Sök böcker och film

Skör verklighet: en etnologisk studie av demensvård i gruppboende.  

Magnus Öhlander (1999)
 Böcker och rapporter

Denna bok beskriver olika perspektiv av demenssjukdomar och mål för omsorgen. Den ger också en inblick i vardagen vid ett gruppboende.

Denna bok beskriver olika perspektiv av demenssjukdomar och mål för omsorgen. Den ger också en inblick i vardagen vid ett gruppboende. Några av de frågor som diskuteras är hur de gamla själva kan antas uppfatta den plats där de befinner sig och hur personalen går tillväga för att omsätta ideal i praktiken och hantera konsekvenserna av demenssjukdom. I boken beskrivs hur man i gruppboendets form handskas med det annorlunda, med människor som har svårt att uttrycka vilka de själva är, som inte klarar det dagliga livet, som blandar ihop minnen med nutid och fantasi med verklighet.

Boken vänder sig till alla med intresse för demensvård och äldreomsorg, samt studerande inom etnologi och angränsande ämnen.
Nyutgåva.

Finns även som e-bok från 2007.

Lund: Studentlitteratur AB
 

Demensvård för nästa sekel 

Anders Wimo, Per Olof Sandman (1999)
 Böcker och rapporter

Förlag: Svenska kommunförbundet

Förlag: Svenska kommunförbundet

Möjligheternas trädgård : en trädgård för alla  

Kerstin Sandberg (huvudredaktör) (1999)
 Böcker och rapporter

I samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, utgiven av Utbildningsradion

I samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, utgiven av Utbildningsradion

Minnesstörning och demens : utredning och handläggning 

Jan Marcusson (1999)
 Böcker och rapporter

 

Illustrationer • Annika Röhl
Förlag: Det Mångkulturella Förlaget

 

Illustrationer • Annika Röhl
Förlag: Det Mångkulturella Förlaget

Med varmt hjärta och vässade klor : en bok för anhöriga till gamla och sjuka 

Anna Larsson (1999)
 Böcker och rapporter

Illustrationer • Anna Nordin Skoog
Förlag: Natur och Kultur
 

Illustrationer • Anna Nordin Skoog
Förlag: Natur och Kultur
 

Kärlek har ingen ålder – om glädjen med sex senare i livet 

Birgit Dagmar Johansen (1999)
 Böcker och rapporter

Förlag: Liber utbildning

Förlag: Liber utbildning

Äldrepsykiatrisk omvårdnad 

Gunilla Grönquist (1999)
 Böcker och rapporter

En äldre person är mer sårbar för psykiska störningar och dessa kan också yttra sig på annorlunda sätt. Har personen ett tidigare psykiskt funktionshinder kan detta öka i samband med normala åldersförändringar.

Förlag: Bonnier utbildning
 

En äldre person är mer sårbar för psykiska störningar och dessa kan också yttra sig på annorlunda sätt. Har personen ett tidigare psykiskt funktionshinder kan detta öka i samband med normala åldersförändringar.

Förlag: Bonnier utbildning
 

Asta och hennes närmaste : anhörigas roll i vården av demenssjuka  

Madeleine Geijer Edgren, Berit Rausch (1999)
 Böcker och rapporter

Boken vänder sig till personal som arbetar inom äldre- och demensvård. Fokus ligger på betydelsen av en god kontakt med de anhöriga för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Förlag: Liber 
 

Boken vänder sig till personal som arbetar inom äldre- och demensvård. Fokus ligger på betydelsen av en god kontakt med de anhöriga för att kunna ge en så bra vård som möjligt.

Förlag: Liber 
 

Munhälsa på äldre dagar 

Bitte Ahlborg, Bo Alborn, Jan Andersson (1999)
 Böcker och rapporter

2:a upplagan

Illustrationer • Janne Lundberg & Eva Kraft
Förlag: AnA
 

2:a upplagan

Illustrationer • Janne Lundberg & Eva Kraft
Förlag: AnA
 

Utveckling av vårdprocessen. Äldre med komplexa och långvariga sjukdomstillstånd samt demenssjukdomar  

Bengt Johansson (redaktör), Bengt Berggren (1999)
 Böcker och rapporter

Spri rapport / Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut

Förlag: Gothia
 

Spri rapport / Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut

Förlag: Gothia