Sök böcker och film

Godnattboken 

Lydia Renström (2022)
 Böcker och rapporter

Godnattboken innehåller dikter med positiva ord inför natten och passar bra för högläsning.

Godnattboken innehåller dikter med positiva ord inför natten och passar bra för högläsning.

"Allt började med att jag ville säga några fina ord på kvällen till brukarna på äldreboendet, där jag jobbade. Jag ville säga något mer när de lagt sig än “godnatt”. Jag ville stanna kvar en stund och säga några väl valda ord, på sängkanten, ord som kunde skapa lugn och trygghet. “Nu har solen gått ned och det är kväll” – började det med, sen kom fler strofer och då skrev jag ned orden. Jag använde enkla meningar, med välbekanta ord och fick uppleva att de jag läste för somnade med ett leende och en, till synes, skön känsla i kroppen. Det var fantastiskt att se! Nu, några år senare, har jag skrivit 60 dikter, samlade i min bok Godnattboken. Även om dikterna är olika sinsemellan  – omtänksamma, kärleksfulla, tänkvärda eller skämtsamma – är meningen med dem densamma: En fin godnattstund, med trygghetskänsla vid sängkanten."

Egenutgiven via Vulkan förlag

När du dör ska jag vara nära 

Annie Reuterskiöld (2022)
 Böcker och rapporter

Vad är en människa värd utan sina minnen? Våren 2020 tar coronaviruset sig in i samhällets alla vrår och SvD-journalisten Annie Reuterskiölds mamma bor på ett demensboende.

Vad är en människa värd utan sina minnen? Våren 2020 tar coronaviruset sig in i samhällets alla vrår och SvD-journalisten Annie Reuterskiölds mamma bor på ett demensboende. Efter en tid kommer beskedet att mamman smittats av sjukdomen och Annie bestämmer sig för att göra upp med de svåra minnen som har skapat ett inre avstånd mellan dem. Hon tar på sig ett uppdrag - när du dör ska jag vara nära. Men hur gör man det? Hur kommer man nära någon som inte längre kommer ihåg? Jakten på närhet skapar nya frågor om hur minnet fungerar, och varför Annie som är frisk också har glömt så mycket. I sökandet efter svar blottläggs en stor kärlek genom den märkliga insikten att mammans demenssjukdom också har varit läkande.

Förlag: Bokförlaget Forum

Queer äldreomsorg? 

Anna Siverskog (2021)
 Böcker och rapporter

Den här skriften riktar sig till alla som möter äldre personer i sitt arbete.

Den här skriften riktar sig till alla som möter äldre personer i sitt arbete. Bland dessa äldre finns personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera och som vuxit upp och levt i en tid och i ett samhälle där synen på könsidentitet och sexualitet skiljer sig på många sätt jämfört med hur det ser ut idag.

Många äldre lhbtq-personer uttrycker en oro för hur det ska bli den dag de behöver omsorg. Denna handlar om en oro för hur en ska bli bemött, och för att det ska saknas kunskap om ens erfarenheter och behov.

Skriften ger kunskap om hur lhbtq-historien sett ut och en inblick i hur äldreomsorgen organiseras. Den ger också en överblick av forskningsläget om lhbtq-åldrande, och tar bland annat upp hälsa, sociala nätverk, demens och sexualitet.

Här får du också möta röster från olika personer som delar sina erfarenheter från äldreomsorgen och att åldras som lhbtq-person. I slutet finns mer praktiska tips och diskussionsfrågor som kan användas som underlag för diskussion.

Ansvarig utgivare: RFSL Stockholm

Beställ avgiftsfritt eller ladda ner som PDF via RFSL Stockholm »

Hjärnhälsa - på dina fem fingrar 

Miia Kivipelto & Mai-Lis Hellénius (2021)
 Böcker och rapporter

I boken Hjärnhälsa – på dina fem fingrar: Förebygg och minska risken för alzheimer och minnesproblem kan du läsa om hur du på bästa sätt tar hand om din hjärnhälsa och minskar risken för alzheimer och minnesproblem.

I boken Hjärnhälsa – på dina fem fingrar: Förebygg och minska risken för alzheimer och minnesproblem kan du läsa om hur du på bästa sätt tar hand om din hjärnhälsa och minskar risken för alzheimer och minnesproblem. Författarna är ledande forskare inom området och visar på risk- och friskfaktorer.

Boken bygger på FINGER-modellen, den enda studie i världen som visar att livsstilen kan förebygga minnesproblem och förbättra hjärnhälsan. Genom att aktivera alla fem fingrarna, det vill säga införa flera livsstilsförändringar samtidigt, kan det få tydlig effekt för hjärnan, minnesproblem och generell hälsa. Förutom fakta och kunskap får du konkreta råd och inspiration. Här finns också ett trettiotal recept på god och hälsosam mat.

FINGER-modellen kan användas såväl av friska personer som av dem som redan har minnesproblem. För personer med begynnande alzheimer ökar chansen att behålla viktiga minnesfunktioner längre.

Förlag: Tukan Förlag

Bra mat för hjärnan 

FINGERS Brain Health Institute (2021)
 Böcker och rapporter

Denna broschyr är riktad till dig som är intresserad av hjärnhälsa. Den ger stöd till dig som upplever att minnet sviktar eller om du har fått Alzheimers sjukdom eller någon annan kognitiv sjukdom eller är anhörig till någon med kognitiv svikt.

Denna broschyr är riktad till dig som är intresserad av hjärnhälsa. Den ger stöd till dig som upplever att minnet sviktar eller om du har fått Alzheimers sjukdom eller någon annan kognitiv sjukdom eller är anhörig till någon med kognitiv svikt. Även du som är frisk kan ha mycket nytta av dessa praktiska råd och kunskap om näringsinnehåll för att hjärnan ska må bra.

Broschyren innehåller råd som bygger på näringsrekommendationerna i FINGER-studien. Det är den första randomiserade forskningsstudien som visade att det går att förebygga kognitiv svikt med en multimodal livsstilsintervention, där man åtgärdar flera livsstilsfaktorer samtidigt.

Utgiven av FINGERS Brain Health Institute

Ladda ner broschyrens om PDF »

Hon minns inte 

Jonas Brun (2021)
 Böcker och rapporter

Det börjar vid slutet. En mamma är död. Det slutar vid början. Innan rädslan när Jonas och hans pappa märker det hon själv redan anar. Kortspelet hon förlorar gång på gång. Lunchen som lagas direkt efter frukost. Kassar som fylls med fel saker, örhängen, julkort och skoluppsatser.

Det börjar vid slutet. En mamma är död. Det slutar vid början. Innan rädslan när Jonas och hans pappa märker det hon själv redan anar. Kortspelet hon förlorar gång på gång. Lunchen som lagas direkt efter frukost. Kassar som fylls med fel saker, örhängen, julkort och skoluppsatser. Försommarens syrener som inte längre väcker någon reaktion, eftersom hon inte längre minns att de doftar. En gång, innan hon började glömma, arbetade hon själv med minnet. Nu är hon yngst på demensboendet.

En person som glömt vem hon är, finns hon kvar? Är det samma människa fastän personligheten bleknar bort? Och vad är störst? Minnet eller kärleken? Jonas Brun skriver om kampen med vården, om hjärnans vindlingar, om förtvivlan och tröst i vardagen med Alzheimers sjukdom.

"Hon minns inte" är en skildring av minnesförlust och en memoar, en månggrenad berättelse om en mor som skrivs tillbaka till livet.

”Den psykologiska vetenskapen försöker inringa minnet, göra det mätbart, som jag själv mäter minnesfunktioner när jag gör utredningar och bedömningar i mitt yrke. Men här i stunden, tillsammans med henne, undslipper minnet alla uppdelningar i arbetsminne, episodiskt minne, procedurminne, semantiskt minne och prospektivt minne som jag lärt mig använda kliniskt. Jag vet inte. Jag kan inte veta. Lika lite som jag kan se ut genom hennes ögon.” Ur Jonas Bruns "Hon minns inte"

Förlag: Albert Bonniers Förlag

SIP – samordnad individuell plan 

Fanny Eklund & Sanna Halfdan (2021)
 Böcker och rapporter

Är du på väg att kalla till ett SIP-möte eller har du blivit ombedd att delta på ett? Grattis, då har du här en god hjälp på vägen – en konkret handbok om SIP-processen.

Är du på väg att kalla till ett SIP-möte eller har du blivit ombedd att delta på ett? Grattis, då har du här en god hjälp på vägen – en konkret handbok om SIP-processen. Boken SIP – samordnad individuell plan är det perfekta stödet för förberedelse och genomförande av ett SIP-möte, och för den som ska leda det.

Författarna Fanny Eklund och Sanna Halfdan tar avstamp i lagstiftning och det förberedande arbete, hur en kallelse utformas för alla inblandade på tydligast sätt och vad man ska tänka på vad gäller anpassningar. Vidare beskrivs hur ett möte, med allas olika roller, går till rent konkret och hur mötet utmynnar i en samordnad individuell plan. Tydliga exempel finns med.

I boken finns också en fördjupad beskrivning av hur du som mötesledare kan förbereda och genomföra mötet på bästa sätt för att skapa delaktighet och struktur, även om mötet inte går som planerat. Författarna tar även upp hur organisatoriska förutsättningar kan försvåra för eller bidra till samverkan: Hur kan man få alla att dra åt samma håll utan att anklaga eller utmana varandra?

Boken SIP – samordnad individuell plan vänder sig i första hand till dig som i din yrkesroll har kontakt med personer som har behov av stöd från flera olika håll eller för dig som arbetsleder dem, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård eller skola. Du som själv har behov av en SIP eller är närstående till någon med det behovet har också stor nytta av boken.

Författarna har båda arbetat som SIP-samordnare med såväl strategiska samverkansfrågor som med att praktiskt leda eller stödja SIP-processer.

Förlag: Gothia Kompetens

Vilse i verkligheten 

Elisabeth Kallin (2021)
 Böcker och rapporter

Frank ställer sig tätt intill mig i köket och stirrar med gapande mun på min matlagning. Det märks att han vill hjälpa till fast han inte längre kan. Han vill verkligen jobba. Jag ger honom små uppgifter. ”Här, skala den här moroten”. Frank skrider till verket. Han skalar och skalar.

Frank ställer sig tätt intill mig i köket och stirrar med gapande mun på min matlagning. Det märks att han vill hjälpa till fast han inte längre kan. Han vill verkligen jobba. Jag ger honom små uppgifter. ”Här, skala den här moroten”. Frank skrider till verket. Han skalar och skalar. Snart är hela moroten borta.

Jag irriterade mig länge på att han åkte och tankade bilen trots att tanken var nästan full. Eller att han hela tiden körde diskmaskinen utan just någonting i den. Varför gör du så, undrade jag. Men det kom aldrig något vettigt svar. Vi i familjen tittade frågande på varandra. Vad var det som hände egentligen?

Vilse i verkligheten är en sann berättelse om hur demenssjukdom kan utveckla sig och hur sjukdomen påverkar de anhöriga som står bredvid och ser på. Boken ger också författarens reflektioner på hur patienter med sjukdomen bemöts i samhället samt egna lärdomar om vad som kunde gjorts bättre - om man bara hade förstått.

Förlag: Visto förlag

Supernova 

England (2021)
 Film

Colin Firth och Stanley Tucci spelar paret Sam och Tusker, som semestrar i husbil på engelska landsbygden där de besöker familj, vänner och platser från förr. I tjugo år har de hållit ihop, men sedan Tusker drabbats av tidig demens är hela tillvaron förändrad.

Colin Firth och Stanley Tucci spelar paret Sam och Tusker, som semestrar i husbil på engelska landsbygden där de besöker familj, vänner och platser från förr. I tjugo år har de hållit ihop, men sedan Tusker drabbats av tidig demens är hela tillvaron förändrad. Han pendlar mellan slagfärdigt skarpsinne och stunder av total glömska, och skräms av tanken på att inte bli ihågkommen för den han varit utan för den han är på väg att bli. Det viktigaste för dem nu är de stunder de har tillsammans, innan Tusker försvinner in i en värld där Sam inte längre kan nå honom. Under resan kommer hemliga planer upp till ytan, och Sam och Tusker inser att de båda söker ett sätt att skona den andre. Frågan de till slut ställs inför är vad det betyder att verkligen älska en annan människa.

The Father 

England (2021)
 Film

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar.

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar. The Father är en rörande och ögonöppnande skildring av åldrande och anhörigskap som inte liknar någon annan.

Medverkar gör bland andra Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams och Imogen Poots.

Filmen är baserad på en pjäs skriven av Florian Zeller.