Vanliga symptom

Vid demens försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt, det man på fackspråk kallar kognitiva förmågor. Men demenssjukdomen påverkar den drabbade även på andra sätt. Vid sidan av kognitiva symptom kan det förekomma en rad andra som är mer eller mindre vanliga under sjukdomsförloppet.

För psykiatriska och beteendemässiga symptom används ofta samlingsnamnet BPSD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2020-01-27