Sök böcker och film

Gå inte ifrån mej! 

Inger Skote (1994)
 Barn och ungdom

Förlag: Norstedts förlag AB
 

Förlag: Norstedts förlag AB
 

Kampen för Asta: Alzheimer 

(1993)
 Böcker och rapporter

Filmen handlar om den svårt Alzheimersjuka Asta Thapper och hennes man, som under flera år dagligen deltagit i vården av sin hustru. Sjukdomen drabbar hjärnan på flera olika sätt. Några av dessa beskrivs ganska ingående av Dr.

Filmen handlar om den svårt Alzheimersjuka Asta Thapper och hennes man, som under flera år dagligen deltagit i vården av sin hustru. Sjukdomen drabbar hjärnan på flera olika sätt. Några av dessa beskrivs ganska ingående av Dr. Ludvig Jurkas som är överläkare vid geriatriska kliniken på Söderhamns sjukhus.

Utgiven av AV-centralen i Söderhamn

Väck rörelseminnet - om förflyttning av dementa  

(1993)
 Böcker och rapporter

Redan som spädbarn börjar vi träna in olika rörelsemönster tills de blir mer eller mindre automatiska. Vi intar utan att tänka på det vissa "startpositioner", sedan sköter automatiken resten.

Redan som spädbarn börjar vi träna in olika rörelsemönster tills de blir mer eller mindre automatiska. Vi intar utan att tänka på det vissa "startpositioner", sedan sköter automatiken resten. Det räcker ofta med att hjälpa den demente att komma i rätt startposition för att rörelseminnet skall vakna och han eller hon kan klara sin förflyttning själv. Rörelseautomatiken kan bevaras mycket längre om alla som hjälper en dement gör på samma sätt och ger stimuli som är i överensstämmelse med det tidigt inlärda naturliga rörelsemönstret.
 

Kampen för Asta : Alzheimer  

(1993)
 Böcker och rapporter

Filmen handlar om den svårt Alzheimersjuka Asta Thapper och hennes man, som under flera år dagligen deltagit i vården av sin hustru. Sjukdomen drabbar hjärnan på flera olika sätt. Några av dessa beskrivs ganska ingående av Dr.

Filmen handlar om den svårt Alzheimersjuka Asta Thapper och hennes man, som under flera år dagligen deltagit i vården av sin hustru. Sjukdomen drabbar hjärnan på flera olika sätt. Några av dessa beskrivs ganska ingående av Dr. Ludvig Jurkas som är överläkare vid geriatriska kliniken på Söderhamns sjukhus.
 

Something Should Be Done About Grandma Ruthie  

USA (1993)
 Film

Trots att Ruth Hammer verkar vara fysiskt frisk kan hon inte längre ta hand om sig själv. Hon kan inte ens komma ihåg var eller vem hon är. Hennes barn bor inte i närheten och de som hjälper henne i vardagen känner att de inte längre mäktar med. Ruthie vill dock inte bo på något vårdhem.

Trots att Ruth Hammer verkar vara fysiskt frisk kan hon inte längre ta hand om sig själv. Hon kan inte ens komma ihåg var eller vem hon är. Hennes barn bor inte i närheten och de som hjälper henne i vardagen känner att de inte längre mäktar med. Ruthie vill dock inte bo på något vårdhem. En viljornas kamp tar vid och Ruthie blir mot sin vilja medicinerad och placerad på ett vårdhem.

Detta är ett dokumentärt porträtt av den smärtsamma förändring som sker i filmarens familj när hennes mormor Ruthie får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Deaf Heaven  

USA (1993)
 Film

Filmen beskriver en dag i Paul Hudsons liv. Pauls partner Mathew Bell är svårt demenssjuk samt döende till följd av AIDS. Mathews frånvarande och homofobiska föräldrar har bestämt sig för att ta med sig Mathew hem till Kansas.

Filmen beskriver en dag i Paul Hudsons liv. Pauls partner Mathew Bell är svårt demenssjuk samt döende till följd av AIDS. Mathews frånvarande och homofobiska föräldrar har bestämt sig för att ta med sig Mathew hem till Kansas. Något Paul inte kan förändra då Mathew själv inte kan protestera på grund av sin sjukdom. När Paul beger sig till simhallen för sin dagliga flykt från sjukhusets vedermödor träffar han Jake, en äldre man som överlevt förintelsen. Kortfilmen handlar om den vänskap som uppstår dem emellan samt det uppdrag Jake ger Paul. Något för Paul att gå vidare med efter Mathews död.

Black Daisies For The Bride 

Storbritannien (1993)
 Film

Filmen belyser tre kvinnor som har Alzheimers sjukdom, alla verkliga, en av dem är en före detta operasångerska som nu bara kan några strofer från Madame Butterfly.

Filmen belyser tre kvinnor som har Alzheimers sjukdom, alla verkliga, en av dem är en före detta operasångerska som nu bara kan några strofer från Madame Butterfly. Filmmanusfattaren Tony Harrison använder kvinnornas bröllopsfotografier och deras livshistorier för att återskapa dessa kvinnor som unga brudar och därigenom fånga känslan av hur det måste kännas att successivt förlorat sig själva på grund av sjukdomen.

36-timmarsdygnet : om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar 

Nancy L Mace, Peter V Rabins (1992)
 Böcker och rapporter

Denna bok ger en rad exempel på hur man kan hantera olika situationer, vid exempelvis anpassningssvårigheter för den demenssjuka och dennes anhöriga, vanliga medicinska problem, beteendeproblem och liknande.

Denna bok ger en rad exempel på hur man kan hantera olika situationer, vid exempelvis anpassningssvårigheter för den demenssjuka och dennes anhöriga, vanliga medicinska problem, beteendeproblem och liknande. I boken beskrivs även den medicinska innebörden av diagnosen demens och aktuell forskning kommenteras. 

Boken vänder sig till både anhöriga och personal inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.

2:a omarbetade upplagan

Förlag: Natur och Kultur
Originaltitel: The 36-Hour Day

Att kommunicera med den alzheimerliknande populationen 

USA (1991)
 Böcker och rapporter

I denna film visar före- och efter-scener hur Validation kan användas med desorienterade och/eller demenssjuka gamla personer i den 1:a och 2:a fasen i en demensutveckling. Filmen ger en introduktion till Validationens idé och tekniker. Filmen har svensk text.

I denna film visar före- och efter-scener hur Validation kan användas med desorienterade och/eller demenssjuka gamla personer i den 1:a och 2:a fasen i en demensutveckling. Filmen ger en introduktion till Validationens idé och tekniker. Filmen har svensk text.

Producerad av Edward Feil Productions, Cleveland OH USA
Distributör: Rita Schwarz

De sista åren 

Maj Fant (1991)
 Böcker och rapporter

En fortsättning på boken " Att bli mamma till sin mamma " (1990, Månpocket). I denna bok skildrar författaren sin demenssjuka mammas sista år. Boken tar bland annat upp hur anhöriga drabbas och författaren delar även med sig av delar av de brev hon fått sedan den första boken släppts.

En fortsättning på boken " Att bli mamma till sin mamma " (1990, Månpocket). I denna bok skildrar författaren sin demenssjuka mammas sista år. Boken tar bland annat upp hur anhöriga drabbas och författaren delar även med sig av delar av de brev hon fått sedan den första boken släppts.

Förlag: Natur och Kultur