Sök böcker och film

Möta människor med rättshaveristiskt beteende - handbok för yrkesverksamma 

Jakob Carlander & Andreas Svensson (2015)
 Böcker och rapporter

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. I sin kamp för upprättelse kan de göra tillvaron nästan outhärdlig för andra.

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. I sin kamp för upprättelse kan de göra tillvaron nästan outhärdlig för andra. Den nya boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende - handbok för yrkesverksamma ger praktisk kunskap om hur dessa personer kan bemötas.

Författarnas utgångspunkt är att ett rättshaveristiskt agerande ofta bottnar i psykisk ohälsa och är en signal om psykiska lidande. Boken ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som både lindrar deras lidande och ger omgivningen lite andrum.

Boken riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Förlag •

Chef i omsorgen 

Erik Blenneberger & Tomas Brytting (2015)
 Böcker och rapporter

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och svårt uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar.

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och svårt uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar.

Boken innehåller den senaste forskningen inom området, intervjuer med chefer samt resonemang kring etik och bemötande. Den vänder sig till såväl aktiva chefer som till studerande inom området. Huvudredaktörer är Erik Blennberger och Tomas Brytting, professorer vid Ersta Sköndal högskola.

Förlag • Gothia Fortbildning

Om demenssjukdom i särskilt boende 

Svenskt Demenscentrum (2015)
 Böcker och rapporter

Nästan alla som arbetar på ett särskilt boende kommer dagligeni kontakt med personer demenssjukdom. Det är en mycket vanlig orsak till att inte längre klara av att bo kvar hemma. Det finns också personer som har flyttat in av andra skäl och senare utvecklat demens.

Nästan alla som arbetar på ett särskilt boende kommer dagligeni kontakt med personer demenssjukdom. Det är en mycket vanlig orsak till att inte längre klara av att bo kvar hemma. Det finns också personer som har flyttat in av andra skäl och senare utvecklat demens. På ett särskilt boende finns därför ofta personer i olika faser av sjukdomen. Varje fas har sina särdrag men demenssymptomen kan också variera från person till person.

Ett personcentrerat arbetssätt är A och O för att kunna ge en god vård och omsorg vid demenssjukdom. Hur detta kan se ut i praktiken vill vi förmedla i denna bok. Bemötande går som en röd tråd genom boken. Andra teman som tas upp är bland annat förbereda inflyttning, anhörigas roll och livets slut. Läkemedel och fakta om olika demenssjukdomar behandlas i separata kapitel. Boken innehåller även konkreta råd i svåra situationer.

Om demenssjukdom i särskilt boende är den fjärde av sex handböcker till olika målgrupper. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildningar Demens ABC plus.

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

Ett långsamt farväl : om en relation i nöd och lust med Alzheimer 

Ulla Assarsson (2015)
 Böcker och rapporter

Efter 9 månaders sjukskrivning och en lång väntan och oro har mina allra värsta farhågor bekräftats. Min man har Alzheimers sjukdom! Han är bara 62 år och vi skulle njuta av livet, barnen och barnbarnen tillsammans. Ville helst bara sätta mig någonstans för mig själv och gråta ut.

Efter 9 månaders sjukskrivning och en lång väntan och oro har mina allra värsta farhågor bekräftats. Min man har Alzheimers sjukdom! Han är bara 62 år och vi skulle njuta av livet, barnen och barnbarnen tillsammans. Ville helst bara sätta mig någonstans för mig själv och gråta ut. Hur ska vårt liv bli? Min man är samlad och försöker vara stark. Vet inte om han har tagit in beskedet riktigt fullt ut ännu. Hur tänker han och vad kommer att hända med honom? Mardrömmen som jag känt närvaro av under ett par års tid har nu kommit och knackat på vår dörr. Jag har i grunden en positiv inställning till det mesta och har oftast förlitat mig på att jag har förmågan att hitta lösningar på olika problem som uppstått i såväl arbetslivet som privatlivet. Min livsfilosofi att det mesta kommer att gå bra har alltid gett mig tillförsikt till framtiden och hur livet skulle utveckla sig. Den 17 september 2007 blev jag ordentligt omskakad i min livsfilosofi och en avgrund öppnades framför mig.

Förlag • Idus Förlag

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar 

Svenskt Demenscentrum (2015)
 Böcker och rapporter

Du som möter personer med demenssjukdom i ditt arbete ställs ibland inför besvärliga situationer. En del symptom och beteenden är svåra att bemöta och kan leda till att personer riskerar att komma till skada.

Du som möter personer med demenssjukdom i ditt arbete ställs ibland inför besvärliga situationer. En del symptom och beteenden är svåra att bemöta och kan leda till att personer riskerar att komma till skada. Låsa dörren, sätta brickbord på rullstolen eller andra tvångsåtgärder kan då uppfattas som något nödvändigt ont. Men det finns ofta alternativ som är bättre och dessutom förenliga med svensk lagstiftning.

Denna handbok från Svenskt Demenscentrum ingår i utbildningspaketet Nollvision. Den vill både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. En personcentrerad vård och omsorg är nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier för att bemöta dem, om de ändå uppstår. Bokens titel är också vår förhoppning och ett mål att sträva mot: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Beställ boken i webbshoppen »

Ladda ned som pdf »

Ellen – En roman om livet, kärleken och demens 

Christina Kellberg (2015)
 Böcker och rapporter

Nils och Ellen träffas under fredsåret 1945. Tillsammans erövrar de folkhemmets alla moderniteter, får den älskade dottern Birgitta och går åldern till mötes med tillförsikt. Nils är några år äldre än Ellen och när han går bort är det som om hon sakta börjar förtvina.

Nils och Ellen träffas under fredsåret 1945. Tillsammans erövrar de folkhemmets alla moderniteter, får den älskade dottern Birgitta och går åldern till mötes med tillförsikt. Nils är några år äldre än Ellen och när han går bort är det som om hon sakta börjar förtvina. Plötsligt kan hon inte längre koka kaffe, passa tider, minnas var hon är. En sommarkväll går hon vilse och tvingas bli hemkörd av polisen. För att Birgitta ska kunna förstå sin mammas insjuknande börjar hon att observera och skriva ner det hon ser. Resultatet blir en finstämd skildring om vad som händer när alzheimer tar över en människas liv, men också en roman i vilken livet vinner över sjukdomen.

Boken säljs till förmån för Demensförbundet.

Förlag • Bookmark Förlag

Miljöanpassning som bidrar till ökad delaktighet 

Myndigheten för delaktighet (2015)
 Böcker och rapporter

Detta är ett kunskapsmaterial framtaget inom regeringsuppdraget Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Det tar upp hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel låsta dörr

Detta är ett kunskapsmaterial framtaget inom regeringsuppdraget Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Det tar upp hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel låsta dörrar.

De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra särskilda behov. Detta ställer konkreta krav på miljön, inte minst om det är äldre personer som bor och vistas där. Det handlar om hur rummen är planerade, om ljus- och färgsättning och stimulans.

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är lika viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor, som för den som är förskonad från denna sjukdom.

Myndigheten för delaktighet fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel låsta dörrar. Målgruppen är anhöriga till personer med demenssjukdom och personal på särskilda boenden. Utgångspunkten är Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 (Socialstyrelsen).

Kopplat till det här kunskapsmaterialet finns Checklista - Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Checklistanlistan och kunskapsmaterialet går utmärkt att använda var för sig.

Ladda ned kunskapsmaterialet Miljöanpassningar
som bidrar till ökad delaktighet
t
 (pdf)

Läs mer och ladda ned Checklistan 

Att komma hem – en film om demens 

Sverige (2015)
 Film

I denna film får man följa det mycket framgångsrika arbetet på Lötängens och Utsiktens demensboenden samt Skrantahöjdens dagverksamhet i Karlskoga.

I denna film får man följa det mycket framgångsrika arbetet på Lötängens och Utsiktens demensboenden samt Skrantahöjdens dagverksamhet i Karlskoga.

I filmen får man möta personer med demenshandikapp, framförallt Vivi och Gert som man lär känna lite bättre. Deras bakgrund, hur demensen startade och utvecklades. Man får också lyssna till anhöriga, omsorgspersonal och chefer om vad som är bra, synen på personer med demenshandikapp och hur man lyckas nå så goda resultat. Demensutvecklingen bromsas upp och går långsammare än vad som normalt förväntas. Lugnande medicin och sömntabletter används nästan inte alls och fallolyckorna har i stort sätt upphört. Personalen ser fram emot att komma till jobbet, anhöriga känner sig trygga och de demenshandikappade är gladare. Och dessutom spar man pengar.

I filmen medverkar även professor Bengt Winblad, en av världens främsta hjärn- och demensforskare, professor Yngve Gustafsson, överläkare i geriatrik, professor Anders Wimo, överläkare och hälsoekonom, fil.mag. Rita Schwarz, arbetsterapeut, psykodramatiker och konstnär samt Naoim Feil, amerikansk forskare och socialarbetare är den som tagit fram Validationsmetoden.

Produktion:  bmb media group
Producent: Björn Mathlein
Distributör: Rita Schwarz

Som får ditt hjärta att sjunga 

Jannika Häggström (2015)
 Böcker och rapporter

I Som får ditt hjärta att sjunga beskriver Jannika Häggström sina år som undersköterska i demensvården genom berättelser från det fiktiva demensboendet Sagolandet.

I Som får ditt hjärta att sjunga beskriver Jannika Häggström sina år som undersköterska i demensvården genom berättelser från det fiktiva demensboendet Sagolandet. Läsaren ges en insyn i en vardag fylld av skratt och kramar, fantasi och kreativitet, blöjor, avvikelseblanketter, duschvägrare och stiliga karlar.

 

Läs boken online » (nytt fönster)

Förlag • Vulkan

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar (anhörigskrift) 

Svenskt Demenscentrum (2015)
 Böcker och rapporter

Tvång har setts – och ses ännu ibland – som något nödvändigt i vården av personer med demenssjukdom. Syftet är oftast gott. En låst dörr kan hindra en person från att ta sig ut och gå vilse. En sänggrind eller ett bord på rullstolen kan hindra en annan att falla och kanske på nytt bryta benet.

Tvång har setts – och ses ännu ibland – som något nödvändigt i vården av personer med demenssjukdom. Syftet är oftast gott. En låst dörr kan hindra en person från att ta sig ut och gå vilse. En sänggrind eller ett bord på rullstolen kan hindra en annan att falla och kanske på nytt bryta benet. Men det går ofta att vårda och bemöta personer med demenssjukdom på ett bättre sätt, utan att använda åtgärder som är tvingande eller bergränsande.

Den här skriften vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till. Din roll är viktig för att kunna förverkliga en demensvård utan tvång. Anhörigskriften är på 16 sidor och innehåller bland annat råd kring bemötande i svåra situationer. Den ingår i utbildningspaketet Nollvision.

Beställ häftet i webbshopen »

Ladda ned som pdf »