Sök böcker och film

Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden.  

Ulla Melin Emilsson (1998)
 Böcker och rapporter

Boken beskriver hur personer med demenssjukdom och vårdbitrden handlar i olika situationer och försöker ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag som utgår från relationerna dels mellan vårdare och vårdtagare, dels inom dessa grupper.

Boken beskriver hur personer med demenssjukdom och vårdbitrden handlar i olika situationer och försöker ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag som utgår från relationerna dels mellan vårdare och vårdtagare, dels inom dessa grupper. Trots att vårdbiträdena är positiva till gruppboendet som vårdform har de svårt att orka med sitt arbete. En slutsats författaren drar är att de gruppboenden hon studerat präglas av just de förhållanden som verksamheten skapades för att undvika: passivitet och ensamhet.

Förlag: Arkiv förlag/A-Z förlag
 

Demens - angår det oss?  

Danmark (1998)
 Böcker och rapporter

Mellan intervjuerna i början och slutet av denna danska film (svensk text) ligger ett reportage från en träffpunkt för dementa.

Mellan intervjuerna i början och slutet av denna danska film (svensk text) ligger ett reportage från en träffpunkt för dementa. Filmen vill inte bara öka kunskapen om demens utan framför allt öka förståelsen för och toleransen mot dem som lider av sjukdomen, oavsett om det är en nära anhörig eller ej, eller som en flicka uttrycker det: "Du vet ju inte om det en gång blir du som drabbas."
 

Safe House 

USA (1998)
 Film

Mace Sowell är en före detta underrättelseagent och han är övertygad om att hans liv är i fara. Hans förre chef försöker bli vald till USA:s president och Mace har information om honom som skulle kunna omkullkasta dessa planer.

Mace Sowell är en före detta underrättelseagent och han är övertygad om att hans liv är i fara. Hans förre chef försöker bli vald till USA:s president och Mace har information om honom som skulle kunna omkullkasta dessa planer. En aspekt som komplicerar det hela är att Mace är i tidigt stadium av Alzheimers sjukdom, och den eskalerar.

Hur övertygar man sin omgivning om ett hot när de tror att det man berättar är paranoia, att det är sjukdomen som talar?

Demens : begrepp och förklaringar A-Ö 

Kerstin Lundström (1998)
 Böcker och rapporter

Förklaringar till begrepp inom ämnet demens, exempelvis lagar, medicinska uttryck och organisationer.

Förlag: Johansson & Skyttmo

Förklaringar till begrepp inom ämnet demens, exempelvis lagar, medicinska uttryck och organisationer.

Förlag: Johansson & Skyttmo

Möte med Lena 

Peter Östlund, Kerstin Lundström (1997)
 Böcker och rapporter

 I videofilmen Möte med Lena träffar vi en kvinna som har Alzheimers sjukdom. Frågorna hon får är konkreta och inte alltför närgångna.

1997-1999  (38 min.)

 I videofilmen Möte med Lena träffar vi en kvinna som har Alzheimers sjukdom. Frågorna hon får är konkreta och inte alltför närgångna.

1997-1999  (38 min.)

Myrna, den olyckligt orienterade 

USA (1997)
 Böcker och rapporter

I den här filmen kan man ta del av Validationsprinciper och några basala kommunikationstekniker. Den vänder sig till såväl professionella som icke professionella omsorgsgivare till mycket  gamla personer som har en desorientering, demenssjukdom av Alzheimerstyp. Filmen har svensk text.

I den här filmen kan man ta del av Validationsprinciper och några basala kommunikationstekniker. Den vänder sig till såväl professionella som icke professionella omsorgsgivare till mycket  gamla personer som har en desorientering, demenssjukdom av Alzheimerstyp. Filmen har svensk text.

Producerad av Edward Feil Productions, Cleveland OH USA
Distributör: Rita Schwarz

Varför vägrar Asta duscha?  

Gun Aremyr (1997)
 Böcker och rapporter

I denna bok har författaren samlat och systematiserat olika situationer och klargör vad svårigheterna kan bero på. Hon ger också förslag på olika möjligheter att finna nya lösningar när gamla rutiner inte längre fungerar.

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber
 

I denna bok har författaren samlat och systematiserat olika situationer och klargör vad svårigheterna kan bero på. Hon ger också förslag på olika möjligheter att finna nya lösningar när gamla rutiner inte längre fungerar.

Illustrationer • Johan Hesselstrand
Förlag: Liber
 

Geriatrisk vård och specifik omvårdnad  

Mayethel Larsson, Åke Rundgre (1997)
 Böcker och rapporter

Förlag: Studentlitteratur AB
 

Förlag: Studentlitteratur AB
 

Cyberprotesen : Karin hittar hem  

(1997)
 Böcker och rapporter

Möt Karin Andersson som har Alzheimer och hennes son som ororar sig för allt hon glömmer eller att hon ska förvilla sig. Det finns hjälpmedel för dementa.
 

Möt Karin Andersson som har Alzheimer och hennes son som ororar sig för allt hon glömmer eller att hon ska förvilla sig. Det finns hjälpmedel för dementa.
 

Time to Say Goodbye 

USA (1997)
 Film

Om du fick reda på att du bara hade månader kvar av ditt liv, hur skulle du välja att leva? Det är en fråga som Dr Gerry Klooster och hans familj ställdes inför när han fick diagnosen Alzheimers sjukdom.

Om du fick reda på att du bara hade månader kvar av ditt liv, hur skulle du välja att leva? Det är en fråga som Dr Gerry Klooster och hans familj ställdes inför när han fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Han ber sin fru Ruth att hjälpa honom, då han med vetskapen om vilken livskvalitet han har att vänta säger att han inte vill att sjukdomen ska döda honom. Ska hon vända sig ifrån honom eller hjälpa honom med att avsluta hans liv? Dilemmat blir tydligt när Ruth och hennes barn kämpar med hur de ska hjälpa Gerry utan att skada sig själva och förstöra familjen. Kommer deras försök att rädda sin far splittra familjen, eller inser de att ibland är det dags att säga adjö?