Sök böcker och film

Berättelsen om morbror H  

Bertil Andersson (2004)
 Barn och ungdom

På ett enkelt sätt försöker den här boken förklara vad som händer när en person drabbas av en demenssjukdom. Hur vardagen förändras för den som drabbas av en demenssjukdom samt hur det kan påverka omgivningen. Boken vänder sig först och främst till barn mellan 8-12 år

På ett enkelt sätt försöker den här boken förklara vad som händer när en person drabbas av en demenssjukdom. Hur vardagen förändras för den som drabbas av en demenssjukdom samt hur det kan påverka omgivningen. Boken vänder sig först och främst till barn mellan 8-12 år

Illustrationer • Mark Ingelse
Utgiven av Demensförbundet

Harvie Krumpet 

Australien (2003)
 Film

Sedan dagen han föddes har Harvie Krumpet råkat ut för den ena olyckan efter den andra. Från att ha diagnostiserats med Tourettes syndrom i unga år till att duka under av de förödande effekterna av Alzheimers sjukdom på äldre dagar.

Sedan dagen han föddes har Harvie Krumpet råkat ut för den ena olyckan efter den andra. Från att ha diagnostiserats med Tourettes syndrom i unga år till att duka under av de förödande effekterna av Alzheimers sjukdom på äldre dagar. De mörka molnen som till synes tornar upp sig ovanför hans huvud verkar aldrig skingras men på något vis verkar denna olyckliga själ njuta av vad livet bjuder oavsett. För vad vore livet utan lite motgångar då och då? Utan dessa skulle man ju inte uppskatta de goda sakerna det har att erbjuda – som kärlek, frihet och lite nakenhet.

Denna leranimerade kortfilm vann 2004 en Oscar för bästa animerade kortfilm.

Palliativ vård - Ett Palliativt perspektiv på den dementa patienten 

Ambosantus (2003)
 Böcker och rapporter

Hur får man en vårdtriangel med delaktighet med patient – anhöriga – personal att fungera optimalt? Hur tar man tag i hierarkier – revir – vårdplan – kontinuitet och samarbete?

Hur får man en vårdtriangel med delaktighet med patient – anhöriga – personal att fungera optimalt? Hur tar man tag i hierarkier – revir – vårdplan – kontinuitet och samarbete? Barbro Beck-Friis belyser genomgående hur man kan öka livskvaliteten i livets slutskede genom att lindra och trösta när man inte längre kan bota.

Medverkar gör Barbro Beck-Friis, Peter Strang, Eva Hotter och Gunnar Gustavsson. Ett häfte kopplat till skivans olika avsnitt medföljer.

DVD:n är ett läromedel som enkelt tar upp och förklarar svåra begrepp. Den vänder sig till alla som arbetar med vård i livets slutskede, anhöriggrupper och studiecirklar.

After the Deluge 

Australien (2003)
 Film

Cliff Kirby lider av Alzheimers sjukdom och plågas av sina minnen från andra världskriget. Hans tre söner, Alex, Martin och Toby, måste motvilligt samarbeta för att ta hand om sin far.

Cliff Kirby lider av Alzheimers sjukdom och plågas av sina minnen från andra världskriget. Hans tre söner, Alex, Martin och Toby, måste motvilligt samarbeta för att ta hand om sin far. Detta för även med sig att bröderna, som på var sitt håll försöker få styrfart på sin tillvaro, måste göra upp med sin uppväxt och de plågsamma minnen de bär med sig från denna. Kommer de hinna försonas med varandra och sin far innan det är för sent?

Trädgården - en möjlighet i all vård 

Inge Dahlenborg (2003)
 Böcker och rapporter

Häftet belyser hur en tillgänglig och stimulerande utemiljö formas för personer med demenssjukdom. Detta är en inspirationskälla vid planering av trädgårdar.

Utgiven av Demensförbundet

 

Häftet belyser hur en tillgänglig och stimulerande utemiljö formas för personer med demenssjukdom. Detta är en inspirationskälla vid planering av trädgårdar.

Utgiven av Demensförbundet

 

Demens - omsorg och omvårdnad 

Britt-Louise Abrahamsson (2003)
 Böcker och rapporter

Boken ger baskunskaper om demenssjukdomar, omsorg och omvårdnad av demenssjuka samt stöd och hjälp till anhöriga. Författaren är lärare i social omsorg. Kapitlen har fallbeskrivningar och fördjupande diskussions- och faktafrågor.

Förlag: Bonnier utbildning
 

Boken ger baskunskaper om demenssjukdomar, omsorg och omvårdnad av demenssjuka samt stöd och hjälp till anhöriga. Författaren är lärare i social omsorg. Kapitlen har fallbeskrivningar och fördjupande diskussions- och faktafrågor.

Förlag: Bonnier utbildning
 

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar  

Jan Marcusson, Kaj Blennow, Anders Wallin (2003)
 Böcker och rapporter

Boken ger en övergripande bild av demenssjukdomar med både ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv. Vård i hemmet tas också upp då personer med en demenssjukdom även bor kvar hemma.

Boken ger en övergripande bild av demenssjukdomar med både ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv. Vård i hemmet tas också upp då personer med en demenssjukdom även bor kvar hemma.

Boken är avsedd för grundutbildning av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Den kan även användas som referens- och uppslagsbok på både vårdcentral och åldersdomshem.
2:a upplagan

Illustrationer • Annika Röhl och Terry Le Blanc
Förlag: Liber

Möte med Lena, del 2 

Kerstin Lundström (2003)
 Böcker och rapporter

Denna film är en fortsättning på intervjuserien Möte med Lena 97-99 (erbjuden i häfte 1, 2004). Här får vi dels en intervju med Lena och en med Jan-Erik, Lenas make sedan 17 år. Hennes sjukdom har nu framskridit men Lena utstrålar fortfarande lugn och glädje trots allt.

Denna film är en fortsättning på intervjuserien Möte med Lena 97-99 (erbjuden i häfte 1, 2004). Här får vi dels en intervju med Lena och en med Jan-Erik, Lenas make sedan 17 år. Hennes sjukdom har nu framskridit men Lena utstrålar fortfarande lugn och glädje trots allt.

2003 / produktion: . 2004.  (25 min.)

Musik som förberedelse för nattvila och sömn 

Ewa Karlsson • FoU Norrbotten (2003)
 Böcker och rapporter

Rapport nr 5, 2003 (omtryck)

Rapport nr 5, 2003 (omtryck)

Syftet med denna studie är att belysa hur musik påverkar kvällsstämningen för människor med demenshandikapp. Glömska, nedstämdhet och oro är framträdande konsekvenser av sjukdomen. Tio personer med demenshandikapp, som bor i ett gruppboende deltog i en gemensam musiksamling på kvällen tillsammans med personalen. Två av de äldre fick en individuellt anpassad musikstund vid sänggåendet. Gester, mimik och kommentarer registrerades och den allmänna atmosfären bedömdes. Resultatet visar att nattsömn inte påverkas av musiksamlingarna men personalen uppfattar att musiksamlingarna ger en lugn stämning på gruppboendet. De två äldre som fick individuellt anpassad musikstund kom lättare till ro och somnade lugnare än övriga kvällar.  

Ladda ned » (pdf,22 sid)

Arbetsrapporter från Luppens kunskapscentrum 

Luppens kunskapscenrum (2003)
 Böcker och rapporter

•FoU-cirkel ” Uppdrag demens eller "Spindeln i nätet" - en kartläggning av demenssjuksköterskans yrkesroll”, hösten 2003
Arbetsrapport äo 2004:3 Ladda ned » (pdf, 20 sid)

•FoU-cirkel ” Uppdrag demens eller "Spindeln i nätet" - en kartläggning av demenssjuksköterskans yrkesroll”, hösten 2003
Arbetsrapport äo 2004:3 Ladda ned » (pdf, 20 sid)

•FoU-cirkel ”Skör själ – handledning i vården av äldre med psykiskt funktionshinder”, hösten 2002
Arbetsrapport äo 3:2003 Ladda ned » (pdf, 32 sid)

•FoU-verkstäder ”Det hör åldern till, eller?” samt ”Demenssjukdomar – hur utvecklar vi vården och diagnostiken II”, våren 2001
Arbetsrapport äo 7:2001 Ladda ned » (pdf, 76 sid)

•FoU-cirklar ”Demenssjukdomar – hur utvecklar vi vården och diagnostiken?, hösten 2000
Arbetsrapport äo 1:2001 Ladda ned » (pdf, 96 sid)