Sök böcker och film

Etniska relationer i vård och omsorg.  

Finnur Magnússon (2002)
 Böcker och rapporter

Kulturmöten inom vård och omsorg är ett tema som diskuterats i många sammanhang under senare år. Ämnet är viktigt utifrån flera aspekter. Möten mellan invandrare och vårdpersonal präglas ofta av missförstånd, skepsis och förutfattade meningar.

Kulturmöten inom vård och omsorg är ett tema som diskuterats i många sammanhang under senare år. Ämnet är viktigt utifrån flera aspekter. Möten mellan invandrare och vårdpersonal präglas ofta av missförstånd, skepsis och förutfattade meningar. Här kan lätt uppstå en klyfta som får konsekvensen att den invandrare som söker vård och omsorg riskerar att inte få den hjälp han/hon behöver.

Förlag: Studentlitteratur AB

Stamceller - forskning & etik  

(2002)
 Böcker och rapporter

Filmen ger en grundläggande kunskap om stamceller och utmanar till samtal omkring de etiska frågorna när det gäller forskningen. Är stamcellerna nyckeln till att kunna bota svåra sjukdomar som parkinson och alzheimer?

Filmen ger en grundläggande kunskap om stamceller och utmanar till samtal omkring de etiska frågorna när det gäller forskningen. Är stamcellerna nyckeln till att kunna bota svåra sjukdomar som parkinson och alzheimer? Teorierna är lovande och forskarvärlden ser en oerhörd potential i arbetet med stamceller. Men forskningen är inte helt okontroversiell. Vilka etiska och moraliska frågor är det som vi måste ta ställning till? Programledare är Kattis Ahlström.
 

En hand att hålla i: att leva nära en person med demenssjukdom 

Sverige (2002)
 Böcker och rapporter

Filmen bygger på Richard Larssons böcker "År med Maria" och "Maria vill fara hem". Filmen visualiserar Rickard Larssons dagböcker på ett märkligt och underbart sätt. Filmen visar även hur det kan vara för den anhörige att slutligen bli lämnad ensam.

Filmen bygger på Richard Larssons böcker "År med Maria" och "Maria vill fara hem". Filmen visualiserar Rickard Larssons dagböcker på ett märkligt och underbart sätt. Filmen visar även hur det kan vara för den anhörige att slutligen bli lämnad ensam. En film av Sonja Östergren och Alf Carlström

La Maladie de la mémoire 

Schweiz (2002)
 Film

I filmens första sekvens genomgår en kvinna ett test. Testet verkar till synes enkelt men kvinnan har problem med att minnas orden hon just läst. Minnessvårigheter är ett av symptomen vid Alzheimers sjukdom.

I filmens första sekvens genomgår en kvinna ett test. Testet verkar till synes enkelt men kvinnan har problem med att minnas orden hon just läst. Minnessvårigheter är ett av symptomen vid Alzheimers sjukdom. Filmaren Richard Dindo har med tålamod och respekt mött människor som lever med sjukdomen. Här får dessa personer berätta om sina upplevelser kring svårigheten att hantera glömska. Filmen lyfter även med detta den tunna linjen mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Ung anhörig : film om unga anhöriga till dementa 

Patientinformation Demens (2002)
 Böcker och rapporter

Fyra unga människor med Alzheimersjuka föräldrar berättar om sina upplevelser.

Fyra unga människor med Alzheimersjuka föräldrar berättar om sina upplevelser.

Om demens : svåra känslor och svåra beslut : information för anhöriga och vårdpersonal 

Pfizer (2002)
 Böcker och rapporter

Broschyr för anhöriga och vårdpersonal som kortfattat informerar om demenssjukdomar.

Utgiven av Pfizer

Broschyr för anhöriga och vårdpersonal som kortfattat informerar om demenssjukdomar.

Utgiven av Pfizer

Leva i två världar - anhörigomsorg 

Jakob Carlander (2002)
 Böcker och rapporter

En bok om att vara anhörig, där både negativa och positiva aspekterna tas upp. Ljudboken vänder sig både till anhöriga och den som är sjuk.

Utgiven av Socialstyrelsen

En bok om att vara anhörig, där både negativa och positiva aspekterna tas upp. Ljudboken vänder sig både till anhöriga och den som är sjuk.

Utgiven av Socialstyrelsen

Att möta personer med demens 

Anna-Karin Edberg (redaktör) (2002)
 Böcker och rapporter

Hur man kan underlätta mötet med, och vården av, demenssjuka personer. Boken vänder sigframför allt till sjuksköterskor eller till sjuksköterskestuderande.

Förlag: Studentlitteratur

Hur man kan underlätta mötet med, och vården av, demenssjuka personer. Boken vänder sigframför allt till sjuksköterskor eller till sjuksköterskestuderande.

Förlag: Studentlitteratur

Musik och hälsa – Erfarenheter från musikstunder 

Ewa Karlsson, Ingela Edkvist • FoU Norrbotten (2002)
 Böcker och rapporter

Rapport nr 4, 2002 (Nytryck)

Rapport nr 4, 2002 (Nytryck)

Syftet med denna studie är att beskriva hur man kan planera och genomföra musikstunder på en Dagverksamhet för människor där de flesta är drabbade av en demenssjukdom. Det är en fördel om musikstunderna kan varieras med inslag av instrument och dans. För att bygga upp ett förtroende krävs att söka och få ögonkontakt med gästerna. De flesta av gästerna uttrycker att de inte har någon sångröst men alla sjunger med under musikstunden. Delaktighet i musiken skapas vid dessa tillfällen. Anhöriga anser att musikstunder är en viktig aktivitet. Personalen anser att musiken höjer gästernas motivation att komma till dagverksamheten. När någon av gästerna har musik som specialintresse, är det en fördel att ordna en enskild musikstund. Musikledarens roll blir då att stödja och stimulera den gästen i syfte att öka självförtroendet och självkänslan.

Ladda ned » (pdf 35 sid)

Sång till mormor : en berättelse med musik 

Anna-Lena Laurin (2002)
 Barn och ungdom

Bok med tillhörande CD som hjälp för att förklara för små barn vad demens innebär.

31 s. + 1 cd.

Bok med tillhörande CD som hjälp för att förklara för små barn vad demens innebär.

31 s. + 1 cd.