Sök böcker och film

Det ska inte bero på vem som jobbar - utvärdering av verksamheten på ett äldreboende för personer med demenssjukdom 

Birgitta Andersson, Marie Ernsth och Gabriella Svensson • Luppens kunskapscentrum (2001)
 Böcker och rapporter

Äldreboendet, ett gruppboende för personer med demenssjukdom, startade sin verksamhet i maj 1999. Innan dess hade en handlingsplan med målsättning och vårdfilosofi för äldreboendet formulerats. Vårdpersonal anställdes efter att ha tagit del av och accepterat innehållet i handlingsplanen.

Äldreboendet, ett gruppboende för personer med demenssjukdom, startade sin verksamhet i maj 1999. Innan dess hade en handlingsplan med målsättning och vårdfilosofi för äldreboendet formulerats. Vårdpersonal anställdes efter att ha tagit del av och accepterat innehållet i handlingsplanen. Vårdgivaren uppdrog åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att i samarbete med Institutet för gerontologi utföra en utvärdering av verksamheten efter drygt ett år.
Utvärderingen påbörjades i september 2000. Syftet var att undersöka i vilken grad innehållet i handlingsplanen hade uppfyllts. Efteråt har ytterligare ett uppdrag tillkommit som innebär en jämförelse gällande läkemedelsförbrukning mellan Äldreboendet och två liknande äldre-boenden i kommunen, Äldreboende 2 och Äldreboende 3. Utvärderingen har genomförts med skilda metoder: intervjuer med arbetsledare och sjuksköterskor, seminarier med vårdpersonalen, genomgång av omvårdnadsdokumentation, målstyrda arbetsplaner och daganteckningar samt läkemedelsgenomgång och GBS-skattning av vårdtagarna.

Ladda ned » (pdf 76 sid) 

Demens - inte bara minnet 

Sverige (2001)
 Böcker och rapporter

Information på svenska

Fonogram

Information på svenska

Fonogram

Demens - inte bara minnet = Deemense - ij leah barre mujhtelh = Demense - ii dusse muittu  

Sverige (2001)
 Böcker och rapporter

Information svenska, Information sydsamiska, Information nordsamiska   

Fonogram

Information svenska, Information sydsamiska, Information nordsamiska   

Fonogram

Asta och hennes rättigheter : äldres och dementas rättigheter, vårdgivarnas och personalens skyldigheter 

Nils Magnusson (2001)
 Böcker och rapporter

Boken redogör kortfattat och på ett lättillgängligt sätt för äldres och funktionshindrades rättigheter enligt gällande lagar och förordningar.
2:a upplagan

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber utbildning
 

Boken redogör kortfattat och på ett lättillgängligt sätt för äldres och funktionshindrades rättigheter enligt gällande lagar och förordningar.
2:a upplagan

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber utbildning
 

Mat och kostbehandling för äldre : problem och möjligheter 

Birgitta Karlström, Merethe Andresen (redaktörer) (2001)
 Böcker och rapporter

1:a reviderade uplagan.

Illustrationer • Sven Andersson
Foto • Bo Nyberg
Utgiven av Livsmedelsverket
 

1:a reviderade uplagan.

Illustrationer • Sven Andersson
Foto • Bo Nyberg
Utgiven av Livsmedelsverket
 

Demens i arbetslivet 

Kerstin Lundström, Ingvar Karlsson (2001)
 Böcker och rapporter

Denna skrift tar upp minnesproblem på jobbet och tidiga tecken på en demenssjukdom.

Förlag: Octopus demens

Finns även på CD »

Denna skrift tar upp minnesproblem på jobbet och tidiga tecken på en demenssjukdom.

Förlag: Octopus demens

Finns även på CD »

Glömma ihåg 

Agneta Berglöw (2001)
 Böcker och rapporter

Idén är inte ny på många demensboenden skrivs de gamlas levnadsberättelser ned av de anhöriga. Detta är en enkel skrift med rubriker som påminner om vad som kan vara betydelsefullt och många tomma rader att skriva på.

Utgiven av Agneta Berglöw
 

Idén är inte ny på många demensboenden skrivs de gamlas levnadsberättelser ned av de anhöriga. Detta är en enkel skrift med rubriker som påminner om vad som kan vara betydelsefullt och många tomma rader att skriva på.

Utgiven av Agneta Berglöw
 

Det var något som inte stämde  

(2001)
 Böcker och rapporter

En video om frontallobsdemens. Symptomen kan debutera ner i 40-års åldern.

En video om frontallobsdemens. Symptomen kan debutera ner i 40-års åldern. Forskningen i Lund kring frontallobsdemens är oerhört viktig och speglas i denna video på 43 minuter. Filmen visar både symptom och anhörigas perspektiv.

Filmen går att låna på stadsbiblioteket i Stockholm

Son of the Bride 

Argentina (2001)
 Film

Filmen handlar om Rafael Belvedere, en 42-årig frånskild krögare som driver en restaurang som startades av hans föräldrar Norma och Nino. Rafael lever ett mycket hektiska liv.

Filmen handlar om Rafael Belvedere, en 42-årig frånskild krögare som driver en restaurang som startades av hans föräldrar Norma och Nino. Rafael lever ett mycket hektiska liv. Hans mor Norma lider av Alzheimers sjukdom och han har inte träffat henne på ett år men han träffar sin far Nino mer ofta än sina vänner. En dag drabbas Rafael av en hjärtattack som tvingar honom att reflektera över sitt liv och han bestämmer sig för att det är dags för förändring. Samtidigt vill hans far förnya bröllopslöften med Norma då de aldrig gifte sig i kyrkan. Rafael är emot detta då mamman inte helt kommer kunna att vara delaktig i ceremonin på grund av sin sjukdom.

Originaltitel: El Hijo de la novia

Iris 

Storbritannien/USA (2001)
 Film

Iris Murdoch är en framgångsrik författarina som älskar litteraturen, språket och livet. Beundrad av alla och älskad av sin man, universitetslektorn John Bayley, som stått vid hennes sida i över 40 år. Men plötsligt inträffar något som förändrar deras liv. En dag hittar Iris inte längre orden.

Iris Murdoch är en framgångsrik författarina som älskar litteraturen, språket och livet. Beundrad av alla och älskad av sin man, universitetslektorn John Bayley, som stått vid hennes sida i över 40 år. Men plötsligt inträffar något som förändrar deras liv. En dag hittar Iris inte längre orden. Språkkänslan håller på att tyna bort. Minnet sviker henne och hon blir ofta förvirrad. Diagnosen är Alzheimers sjukdom. Sakta men säkert håller hon på att förlora allt som hon älskat i hela sitt liv. Allt utom John, som är fast besluten att stå kvar vid hennes sida.

Filmen bygger på böckerna John Bayley skrivit om sin fru.