Sök böcker och film

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland 

Svenskt Demenscentrum (2013)
 Böcker och rapporter

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits.

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits. År 2010 upphävde Socialstyrelsen de enda föreskrifter som reglerade användningen av tvingande skyddsåtgärder inom demensvården.

Frågan om tvång och skydd i vården diskuteras även internationellt. Norge och England är ett par länder som lagstiftat om under vilka förutsättningar och på vilket sätt tvingande skyddsåtgärder får användas. I Holland ligger ett lagförslag som politikerna snart väntas ta ställning till. Erfarenheter från de tre länderna och vad Sverige kan lära av dem behandlas i denna bok.

Boken är en fristående fortsättning på För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010), även den utgiven av Svenskt Demenscentrum. Tillsammans ger böckerna en god inblick i denna etiskt och juridiskt svåra fråga samt konkreta förslag på viktiga byggstenar i en framtida lagstiftning om tvingande skyddsåtgärder.

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England
och Holland. 
Erfarenheter av lagstiftning och utbildningar inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Ladda ned som pdf (80 sid)

Stulna stunder 

Inga Leissner Andersson (2013)
 Böcker och rapporter

Livet för en anhörig är naturligtvis omöjligt för en utomstående att förstå. Diktsamlingen Stulna stunder är en krönika över författarens år som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.

Förlag • B4PRESS

Livet för en anhörig är naturligtvis omöjligt för en utomstående att förstå. Diktsamlingen Stulna stunder är en krönika över författarens år som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.

Förlag • B4PRESS

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom 

Kerstin Ring (2013)
 Böcker och rapporter

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med  demenssjukdom uppvisar symptom på illabefinnande under sjukdomsförloppet.

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med  demenssjukdom uppvisar symptom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Uttryckssätten kan variera, men de har två saker gemensamt: de orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och är ofta särskilt svåra att möta för vårdpersonal och närstående.

 

För att läsa mer om boken klicka här »

Fragment av liv – berättelser från krigstiden 

Charlotte Engel, Anna Röing Hellberg & Nils Bergendal (2013)
 Böcker och rapporter

I boken Fragment av liv – berättelser från krigstiden återberättas levnadshistorier från åren kring andra världskriget. Författarna har intervjuat personer om deras upplevelser.

I boken Fragment av liv – berättelser från krigstiden återberättas levnadshistorier från åren kring andra världskriget. Författarna har intervjuat personer om deras upplevelser. De flesta av dessa personer kommer från Sverige, men med finns även personer från Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

Förlag • Kulturföreningen Viva

Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen  

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Målgruppen är främst socialtjänstens arbetsledare med ansvar för implementeringen av lagens anhörigparagraf. Men Socialstyrelsens skrift vänder sig även till politiker och chefer på övergripande nivå.

Vägledningen är indelade i olika avsnitt med bakgrundsfakta, juridiska aspeketer på anhörigvård och diskussionsfrågor som ska stimulera till interna diskussioner och reflektioner över det egna arbetet.

Ladda ned rapport » (pdf, 40 sid)

 

"Uff da!" sa farmor 

Eva Anfinnsen (2013)
 Böcker och rapporter

När en i familjen har fått demens, blir livet annorlunda.

När en i familjen har fått demens, blir livet annorlunda. För barn är det inte så lätt att förstå varför en farmor eller mormor, eller kanske till och med mamma eller pappa, förändras så mycket.

I denna historien möter vi Mina som får besök av farmor. Men farmor är inte helt som Mina kommer ihåg henne. Hon har blivit gammal och glömmer saker. Familjen upplever några av de saker som kan hända när en person har fått demens.

Ny folder om stöd till anhöriga till personer med demens  

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Nu finns en folder som kortfattat beskriver den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dig som arbetar med anhöriga i en kommun.

Nu finns en folder som kortfattat beskriver den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dig som arbetar med anhöriga i en kommun.

Innehållet i foldern Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom baseras på vår senaste kunskapsöversikt om anhörigstöd, Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre.

Översikten talar för kombinationsprogram för anhöriga

Översikten visar att en kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning till anhöriga ger positiva effekter både för anhöriga och äldre personer med demenssjukdom. Kombinationsprogram minskar de anhörigas upplevda belastning, anhörigas depressionssymptom och beteendeförändringar hos de äldre.

Kommuner ska stödja anhöriga

Enligt Socialtjänstlagen (5 kap. 10 § SoL) ska kommunen erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

 

För att ladda ner foldern, klicka här »

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre 

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Denna systematiska översikt utvärderar utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga.

Denna systematiska översikt utvärderar utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga. Utvärderingen visar att kombinationsprogram som ges till anhöriga, som vårdar äldre med demenssjukdom, minskar belastning och depressionssymptom hos de anhöriga och beteendeproblem bland de äldre med demenssjukdom.

För att ladda ner pdf här »

Siluetten av en svunnen själ 

Jenny Eriksson (2012)
 Böcker och rapporter

Siluetten av en svunnen själ är en diktsamling som går djupare in på livet, döden och sjukdomen Alzheimers. Det är tårar och skratt i en värld av diagnoser och långa korridorer. Tillsammans med mängder av foton som illustrerar hur det är att leva vidare med sorg och annat tungt i bagaget.

Siluetten av en svunnen själ är en diktsamling som går djupare in på livet, döden och sjukdomen Alzheimers. Det är tårar och skratt i en värld av diagnoser och långa korridorer. Tillsammans med mängder av foton som illustrerar hur det är att leva vidare med sorg och annat tungt i bagaget. Allt är skrivet och fotat av en ung tonåring som nyligen förlorat sin pappa i Alzheimers.

På en bro över stjärnorna 

Jenny Eriksson (2012)
 Böcker och rapporter

På en bro över stjärnorna är minst lika varierande som livet självt. Här har du dikter om allt ifrån krossade hjärtan, mirakel, döden, sommaridyll och klimatförändringarna till sjukdomsskal, vänskap, glömska och möten mellan människor.

På en bro över stjärnorna är minst lika varierande som livet självt. Här har du dikter om allt ifrån krossade hjärtan, mirakel, döden, sommaridyll och klimatförändringarna till sjukdomsskal, vänskap, glömska och möten mellan människor. Allt skrivet av en tonåring som trots sin unga ålder har mycket att bära på i livets ryggsäck. Tänkvärt och läsvärt för alla möjliga åldrar, en bok som uppmuntrar till att våga drömma och hoppas här i livet. För varje såld bok så går 10 kronor till Alzheimerfonden.