Sök böcker och film

Liten handbok om demenssjukdomar eller Allt du skulle vilja veta om demenser men inte riktigt kom ihåg att fråga om 

Ulf Isaksson (1999)
 Böcker och rapporter

Förlag: Janssen-Cilag

Förlag: Janssen-Cilag

A Vow to Cherish 

USA (1999)
 Film

Ellen och John Brighton och deras familj lever ett alldeles vanligt liv fram till den dag Ellen får diagnosen Alzheimers sjukdom. Familjen sluter upp för att tillsammans hjälpas åt att ta sig vidare.

Ellen och John Brighton och deras familj lever ett alldeles vanligt liv fram till den dag Ellen får diagnosen Alzheimers sjukdom. Familjen sluter upp för att tillsammans hjälpas åt att ta sig vidare. Johns bror Phil blir inspirerad av familjens sammanhållning och styrka och försöker själv förändra sin livsstil. 

Boken om E 

Ulla Isaksson (1999)
 Böcker och rapporter

Ljudbok där Ulla Isaksson berättar om hur livet förändrades när hennes man drabbades av demens. Ligger till grund för filmen En sång för Martin.

Bonniers förlag

 

Ljudbok där Ulla Isaksson berättar om hur livet förändrades när hennes man drabbades av demens. Ligger till grund för filmen En sång för Martin.

Bonniers förlag

 

Olga – en liten film om ensamhet 

Sverige (1998)
 Film

I ett servicehus fullt av människor bor en liten dam. Hon är gammal. Utan minne av sitt liv, men av de känslor hon haft. Hon saknar sin mor och hon älskar sin son över allting annat. Varje dag är den andra lik. Olga vaknar, äter, går på toaletten, somnar.

I ett servicehus fullt av människor bor en liten dam. Hon är gammal. Utan minne av sitt liv, men av de känslor hon haft. Hon saknar sin mor och hon älskar sin son över allting annat. Varje dag är den andra lik. Olga vaknar, äter, går på toaletten, somnar. Olga är inte ensam i sitt hus, bara fast i sin egen värld. Vårdbiträdena som besöker henne regelbundet varje dag pratar ett främmande språk. De har bråttom. Ingen har tid att stanna upp. Filmen handlar om smärtan i upplevelsen av att vara gammal och inte längre behövd.

Dokumentärfilmen är gjord av Beata Konar

Down in the Delta 

USA (1998)
 Film

Loretta är ensamstående mamma, arbetslös och bor hemma hos sin mamma Rosa Lynn i Chicago. Droger och alkohol gör att Loretta försummar sin autistiska dotter Tracy, hennes tonårsson Thomas drar in pengar till familjen genom att fotografera turister.

Loretta är ensamstående mamma, arbetslös och bor hemma hos sin mamma Rosa Lynn i Chicago. Droger och alkohol gör att Loretta försummar sin autistiska dotter Tracy, hennes tonårsson Thomas drar in pengar till familjen genom att fotografera turister. I ett desperat försök att rädda sin dotter och sina barnbarn från livet i Chicago säljer Rosa Lynn ett av sina ärvda smycken. Med hjälp av detta skickar hon dem till deras hembyggd i Mississippideltat. Loretta är inte alls förtjust över att bli inkvarterad hos sin morbror Earl, särskilt som morbrodern bor i en delstat där det är förbjudet att sälja alkohol. Morbrodern har dock tillräckligt med problem utöver Loretta och barnen, han sliter med sitt café och hans fru har Alzheimers sjukdom. Trots allt detta lyckas släkten hålla ihop och de finner styrka hos varandra och börjar tillsammans bygga upp sina liv igen.

Den goda demensvården: konsekvenser för individ och samhälle 

Eva Tiwe (1998)
 Böcker och rapporter

Förlag: Spri

Förlag: Spri

Våld och hot i människovårdande yrken : teori och bemötande 

Stefan Sandström (1998)
 Böcker och rapporter

Boken beskriver våldets mekanismer samt fysiologiska och psykologiska reaktioner. Den ger också praktisk handledning i självförsvar, förhållningssätt och riskbedömning.

Boken beskriver våldets mekanismer samt fysiologiska och psykologiska reaktioner. Den ger också praktisk handledning i självförsvar, förhållningssätt och riskbedömning. Boken är avsedd för alla dem som i sitt yrke kommer i kontakt med våldsbenägna personer, t ex inom sjukvård, kriminalvård och socialtjänst, och ger en värdefull vägledning om hur våldet ska bemötas och förebyggas. I den nya upplagan ingår en studiehandledning.
2:a upplagan

Förlag: Liber
 

Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden.  

Ulla Melin Emilsson (1998)
 Böcker och rapporter

Boken beskriver hur personer med demenssjukdom och vårdbitrden handlar i olika situationer och försöker ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag som utgår från relationerna dels mellan vårdare och vårdtagare, dels inom dessa grupper.

Boken beskriver hur personer med demenssjukdom och vårdbitrden handlar i olika situationer och försöker ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag som utgår från relationerna dels mellan vårdare och vårdtagare, dels inom dessa grupper. Trots att vårdbiträdena är positiva till gruppboendet som vårdform har de svårt att orka med sitt arbete. En slutsats författaren drar är att de gruppboenden hon studerat präglas av just de förhållanden som verksamheten skapades för att undvika: passivitet och ensamhet.

Förlag: Arkiv förlag/A-Z förlag
 

Demens - angår det oss?  

Danmark (1998)
 Böcker och rapporter

Mellan intervjuerna i början och slutet av denna danska film (svensk text) ligger ett reportage från en träffpunkt för dementa.

Mellan intervjuerna i början och slutet av denna danska film (svensk text) ligger ett reportage från en träffpunkt för dementa. Filmen vill inte bara öka kunskapen om demens utan framför allt öka förståelsen för och toleransen mot dem som lider av sjukdomen, oavsett om det är en nära anhörig eller ej, eller som en flicka uttrycker det: "Du vet ju inte om det en gång blir du som drabbas."
 

Safe House 

USA (1998)
 Film

Mace Sowell är en före detta underrättelseagent och han är övertygad om att hans liv är i fara. Hans förre chef försöker bli vald till USA:s president och Mace har information om honom som skulle kunna omkullkasta dessa planer.

Mace Sowell är en före detta underrättelseagent och han är övertygad om att hans liv är i fara. Hans förre chef försöker bli vald till USA:s president och Mace har information om honom som skulle kunna omkullkasta dessa planer. En aspekt som komplicerar det hela är att Mace är i tidigt stadium av Alzheimers sjukdom, och den eskalerar.

Hur övertygar man sin omgivning om ett hot när de tror att det man berättar är paranoia, att det är sjukdomen som talar?