Sök böcker och film

"Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs" 

Lars Sonde • Stiftelsen Äldrecentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Ladda ned rapport » (pdf, 29 sid)

Vårdmiljöns betydelse 

Helle Wijk (2014)
 Böcker och rapporter

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok omfattar bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön.

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok omfattar bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön.

Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.

Förlag • Studentlitteratur

Det man minns 

Thomas Bodström (2014)
 Böcker och rapporter
Vanja kom från en mycket konservativ och borgerlig miljö i Jönköping. Hon gifte sig med en inbiten socialdemokrat, skötte hem och hushåll och barn, samtidigt som hon månade om sitt yrke som lärare. Så småningom blev hon också en engagerad minister- och ambassadörsfru med stor social begåvning.

Hennes sjukdom drabbar både henne själv och hela familjen hårt.

Författaren Thomas Bodström, född 1962, är advokat och före detta justitieminister (2002-2006) som tidigare skrivit flera böcker. 
Förlag: Nordsteds

Om demenssjukdom för anhöriga 

Svenskt Demenscentrum (2014)
 Böcker och rapporter

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. Det är här denna bok kommer in.

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. Det är här denna bok kommer in.

Om demenssjukdom för anhöriga tar inte bara upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Den ger också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och, inte minst, olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Det handlar om prövningar och sorg men också om glädje och gemenskap mitt i sjukdomen.

Beställ boken eller ladda ned den som pdf (nytt fönster)

Ingen reklam längre, tack!/No more junk mail, please! 

Susanne Otterberg (2013)
 Böcker och rapporter

"Min mormor var alltid pigg, envis och stark. Jag kunde aldrig drömma om att hon skulle bli dement."

"Min mormor var alltid pigg, envis och stark. Jag kunde aldrig drömma om att hon skulle bli dement."

Susanne Otterberg är fotograf och har med kameran skildrat när hennes mormor plötsligt blev helt förvirrad våren 2011. Susanne fotograferade för att försöka förstå vad som hände med hennes mormor. Det var också ett sätt att hantera sorgen över att förlora henne. "Mormor tittade på mig utan att egentligen se mig och gav mig namnet Jens."

Boken tar med läsaren på en resa genom hopp och förtvivlan. En kamp mot läkare och tunga mediciner. Man sa att Susannes mormor var så dement att hon inte klarade att göra någonting. Så fel de hade...

Boken har text både på svenska och engelska.

Förlag • Journal

Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper 

Karin Gens & Sven Erik Wånell • Stiftelsen Äldrecentrum (2013)
 Böcker och rapporter

Stockholms stad har i en flerårig satsning gett hemtjänstutförare möjlighet att ut- veckla såväl sin organisation som kunskapen hos personalen för att höja kvaliteten och bättre kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs.

Stockholms stad har i en flerårig satsning gett hemtjänstutförare möjlighet att ut- veckla såväl sin organisation som kunskapen hos personalen för att höja kvaliteten och bättre kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs.

Syftet med de pengar som avsatts är att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom. Ytterligare en målsättning är att stärka samverkan mellan hemtjänsten, biståndshandläggaren och husläkarmottagningen kring den enskilde.

I denna studie har, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad, utredarna Sven-Erik Wånell och Karin Gens utifrån forskningsrapporter, enkätundersökning och intervjuer med chefer, personal, anhöriga och biståndshandläggare belyst effekterna av de stimulanspengar som fördelades under det första projektåret, 2012.

Ladda ned rapport » (pdf, 56 sid)

Så länge vi lever : hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter  

Peter Strang (2013)
 Böcker och rapporter

Kanske skulle vi behöva reflektera över döden ibland, även när vi är friska? Medvetenheten om döden som en gräns för alla människor kan få oss att inse vad som är viktigt i våra liv nu medan livet pågår. Den kan hjälpa oss att skilja mellan huvudsaker och bisaker.

Kanske skulle vi behöva reflektera över döden ibland, även när vi är friska? Medvetenheten om döden som en gräns för alla människor kan få oss att inse vad som är viktigt i våra liv nu medan livet pågår. Den kan hjälpa oss att skilja mellan huvudsaker och bisaker.

I vissa situationer i livet tvingas vi ställa de stora frågorna. Där du hittar din mening, där hittar du också ditt liv, skriver cancerläkaren Peter Strang och utgår från vardagshändelser när han skriver om de stora livsfrågorna: livets korthet, meningskällor, glädjen, vänskapen och kärleken.

Han vänder sig till människor i olika livssituationer, till unga och gamla, till den som är frisk och till den som drabbats av sjukdom eller av sorg.

Utgiven av Libris förlag

Alzheimers sjukdom 

Agneta Nordberg (red.) (2013)
 Böcker och rapporter

Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar.Bakomliggande patologiska 

Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar.Bakomliggande patologiska förändringar vid sjukdomen beskrivs, men också hur en utredning av minnesbesvär går till och de metoder som används såsom neuropsykologiska minnestester, imaging och analyser i ryggvätska.

Nya läkemedelsbehandlingsstrategier diskuteras samt aspekter kring nutritionens betydelse. Hälsoekonomi, epidemiologi,riskfaktorer och genetik är andra områden som beskrivs i denna antologi. Två personliga skildringar kring hur det är att vara make respektive dotter till en anhörig med Alzheimers sjukdom kompletterar bilden av demenssjukdomar och deras komplexitet.

Boken riktar sig främst till läkarstudenter, allmänläkare och sjuksköterskor under utbildning samt annan sjukvårdspersonal,men anställda inom kommunal verksamhet, patienter samt anhöriga kan också ha nytta av boken. Författarna är internationellt erkända forskare och kliniker inom området.

Förlag: Studentlitteratur

Berg har inga rötter 

Manne Fagerlind (2013)
 Böcker och rapporter

Lasse har just gått i pension och för en ensam tillvaro i sin lägenhet. Han fyller sina dagar med att skriva en deckare - boken som ska slå stort och ge honom en efterlängtad revansch efter ett misslyckat yrkesliv som konstvetare, och ett ännu större misslyckande som familjefar.

Lasse har just gått i pension och för en ensam tillvaro i sin lägenhet. Han fyller sina dagar med att skriva en deckare - boken som ska slå stort och ge honom en efterlängtad revansch efter ett misslyckat yrkesliv som konstvetare, och ett ännu större misslyckande som familjefar.

När Lasse får diagnosen Alzheimers kan han inte fortsätta arbetet med deckaren och detta sista halmstrå glider honom ur händerna. I en desperat kamp mot klockan och sjukdomen försöker han istället skriva ner sanningen om vad som hände alla de där åren. Men i takt med att sjukdomen eskalerar förändras Lasses berättelse, och sanningen är inte längre självklar. Vilken del spelade Lasse i det drama som kostade honom så mycket? Vad var så viktigt att det fick honom att offra relationerna till fru och barn?

Det liv Lasse känt till faller bort mer och mer och fram träder något helt annat. Kanske är det inte för sent att välja om. Kanske blir berättelsen om en människas liv aldrig riktigt färdig.

Förlag • Massolit Förlagsgrupp AB

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland 

Svenskt Demenscentrum (2013)
 Böcker och rapporter

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits.

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits. År 2010 upphävde Socialstyrelsen de enda föreskrifter som reglerade användningen av tvingande skyddsåtgärder inom demensvården.

Frågan om tvång och skydd i vården diskuteras även internationellt. Norge och England är ett par länder som lagstiftat om under vilka förutsättningar och på vilket sätt tvingande skyddsåtgärder får användas. I Holland ligger ett lagförslag som politikerna snart väntas ta ställning till. Erfarenheter från de tre länderna och vad Sverige kan lära av dem behandlas i denna bok.

Boken är en fristående fortsättning på För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010), även den utgiven av Svenskt Demenscentrum. Tillsammans ger böckerna en god inblick i denna etiskt och juridiskt svåra fråga samt konkreta förslag på viktiga byggstenar i en framtida lagstiftning om tvingande skyddsåtgärder.

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England
och Holland. 
Erfarenheter av lagstiftning och utbildningar inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Beställ via mejl (e-post)
Ladda ned som pdf (80 sid)