Sök böcker och film

Aremyr, Gun: Varför vill Asta inte äta? : måltidssituationen i demensvård 

Gun Aremyr (2000)
 Böcker och rapporter

I media rapporteras ibland om att äldre svälter på vårdinrättningar i Sverige. Detta kan gälla även för demenssjuka personer, trots personal och anhörigas goda vilja och stora arbetsinsats. Det är nämligen många faktorer som påverkar måltidssituationen.

I media rapporteras ibland om att äldre svälter på vårdinrättningar i Sverige. Detta kan gälla även för demenssjuka personer, trots personal och anhörigas goda vilja och stora arbetsinsats. Det är nämligen många faktorer som påverkar måltidssituationen. Författaren till denna bok visar hur komplex förklaringen kan vara till att en gammal människa inte kan tillgodogöra sig maten. Boken ger många fallbeskrivningar och har förslag på handlingsalternativ när mat och matning är ett problem.

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber

Smärta & demens : hjälpmedel för analys av smärta och obehag hos demenssjuka : slutrapport  

(2000)
 Böcker och rapporter

Hjälpmedel för analys av smärta och obehag hos personer med demenssjukdom. Med boken följer en liten folder med de viktigaste tecknen och signalerna och hur man tolkar dem. En utförlig beskrivning av fysisk, psykisk, social och existentiell smärta.

Hjälpmedel för analys av smärta och obehag hos personer med demenssjukdom. Med boken följer en liten folder med de viktigaste tecknen och signalerna och hur man tolkar dem. En utförlig beskrivning av fysisk, psykisk, social och existentiell smärta.

Utgiven av Socialtjänsten, Uddevalla

Berör mig också! : en handbok i äldremassage 

Lena Jelvéus (2000)
 Böcker och rapporter

I den här handboken beskriver sjukgymnasten Lena Jelvéus beröringens stora betydelse för äldre människor samt hur massage som ett komplement till sedvanlig medicinsk behandling kan fungera.

I den här handboken beskriver sjukgymnasten Lena Jelvéus beröringens stora betydelse för äldre människor samt hur massage som ett komplement till sedvanlig medicinsk behandling kan fungera. Pedagogiskt, lättläst och med många vackra foton ger boken råd om enkla behandlingsmetoder som alla kan lära sig men som fordrar vissa basala kunskaper som författaren också förmedlar.

Foto • Anders Jelvéus och Sam Nyholm
Illustrationer • Lars Hansson
Förlag: Gothia

Värdig vård av äldre med psykisk ohälsa : vägledning till personal inom äldreomsorgen 

Katarina Piuva, Gunilla Grönquist, Pia Söderlund (2000)
 Böcker och rapporter

Syftet med denna vägledning till personal inom äldreomsorgen är att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa.

Syftet med denna vägledning till personal inom äldreomsorgen är att förmedla teoretisk och praktisk kunskap om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa. För en god omvårdnad av dessa äldre är relationen till dem som vårdar och deras kunskaper om de psykiska sjukdomstillstånden av största betydelse. Varje kapitel i boken inleds med ett avsnitt om medicinska, sociala och psykologiska aspekter på det psykiska ohälsotillståndet i fråga, detta följs sedan av en fallbeskrivning. I bokens avslutande del får de vanligaste begreppen inom vård och omsorg en närmare förklaring.

Förlag: Gothia
 

Tid och tidshjälpmedel vid demens 

Marianne Johansson, Louise Nygård • Hjälpmedelsinstitutet (2000)
 Böcker och rapporter

Detta är en studie av hur några personer med en demenssjukdom hanterar tiden i samband med dagliga aktiviteter samt deras erfarenheter av tidshjälpmedel

Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Detta är en studie av hur några personer med en demenssjukdom hanterar tiden i samband med dagliga aktiviteter samt deras erfarenheter av tidshjälpmedel

Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården 

Kerstin Gynnerstedt, Mai-Brith Schartau (2000)
 Böcker och rapporter

Bokens empiriska material bygger på erfarenheter från ett EU-projekt kring reminiscensarbete. Målet för projektet var dels att höja livskvaliteten för äldre personer med demens, dels involvera yngre arbetslösa personer i denna verksamhet för att bygga broar mellan generationer.

Bokens empiriska material bygger på erfarenheter från ett EU-projekt kring reminiscensarbete. Målet för projektet var dels att höja livskvaliteten för äldre personer med demens, dels involvera yngre arbetslösa personer i denna verksamhet för att bygga broar mellan generationer. Det huvudsakliga innehållet i denna bok handlar om reminiscenser och reminiscensarbete.

Förlag: Studentlitteratur AB
 

Samtal i äldreomsorgen: Samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers sjukdom 

Elisabet Cedersund, Claes Nilholm (2000)
 Böcker och rapporter

I boken beskrivs personalens stilar i bemötandet av de äldre och hur de äldres förmåga att berätta i samtal varierar. Här visas även hur personalen kan underlätta för de äldre att berätta.

I boken beskrivs personalens stilar i bemötandet av de äldre och hur de äldres förmåga att berätta i samtal varierar. Här visas även hur personalen kan underlätta för de äldre att berätta. Boken, som bygger på forskningsresultat från ett projekt om kommunikation vid Alzheimers sjukdom, innehåller även en genomgång av forskning inom området.

Finns även som elektronisk resurs på vissa bibliotek (2002).

Förlag: Studentlitteratur AB
 

Varför vill Asta inte äta?  

Gun Aremyr (2000)
 Böcker och rapporter

I media rapporteras ibland om att äldre svälter på vårdinrättningar i Sverige. Detta kan gälla även för personer med demenssjukdom, trots personal och anhörigas goda vilja och stora arbetsinsats. Det är nämligen många faktorer som påverkar måltidssituationen.

I media rapporteras ibland om att äldre svälter på vårdinrättningar i Sverige. Detta kan gälla även för personer med demenssjukdom, trots personal och anhörigas goda vilja och stora arbetsinsats. Det är nämligen många faktorer som påverkar måltidssituationen. Författaren till denna bok visar hur komplex förklaringen kan vara till att en gammal människa inte kan tillgodogöra sig maten. Boken ger många fallbeskrivningar och har förslag på handlingsalternativ när mat och matning är ett problem.

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber utbildning
 

Själslig näring - en film om demensvård ute och inne  

(2000)
 Böcker och rapporter

Denna film är tänkt att inspirera personal och öka förståelsen för hur viktigt det är att även demenssjuka, precis som vi alla andra, får meningsfulla aktiviteter och själslig näring. Naturen, sången, glädjen och leklusten måste finnas med i demensvården.
 

Denna film är tänkt att inspirera personal och öka förståelsen för hur viktigt det är att även demenssjuka, precis som vi alla andra, får meningsfulla aktiviteter och själslig näring. Naturen, sången, glädjen och leklusten måste finnas med i demensvården.
 

The Hiding Place 

USA (2000)
 Film

Jack är 50 år och tar hand om sin gamla mamma Muriel. Jack har mer och mer märkt att hans mamma verkar blir allt mer förvirrad. Hon pratar om sin döda man som om han fortfarande var vid liv och med Jack som om han var en ung man som uppvaktade henne.

Jack är 50 år och tar hand om sin gamla mamma Muriel. Jack har mer och mer märkt att hans mamma verkar blir allt mer förvirrad. Hon pratar om sin döda man som om han fortfarande var vid liv och med Jack som om han var en ung man som uppvaktade henne. Jack inser att han måste försöka hitta ett vårdhem till sin mamma, något hans fru velat länge. När Jack börjar förbereda för Muriels flytt kommer smärtsamma barndomsminnen tillbaka.