Sök böcker och film

Har jag en dotter? : en bok om demens 

Gun Burman (2001)
 Böcker och rapporter

Elisabeths mamma börjar uppträda som ett barn på nytt och dottern får en ny roll. Författaren (som är socialarbetare) skildrar hur en kvinna drabbas av en demenssjukdom, blir allt sämre och slutligen dör.

Elisabeths mamma börjar uppträda som ett barn på nytt och dottern får en ny roll. Författaren (som är socialarbetare) skildrar hur en kvinna drabbas av en demenssjukdom, blir allt sämre och slutligen dör. Samtidigt som boken är ett starkt vittnesbörd om den anhöriges svåra situation och innehåller kritik av brister i sjukvården finns här också mycket positiv värme och ömsinthet.

Förlag: AlfabetaAnamma

Farāmūshı - mı'tavānad naw'ı bımārı bāshad= Glömska - kan vara en sjukdom 

Yvonne Jansson, Tommy Jonsson. - Stockholm : (2001)
 Böcker och rapporter

Persisk version = Glömska - kan vara en sjukdom
Demensförbundet

(VHS) (10 min.)
Finns också på engelska, arabiska, spanska, turkiska, bosniska

Persisk version = Glömska - kan vara en sjukdom
Demensförbundet

(VHS) (10 min.)
Finns också på engelska, arabiska, spanska, turkiska, bosniska

När mamma eller pappa blir demenssjuk 

Socialstyrelsen (2001)
 Böcker och rapporter

Barn och ungdomar med en demenssjuk förälder var tidigare en osynlig grupp. Det finns för lite kunskap om hur man stödjer unga människor med en förälder som fått en demensdiagnos. Kunskapen är dessutom liten över hur detta påverkar de unga i en känslig tid i livet.

Barn och ungdomar med en demenssjuk förälder var tidigare en osynlig grupp. Det finns för lite kunskap om hur man stödjer unga människor med en förälder som fått en demensdiagnos. Kunskapen är dessutom liten över hur detta påverkar de unga i en känslig tid i livet. Fem yngre personer berättar i denna rapport hur det är att leva som ung med en förälder som har en demenssjukdom. Skam och isolering är en vanlig påföljd.

Ladda ned rapport (pdf, 41 sid)
 

Firefly Dreams 

Japan (2001)
 Film

Naomi har orangefärgat hår, en fejkad solbränna, älskar att vara ute på klubbar och att umgås med sina vänner, avskyr att gå i skolan samt att höra sina föräldrar bråka och hennes mobiltelefon är en del av henne – hon är med andra ord en vanlig tonåring.

Naomi har orangefärgat hår, en fejkad solbränna, älskar att vara ute på klubbar och att umgås med sina vänner, avskyr att gå i skolan samt att höra sina föräldrar bråka och hennes mobiltelefon är en del av henne – hon är med andra ord en vanlig tonåring. En dag lämnar hennes mamma familjen för ett nytt liv med sin älskare. Naomis förkrossade pappa väljer att skicka iväg henne till sin systers värdshus för att jobba över sommaren. Ganska snart står det klart att serviceyrket inte riktigt är Naomis melodi. Hennes faster ser därför till att Naomi får hjälpa en åldrad granne istället – Fru Koide, vars Alzheimers sjukdom börjar förvärras. Naomi ser fram emot att hjälpa Fru Koide då hon har ljusa minnen från den tid hon tillbringade med henne som barn. Fru Koide minns dock inte Naomi men oavsett detta njuter Naomi av Fru Koides direkta sätt samt hennes berättelser om sin ungdomstid.

Se mig, hör mig, rör mig: en film om bemötande av demenssjuka 

Lars Wernerssons Stiftelse (2001)
 Böcker och rapporter

Filmen visar hur viktigt det är att förstå den demenssjukes känslor eftersom det kanske är den enda kommunikation som finns kvar med omvärlden. Inspelad 1996.
Speltid: 31 minuter.

Filmen visar hur viktigt det är att förstå den demenssjukes känslor eftersom det kanske är den enda kommunikation som finns kvar med omvärlden. Inspelad 1996.
Speltid: 31 minuter.

Att leva med en demenssjuk person 

Marit Andersson, Ewa Karlsson, Benny Brännström, FoU Norrbotten, (FoU Piteå Älvdal) (2001)
 Böcker och rapporter

Rapport nr. 2, 2001

I Piteå har den lokala demensföreningen länge påtalat behovet av att inhämta synpunkter och idéer till hur stöd och hjälp till anhöriga bör utformas.

Rapport nr. 2, 2001

I Piteå har den lokala demensföreningen länge påtalat behovet av att inhämta synpunkter och idéer till hur stöd och hjälp till anhöriga bör utformas.

Syftet med denna studie har varit att genom en fokusgruppintervju med nära anhöriga till personer med demenssjukdom ta reda på vilket behov av hjälp och stöd de erfar att man har som anhörig. Undersökningsmetoden har varit kvalitativ innehållsanalys av fokusgruppintervju.

Studien visade att anhöriga vårdare har ett omfattande behov av stöd och hjälp. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: kunskap om demenssjukdomar, den anhöriges situation och den anhöriges behov av en kontaktperson. Eftersom studien visar på behovet av kunskap och anhörigas behov av en kontaktperson tidigt i sjukdomen bör interventionsprogram med den målsättningen utformas inom kommun och landsting för anhöriga till demenssjuka personer.

Ladda ned » (pdf, 17 sid)

Det ska inte bero på vem som jobbar - utvärdering av verksamheten på ett äldreboende för personer med demenssjukdom 

Birgitta Andersson, Marie Ernsth och Gabriella Svensson • Luppens kunskapscentrum (2001)
 Böcker och rapporter

Äldreboendet, ett gruppboende för personer med demenssjukdom, startade sin verksamhet i maj 1999. Innan dess hade en handlingsplan med målsättning och vårdfilosofi för äldreboendet formulerats. Vårdpersonal anställdes efter att ha tagit del av och accepterat innehållet i handlingsplanen.

Äldreboendet, ett gruppboende för personer med demenssjukdom, startade sin verksamhet i maj 1999. Innan dess hade en handlingsplan med målsättning och vårdfilosofi för äldreboendet formulerats. Vårdpersonal anställdes efter att ha tagit del av och accepterat innehållet i handlingsplanen. Vårdgivaren uppdrog åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att i samarbete med Institutet för gerontologi utföra en utvärdering av verksamheten efter drygt ett år.
Utvärderingen påbörjades i september 2000. Syftet var att undersöka i vilken grad innehållet i handlingsplanen hade uppfyllts. Efteråt har ytterligare ett uppdrag tillkommit som innebär en jämförelse gällande läkemedelsförbrukning mellan Äldreboendet och två liknande äldre-boenden i kommunen, Äldreboende 2 och Äldreboende 3. Utvärderingen har genomförts med skilda metoder: intervjuer med arbetsledare och sjuksköterskor, seminarier med vårdpersonalen, genomgång av omvårdnadsdokumentation, målstyrda arbetsplaner och daganteckningar samt läkemedelsgenomgång och GBS-skattning av vårdtagarna.

Ladda ned » (pdf 76 sid) 

Demens - inte bara minnet 

Sverige (2001)
 Böcker och rapporter

Information på svenska

Fonogram

Information på svenska

Fonogram

Demens - inte bara minnet = Deemense - ij leah barre mujhtelh = Demense - ii dusse muittu  

Sverige (2001)
 Böcker och rapporter

Information svenska, Information sydsamiska, Information nordsamiska   

Fonogram

Information svenska, Information sydsamiska, Information nordsamiska   

Fonogram

Asta och hennes rättigheter : äldres och dementas rättigheter, vårdgivarnas och personalens skyldigheter 

Nils Magnusson (2001)
 Böcker och rapporter

Boken redogör kortfattat och på ett lättillgängligt sätt för äldres och funktionshindrades rättigheter enligt gällande lagar och förordningar.
2:a upplagan

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber utbildning
 

Boken redogör kortfattat och på ett lättillgängligt sätt för äldres och funktionshindrades rättigheter enligt gällande lagar och förordningar.
2:a upplagan

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber utbildning