Uppdaterad manual till svenskt MMSE-SR

MMSE-SR rekommenderas, tillsammans med klocktest, vid basala demensutredningar i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer. MMSE-SR är en svensk variant anpassad för svenska förhållanden som publicerades våren 2012. Frågeprotokollet och den uppdaterade manualen kan laddas ned gratis från Svenskt Demenscentrums webb ». Här kan du även se instruktionsfilmer som bland annat visar hur testet bör utföras och hur svaren ska tolkas.