Sök böcker och film

Minns du vår kärlek? 

USA/Argentina (1985)
 Film

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk.

Barbara Wyatt-Hollis är poet och lärare. Hon lever ett lyckligt liv tillsammans med George, de har många vänner, barn och barnbarn. Barbaras mor är den första som börjar misstänka att någonting inte står rätt till då Barbara blir allt mer frånvarande och glömsk. Efter en serie läkarundersökningar står det klart att Barbara vid femtio års ålder har Alzheimers sjukdom. Barbara blir allt sämre och situationen blir allt svårare att hantera, framför allt för George. Han får dock stöd och hjälp från en anhörigförening och familjen kämpar vidare för att Barbara ska få en kärleksfull miljö under hennes sista år i livet.

Originaltitel: Do You Remember Love