Omvårdnad (utbildningsfilmer)

Hygienrutiner 

 

 

Publicerad: 2021-02-18, Uppdaterad: 2023-06-28
Mer om hygienrutiner

Film: Basal hygien i vård och omsorg. Producerad av Linda Hallberg/MEBIA. Se filmen på Youtube (nytt fönster)

Filmer: Upptäcka och bedöma smärta 

Varannan person med kognitiv sjukdom har ont, ofta utan att vårdpersonal eller anhöriga är medvetna om det. Här följer tre filmer som visar hur smärta kan yttra sig, upptäckas och bedömas. Filmerna är producerade av Svenskt Demenscentrum i samarbete med Varbergs kommun och Örebro universitet.

I filmen Upptäcka och bedöma smärta vid demenssjukdom (del 2) används SKaTTa, en metod för smärtbedömning.

  • Ladda ned SKaTTa (pdf läggs ut under veckan)

Upptäcka och bedöma smärta vid kognitiv sjukdom: introduktion

Upptäcka och bedöma smärta vid kognitiv sjukdom: del 1

Upptäcka och bedöma smärta vid kognitiv sjukdom: del 2

I filmen Upptäcka och bedöma smärta vid demenssjukdom (del 2) används SKaTTa, en metod för smärtbedömning.

  • Ladda ned SKaTTa (pdf läggs ut under veckan)

Upptäcka och bedöma smärta vid kognitiv sjukdom: introduktion

Upptäcka och bedöma smärta vid kognitiv sjukdom: del 1

Upptäcka och bedöma smärta vid kognitiv sjukdom: del 2

Publicerad: 2023-12-06, Uppdaterad: 2023-12-07

Film: Kroppsundersökning vid fall 

Fallolyckor är mycket vanliga bland äldre och kan leda till sårskador, frakturer och allvarliga skallskador. Tidig behandling är av största vikt. I denna film visar sjuksköterskan Eva Styrvolt hur man gör en kroppsundersökning efter ett fall.

Eva Styrvolt är specialistsjuksköterska i anestesi, ambulanssjuksköterska och sedan några år tillbaka verksam inom äldreomsorgen. I filmen gör hon en kroppsbedömning enligt ABCDE. Läs mer om metoden i vardhandboken.se (nytt fönster) 

Eva Styrvolt är specialistsjuksköterska i anestesi, ambulanssjuksköterska och sedan några år tillbaka verksam inom äldreomsorgen. I filmen gör hon en kroppsbedömning enligt ABCDE. Läs mer om metoden i vardhandboken.se (nytt fönster) 

Publicerad: 2023-06-27, Uppdaterad: 2023-12-07

Filmer: Förflyttningar vid demenssjukdom 

De flesta som har en demenssjukdom behöver förr eller senare hjälp att förflytta sig. Sjukdomen kan dock sätta upp hinder för den som ska hjälpa till. Tre nya filmer visar på lösningar.

I filmerna nedan ger arbetsterapeut Kicki Reifeldt tips och råd för hur man kan hjälpa och underlätta för personer med demenssjukdom att förflytta sig. Filmerna är framtagna av Hjälpmedelcenter Sverige (HMC) och Svenskt Demenscentrum.

Del 1: Lennart

Del 2: Sture

Del 3: Märta

I filmerna nedan ger arbetsterapeut Kicki Reifeldt tips och råd för hur man kan hjälpa och underlätta för personer med demenssjukdom att förflytta sig. Filmerna är framtagna av Hjälpmedelcenter Sverige (HMC) och Svenskt Demenscentrum.

Del 1: Lennart

Del 2: Sture

Del 3: Märta

Publicerad: 2023-11-08, Uppdaterad: 2023-12-06