Sök böcker och film

Alzheimers sjukdom 

Agneta Nordberg (red.) (2013)
 Böcker och rapporter

Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar.Bakomliggande patologiska 

Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar.Bakomliggande patologiska förändringar vid sjukdomen beskrivs, men också hur en utredning av minnesbesvär går till och de metoder som används såsom neuropsykologiska minnestester, imaging och analyser i ryggvätska.

Nya läkemedelsbehandlingsstrategier diskuteras samt aspekter kring nutritionens betydelse. Hälsoekonomi, epidemiologi,riskfaktorer och genetik är andra områden som beskrivs i denna antologi. Två personliga skildringar kring hur det är att vara make respektive dotter till en anhörig med Alzheimers sjukdom kompletterar bilden av demenssjukdomar och deras komplexitet.

Boken riktar sig främst till läkarstudenter, allmänläkare och sjuksköterskor under utbildning samt annan sjukvårdspersonal,men anställda inom kommunal verksamhet, patienter samt anhöriga kan också ha nytta av boken. Författarna är internationellt erkända forskare och kliniker inom området.

Förlag: Studentlitteratur

Berg har inga rötter 

Manne Fagerlind (2013)
 Böcker och rapporter

Lasse har just gått i pension och för en ensam tillvaro i sin lägenhet. Han fyller sina dagar med att skriva en deckare - boken som ska slå stort och ge honom en efterlängtad revansch efter ett misslyckat yrkesliv som konstvetare, och ett ännu större misslyckande som familjefar.

Lasse har just gått i pension och för en ensam tillvaro i sin lägenhet. Han fyller sina dagar med att skriva en deckare - boken som ska slå stort och ge honom en efterlängtad revansch efter ett misslyckat yrkesliv som konstvetare, och ett ännu större misslyckande som familjefar.

När Lasse får diagnosen Alzheimers kan han inte fortsätta arbetet med deckaren och detta sista halmstrå glider honom ur händerna. I en desperat kamp mot klockan och sjukdomen försöker han istället skriva ner sanningen om vad som hände alla de där åren. Men i takt med att sjukdomen eskalerar förändras Lasses berättelse, och sanningen är inte längre självklar. Vilken del spelade Lasse i det drama som kostade honom så mycket? Vad var så viktigt att det fick honom att offra relationerna till fru och barn?

Det liv Lasse känt till faller bort mer och mer och fram träder något helt annat. Kanske är det inte för sent att välja om. Kanske blir berättelsen om en människas liv aldrig riktigt färdig.

Förlag • Massolit Förlagsgrupp AB

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland 

Svenskt Demenscentrum (2013)
 Böcker och rapporter

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits.

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits. År 2010 upphävde Socialstyrelsen de enda föreskrifter som reglerade användningen av tvingande skyddsåtgärder inom demensvården.

Frågan om tvång och skydd i vården diskuteras även internationellt. Norge och England är ett par länder som lagstiftat om under vilka förutsättningar och på vilket sätt tvingande skyddsåtgärder får användas. I Holland ligger ett lagförslag som politikerna snart väntas ta ställning till. Erfarenheter från de tre länderna och vad Sverige kan lära av dem behandlas i denna bok.

Boken är en fristående fortsättning på För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010), även den utgiven av Svenskt Demenscentrum. Tillsammans ger böckerna en god inblick i denna etiskt och juridiskt svåra fråga samt konkreta förslag på viktiga byggstenar i en framtida lagstiftning om tvingande skyddsåtgärder.

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England
och Holland. 
Erfarenheter av lagstiftning och utbildningar inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Ladda ned som pdf (80 sid)

Stulna stunder 

Inga Leissner Andersson (2013)
 Böcker och rapporter

Livet för en anhörig är naturligtvis omöjligt för en utomstående att förstå. Diktsamlingen Stulna stunder är en krönika över författarens år som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.

Förlag • B4PRESS

Livet för en anhörig är naturligtvis omöjligt för en utomstående att förstå. Diktsamlingen Stulna stunder är en krönika över författarens år som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.

Förlag • B4PRESS

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom 

Kerstin Ring (2013)
 Böcker och rapporter

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med  demenssjukdom uppvisar symptom på illabefinnande under sjukdomsförloppet.

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med  demenssjukdom uppvisar symptom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Uttryckssätten kan variera, men de har två saker gemensamt: de orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och är ofta särskilt svåra att möta för vårdpersonal och närstående.

 

För att läsa mer om boken klicka här »

Fragment av liv – berättelser från krigstiden 

Charlotte Engel, Anna Röing Hellberg & Nils Bergendal (2013)
 Böcker och rapporter

I boken Fragment av liv – berättelser från krigstiden återberättas levnadshistorier från åren kring andra världskriget. Författarna har intervjuat personer om deras upplevelser.

I boken Fragment av liv – berättelser från krigstiden återberättas levnadshistorier från åren kring andra världskriget. Författarna har intervjuat personer om deras upplevelser. De flesta av dessa personer kommer från Sverige, men med finns även personer från Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

Förlag • Kulturföreningen Viva

Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen  

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Målgruppen är främst socialtjänstens arbetsledare med ansvar för implementeringen av lagens anhörigparagraf. Men Socialstyrelsens skrift vänder sig även till politiker och chefer på övergripande nivå.

Vägledningen är indelade i olika avsnitt med bakgrundsfakta, juridiska aspeketer på anhörigvård och diskussionsfrågor som ska stimulera till interna diskussioner och reflektioner över det egna arbetet.

Ladda ned rapport » (pdf, 40 sid)

 

"Uff da!" sa farmor 

Eva Anfinnsen (2013)
 Böcker och rapporter

När en i familjen har fått demens, blir livet annorlunda.

När en i familjen har fått demens, blir livet annorlunda. För barn är det inte så lätt att förstå varför en farmor eller mormor, eller kanske till och med mamma eller pappa, förändras så mycket.

I denna historien möter vi Mina som får besök av farmor. Men farmor är inte helt som Mina kommer ihåg henne. Hon har blivit gammal och glömmer saker. Familjen upplever några av de saker som kan hända när en person har fått demens.

Ny folder om stöd till anhöriga till personer med demens  

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Nu finns en folder som kortfattat beskriver den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dig som arbetar med anhöriga i en kommun.

Nu finns en folder som kortfattat beskriver den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dig som arbetar med anhöriga i en kommun.

Innehållet i foldern Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom baseras på vår senaste kunskapsöversikt om anhörigstöd, Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre.

Översikten talar för kombinationsprogram för anhöriga

Översikten visar att en kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning till anhöriga ger positiva effekter både för anhöriga och äldre personer med demenssjukdom. Kombinationsprogram minskar de anhörigas upplevda belastning, anhörigas depressionssymptom och beteendeförändringar hos de äldre.

Kommuner ska stödja anhöriga

Enligt Socialtjänstlagen (5 kap. 10 § SoL) ska kommunen erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

 

För att ladda ner foldern, klicka här »

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre 

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Denna systematiska översikt utvärderar utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga.

Denna systematiska översikt utvärderar utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga. Utvärderingen visar att kombinationsprogram som ges till anhöriga, som vårdar äldre med demenssjukdom, minskar belastning och depressionssymptom hos de anhöriga och beteendeproblem bland de äldre med demenssjukdom.

För att ladda ner pdf här »