatta lyktstolpar visar vägen in mot Minnenas och kunskapens trädgård. Det gör också de stora färglagda stenbumlingarna. Dessa har utsmyckats i ett samarbete mellan dagverksamheten och förskolorna i området tillsammans med en scenograf. Utefter gångstigen finns sittplatser och bord med plats för rollator. Underlaget är ljust vilket upplevs tryggt och välkomnande.

Underlätta tillgänglighet

Växtbäddarna är upphöjda för att underlätta tillgängligheten för den som har svårt att böja sig.

En grupp gäster från en dagverksamhet besöker trädgården just idag.  Christer luktar på en oreganokvist han gnuggat mellan fingrarna och känner på ett blad som är lent som ett kattöra.

– Det är många som kommer hit. Jag tycker det är fint här, säger Christer och ler stort.

Demensvänligt Helsingborg ingår i forsknings- och utvecklingsprojektet Den utforskande staden. En av Helsingborgs stads ambitioner är att vara ett inkluderande samhälle som gör det möjligt för personer med kognitiva sjukdomar att ha en god livskvalitet. Utöver att skapa demensvänliga utemiljöer är kunskapsspridning ett mål. Vid Minnenas och kunskapens trädgård finns en informationsskylt med fakta om kognitiva sjukdomar.

Uppskattad trädgård

Minnenas och kunskapens trädgård har blivit ett uppskattat tillskott i Helsingborgs offentliga miljö. Kerstin Skornicka, strategisk demenssjuksköterska och Karin Nilsson, Silviasyster, har tillsammans varit ansvariga för genomförandet av kunskapsspåret i Minnenas och kunskapens trädgård.

– Genom att involvera personer med kognitiv sjukdom och anhöriga i projektet, har vi kunnat utröna vilka behov och önskningar om utemiljön som finns. För det är bara personer som lever med kognitiv sjukdom och deras nära som faktiskt vet hur det är, säger Kerstin Skornicka.

Promenadstråk i Mariastaden

Ytterligare en demensvänlig utomhusmiljö har skapats i området Mariastaden strax norr om centrala Helsingborg. Från det nyinvigda seniorboendet SilviaBo och bort mot Gyhultskogen sträcker sig ett gångstråk som utsmyckats med tre konstverk av Gunnar Carl Nilsson.

”Sylådan” är en 2,6 meter hög sax intill en 1 meter hög trådrulle. Konstverket är en hyllning till de bruksföremål som var en självklarhet i många äldres hem.

Också inför det här projektet involverades målgruppen som utifrån skisser fick välja vilken konstnär som skulle få uppdraget. De uppskattade att Sylådan var rolig, enkel att känna igen och kunde sättas i ett sammanhang.

Utefter gångstråket finns också ett konstverk bestående av stora blommor som blommar året om och ”Trädkronorna” i form av två björkar med kronor längst upp. Trädkronorna står som väktare över de björkar som planterats utefter stråket.

Expo om framtidens innovativa lösningar

De demensvänliga miljöerna visas upp under den stora stadsmässan H22 City Expo som pågår i 35 dagar fram till den 3 juli 2022. Fokus ligger på framtidens lösningar inom välfärd och stadsutveckling. I Minnenas och kunskapens trädgård hålls guidade visningar under den här perioden. Man kan också låta sig guidas via appen Guide Helsingborg.

Runt om i Helsingborg pågår under H22 evenemang av skilda slag: konferenser, föreläsningar, utställningar, konserter, kultur och nöjen för hela familjen.

Text, foto & film: Christina Nemell

Se film om utemiljöerna i Helsingborg

15 jun 2022

Webbutbildning om palliativ vård 

 UTBILDNING

Lindring bortom boten är Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning i allmän palliativ vård.

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd, det nya vårdprogrammet i palliativ vård samt vårdförloppet för palliativ vård.

– Flera utredningar, bland annat Coronakommissionen, pekar på att ökad kunskap inom det palliativa förhållningssättet och betydelsen av god palliativ vård behövs för alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Ökad kunskap är viktigt även för personer som arbetar i människovårdande samhällsfunktioner som skola, trossamfund, räddningstjänst och omsorg. Utbildningen är också intressant för närstående, studerande och andra som vill lära sig mer om vad palliativ vård är och betydelsen av att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv, säger Petra Tegman, programchef palliativ vård på Betaniastiftelsen.

Fokus på symptomlindring

Genom tre moduler får användaren lära sig mer om palliativ vård och det palliativa förhållningssättet med särskilt fokus på symtomlindring. Utbildningen tar ca 2,5 timme att genomföraoch användaren får ett diplom efter godkänd utbildning.

- Det känns både betydelsefullt och roligt att erbjuda en avgiftsfri grundutbildning till alla som arbetar inom hälsa- och sjukvården. Ju mer kunskap vi har, desto tryggare och bättre vård kan vi ge till patienten och de närstående, säger Kerstin Enlund, direktor på Betaniastiftelsen.

 

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd, det nya vårdprogrammet i palliativ vård samt vårdförloppet för palliativ vård.

– Flera utredningar, bland annat Coronakommissionen, pekar på att ökad kunskap inom det palliativa förhållningssättet och betydelsen av god palliativ vård behövs för alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Ökad kunskap är viktigt även för personer som arbetar i människovårdande samhällsfunktioner som skola, trossamfund, räddningstjänst och omsorg. Utbildningen är också intressant för närstående, studerande och andra som vill lära sig mer om vad palliativ vård är och betydelsen av att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv, säger Petra Tegman, programchef palliativ vård på Betaniastiftelsen.

Fokus på symptomlindring

Genom tre moduler får användaren lära sig mer om palliativ vård och det palliativa förhållningssättet med särskilt fokus på symtomlindring. Utbildningen tar ca 2,5 timme att genomföraoch användaren får ett diplom efter godkänd utbildning.

- Det känns både betydelsefullt och roligt att erbjuda en avgiftsfri grundutbildning till alla som arbetar inom hälsa- och sjukvården. Ju mer kunskap vi har, desto tryggare och bättre vård kan vi ge till patienten och de närstående, säger Kerstin Enlund, direktor på Betaniastiftelsen.

 

Gå till utbildningen
15 jun 2022

Innovationsmiljö ska förebygga demenssjukdom 

 FORSKNING

Innovationsmiljön PREDEM är inne på sitt första halvår. Vi bad initiativtagaren Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, berätta hur det går och hur PREDEM ska kunna bidra till att förebygga demenssjukdom.

Bild på Linus JönssonSom en av elva innovationsmiljöer får PREDEM finansiering av statliga Vinnova under fem år. I PREDEM:s fall är siktet intsälllt på att utveckla diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd, allt för att förebygga demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

PREDEM samlar flera olika aktörer från akademi, region och företag. Här deltar även Svenskt Demenscentrum som på sin webbplats kommer att spegla arbetet inom PREDEM och de framsteg som görs.

Spännande studier ligger i pipeline, intervju med Linus Jönsson!

 

Bild på Linus JönssonSom en av elva innovationsmiljöer får PREDEM finansiering av statliga Vinnova under fem år. I PREDEM:s fall är siktet intsälllt på att utveckla diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd, allt för att förebygga demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

PREDEM samlar flera olika aktörer från akademi, region och företag. Här deltar även Svenskt Demenscentrum som på sin webbplats kommer att spegla arbetet inom PREDEM och de framsteg som görs.

Spännande studier ligger i pipeline, intervju med Linus Jönsson!

 

24 maj 2022

Chefen för Fullriggaren prisas 

 ARBETA MED DEMENS

Ann-Charlotte Hanke, enhetschef på äldreboendet Fullriggaren i Helsingborg, utnämns till Årets ledare i demensvården. Stipendiet på 50 000 kr hade hon helst velat använda för att bli Silviahemscertifierad enhetschef.

Stipendiet Årets ledare inom demensvården delas ut av föreningen Gott Ledarskap i Demensvården. I ett pressmeddelande från föreningen sägs att Ann-Charlotte Hanke, årets stipendiat, "arbetar proaktivt i tanke och handling inom det demensboende, där hon är ansvarig chef och ledare. De äldre som står i begrepp att flytta in på Fullriggaren får i förväg besök av Ann-Charlotte för att göra det förestående miljöombytet så smidigt och positivt som möjligt. I samma syfte engageras också anhöriga i ett tidigt stadium".

Enligt pressmeddelandet har man på Fullriggaren i Helsingborg "skapat ändamålsenliga team med stort egenansvar och delaktighet för medarbetarna. Man har ett nära samarbete med läkare. Ett gott bemötande menar man är den kanske viktigaste medicinen för den demenssjuke."

Fullriggaren är ett Silviahemscertifierat äldreboende. Ann-Charlotte Hanke önskar att hon kunde ha använt stipendiet för att bli Silviahemscertifierad enhetschef, men det är en certifieringsform som ännu inte existerar.

Stipendiet Årets ledare inom demensvården delas ut av föreningen Gott Ledarskap i Demensvården. I ett pressmeddelande från föreningen sägs att Ann-Charlotte Hanke, årets stipendiat, "arbetar proaktivt i tanke och handling inom det demensboende, där hon är ansvarig chef och ledare. De äldre som står i begrepp att flytta in på Fullriggaren får i förväg besök av Ann-Charlotte för att göra det förestående miljöombytet så smidigt och positivt som möjligt. I samma syfte engageras också anhöriga i ett tidigt stadium".

Enligt pressmeddelandet har man på Fullriggaren i Helsingborg "skapat ändamålsenliga team med stort egenansvar och delaktighet för medarbetarna. Man har ett nära samarbete med läkare. Ett gott bemötande menar man är den kanske viktigaste medicinen för den demenssjuke."

Fullriggaren är ett Silviahemscertifierat äldreboende. Ann-Charlotte Hanke önskar att hon kunde ha använt stipendiet för att bli Silviahemscertifierad enhetschef, men det är en certifieringsform som ännu inte existerar.