Sök böcker och film

Något konstigt med mormor  

Anna Dunér (2003)
 Barn och ungdom

Angelicas mormor är över åttio år och börjar göra konstiga saker. T.ex. tvättar hon ylle i 90 grader och anklagar barnbarnen för att stjäla hennes post. En bok om demens för barn.

Förlag: Libris

Angelicas mormor är över åttio år och börjar göra konstiga saker. T.ex. tvättar hon ylle i 90 grader och anklagar barnbarnen för att stjäla hennes post. En bok om demens för barn.

Förlag: Libris

Anhörig 300 

Socialstyrelsen (2002)
 Böcker och rapporter

Anhörig 300 är ett stimulansbidrag som delats ut till Sveriges kommuner för att utveckla hjälpen till de som bland annat vårdar äldre. Bidraget har resulterat i att funktionen ”anhörigstödjare” förbättrats.

Anhörig 300 är ett stimulansbidrag som delats ut till Sveriges kommuner för att utveckla hjälpen till de som bland annat vårdar äldre. Bidraget har resulterat i att funktionen ”anhörigstödjare” förbättrats. Dessutom har bidraget gett personal möjlighet till utbildning i bemötandet av anhöriga.

Ladda ned rapport (pdf, 90 sid)

 

Studiecirklar i demensvård 

Socialstyrelsen (2002)
 Böcker och rapporter

Kommunikationen mellan personal och anhöriga måste förbättras och ett steg i rätt riktning kan vara grupparbeten. Målet med projektet var att öka samarbetet mellan personal som arbetar i demensvården och de dementas anhöriga.

Kommunikationen mellan personal och anhöriga måste förbättras och ett steg i rätt riktning kan vara grupparbeten. Målet med projektet var att öka samarbetet mellan personal som arbetar i demensvården och de dementas anhöriga. För att nå målet startade sju studiecirklar med åtta personer i varje grupp. Grupperna träffades fyra gånger under hösten 2000 där olika teman diskuterades. Informationsutbyte mellan anhörig och personal samt engagemang och delaktighet i vården var två av ämnena som diskuterades.

Ladda ned rapport (pdf, 44 sid)

Se mig som jag var  

Sonja Östergren (2002)
 Böcker och rapporter

En undervisningsfilm om demens / en film av Sonja Östergren.

Stockholm : Demensförb.,
cop. 2002.  (VHS) (30 min.) : ljud, färg

En undervisningsfilm om demens / en film av Sonja Östergren.

Stockholm : Demensförb.,
cop. 2002.  (VHS) (30 min.) : ljud, färg

Att handleda inom demensomsorgen 

Jane Cars, Birgitta Zander (2002)
 Böcker och rapporter

Hur personal och anhöriga kan använda "den jagstödjande metoden" i mötet med personer med demenshandikapp.

Utgiven av Demensförbundet

Hur personal och anhöriga kan använda "den jagstödjande metoden" i mötet med personer med demenshandikapp.

Utgiven av Demensförbundet

Man kommer inte ihåg det man vill - en bok om demens, hjälpmedel och boende 

Ingela Månsson, Catarina Brun, Hjälpmedelsinstitutet (2002)
 Böcker och rapporter

I tre inledande kapitel beskrivs kortfattat olika demenssjukdomar, symptom, utredning och behandling, stöd till närstående och bemötande av demenssjuka.

I tre inledande kapitel beskrivs kortfattat olika demenssjukdomar, symptom, utredning och behandling, stöd till närstående och bemötande av demenssjuka. Resten av boken handlar sedan om hjälpmedel för bland annat hygien och kroppsvård, av- och påklädning, toalettbesök, måltider och telefonerande samt bostadsanpassning, med inredning, färgsättning, belysning och larm.

Illustratör • Jeanette Milde

Mer information finns på Hjälpmedelsinstitutets hemsda » (öppnas i nytt fönster)

Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom - bakgrundsdokumentation 

E. Londos, K. Blennow, M. Eriksdotter Jönhagen, J. Marcusson, M. Sjögren, J. Fastbom, S. Eriksson, H. Melander, A. Wimo, A. Nordberg, Läkemedelsverket (2002)
 Böcker och rapporter

Samling av rapporter:

Demenssjukdomar - definition, indelning och förekomst

Alzheimers sjukdom - patofysiologi

Diagnostik och utredning ac Alzheimers sjukdom

Behandling av kognitiva symptom - kolinesterashämmare

Samling av rapporter:

Demenssjukdomar - definition, indelning och förekomst

Alzheimers sjukdom - patofysiologi

Diagnostik och utredning ac Alzheimers sjukdom

Behandling av kognitiva symptom - kolinesterashämmare

Behandling av kognitiva symptom med kolinesterashämmare

Kolinesterashämmare, farmakokinetik, interaktioner och biverkningar

Behandling av psykiska problem hos patienter med demenssjukdom

Bortfallsproblemet i läkemedelsstudier av demenssjukdomar

Hälsoekonomiska aspekter på behandling med kolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom

Framtida behandlingsstrategier

Ladda ned rapport (pdf, 70 sid)

Farmakologisk behandling av kognitiv störning vid Alzheimers sjukdom 

Läkemedelsverket (2002)
 Böcker och rapporter

Läkemedelsverket arrangerade 2002 ett seminarium om farmakologisk behandling av Alzheimers sjukdom. En frågeenkät skickades ut till 50 vårdcentraler före seminariet och de vanligaste frågorna försöker denna rapport svara på.

När behöver kolinesterashämmare sättas ut?

Läkemedelsverket arrangerade 2002 ett seminarium om farmakologisk behandling av Alzheimers sjukdom. En frågeenkät skickades ut till 50 vårdcentraler före seminariet och de vanligaste frågorna försöker denna rapport svara på.

När behöver kolinesterashämmare sättas ut?

Hur följer man på bästa sätt upp behandlingen?

Vilka skillnader finns det mellan de tillgängliga preparaten?

Ladda ned rapport (pdf, 14 sid)

Boken om kroppens åldrande 

Andrus Viidik (2002)
 Böcker och rapporter

Gerontologi är läran om åldrandet, det biologiska, psykologiska och sociala. Denna bok betonar inte någon särskild teori utan betonar i stället de faktiska skeenden och de konsekvenser de har för åldrandet.

Gerontologi är läran om åldrandet, det biologiska, psykologiska och sociala. Denna bok betonar inte någon särskild teori utan betonar i stället de faktiska skeenden och de konsekvenser de har för åldrandet. Boken om kroppens åldrande är uppdelad i tio fristående avsnitt, som kan läsas i valfri ordning. Den vänder sig till utbildningar i vård- och omsorgsyrken och till redan yrkesverksamma sjuksköterskor och äldrevårdspersonal.

Författaren är professor i anatomi vid Aarhus universitet i Danmark.

Förlag: Liber AB

Musik i omvårdnadsarbete. Anna – ett exempel 

Ewa Karlsson, FoU Norrbotten (2002)
 Böcker och rapporter

Rapport nr 2, 2002

Rapport nr 2, 2002

Denna rapport handlar om Anna som bor vid ett gruppboende för människor med demenssjukdom. Hennes stora intresse är musik och dans och hon har deltagit i ett musikprojekt som så småningom visade sig vara så värdefullt för henne att projektet blev en del av den ordinarie verksamheten.
Syftet med projektet var att få en uppfattning om musikens betydelse för Annas livskvalitet och välbefinnande samt att ge tips och idéer till övrig vårdpersonal hur man kan använda musik i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Ladda ned » (pdf, 23 sid)