Sök böcker och film

Stulna stunder 

Inga Leissner Andersson (2013)
 Böcker och rapporter

Livet för en anhörig är naturligtvis omöjligt för en utomstående att förstå. Diktsamlingen Stulna stunder är en krönika över författarens år som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.

Förlag • B4PRESS

Livet för en anhörig är naturligtvis omöjligt för en utomstående att förstå. Diktsamlingen Stulna stunder är en krönika över författarens år som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.

Förlag • B4PRESS

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom 

Kerstin Ring (2013)
 Böcker och rapporter

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med  demenssjukdom uppvisar symptom på illabefinnande under sjukdomsförloppet.

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med  demenssjukdom uppvisar symptom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Uttryckssätten kan variera, men de har två saker gemensamt: de orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och är ofta särskilt svåra att möta för vårdpersonal och närstående.

 

För att läsa mer om boken klicka här »

Fragment av liv – berättelser från krigstiden 

Charlotte Engel, Anna Röing Hellberg & Nils Bergendal (2013)
 Böcker och rapporter

I boken Fragment av liv – berättelser från krigstiden återberättas levnadshistorier från åren kring andra världskriget. Författarna har intervjuat personer om deras upplevelser.

I boken Fragment av liv – berättelser från krigstiden återberättas levnadshistorier från åren kring andra världskriget. Författarna har intervjuat personer om deras upplevelser. De flesta av dessa personer kommer från Sverige, men med finns även personer från Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

Förlag • Kulturföreningen Viva

Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen  

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Kommunerna ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga som vårdar, till exempel en demenssjuk person. Kraven på kommunerna skärptes för fyra år sedan genom ett tillägg i socialtjänstlagen. Nu har Socialstyrelsen publicerat en vägledning för tillämpningen.

Målgruppen är främst socialtjänstens arbetsledare med ansvar för implementeringen av lagens anhörigparagraf. Men Socialstyrelsens skrift vänder sig även till politiker och chefer på övergripande nivå.

Vägledningen är indelade i olika avsnitt med bakgrundsfakta, juridiska aspeketer på anhörigvård och diskussionsfrågor som ska stimulera till interna diskussioner och reflektioner över det egna arbetet.

Ladda ned rapport » (pdf, 40 sid)

 

"Uff da!" sa farmor 

Eva Anfinnsen (2013)
 Böcker och rapporter

När en i familjen har fått demens, blir livet annorlunda.

När en i familjen har fått demens, blir livet annorlunda. För barn är det inte så lätt att förstå varför en farmor eller mormor, eller kanske till och med mamma eller pappa, förändras så mycket.

I denna historien möter vi Mina som får besök av farmor. Men farmor är inte helt som Mina kommer ihåg henne. Hon har blivit gammal och glömmer saker. Familjen upplever några av de saker som kan hända när en person har fått demens.

Ny folder om stöd till anhöriga till personer med demens  

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Nu finns en folder som kortfattat beskriver den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dig som arbetar med anhöriga i en kommun.

Nu finns en folder som kortfattat beskriver den senaste kunskapen om stödinsatser till anhöriga som vårdar eller stödjer äldre med demenssjukdom. Foldern vänder sig till dig som arbetar med anhöriga i en kommun.

Innehållet i foldern Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom baseras på vår senaste kunskapsöversikt om anhörigstöd, Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre.

Översikten talar för kombinationsprogram för anhöriga

Översikten visar att en kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning till anhöriga ger positiva effekter både för anhöriga och äldre personer med demenssjukdom. Kombinationsprogram minskar de anhörigas upplevda belastning, anhörigas depressionssymptom och beteendeförändringar hos de äldre.

Kommuner ska stödja anhöriga

Enligt Socialtjänstlagen (5 kap. 10 § SoL) ska kommunen erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

 

För att ladda ner foldern, klicka här »

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre 

Socialstyrelsen (2013)
 Böcker och rapporter

Denna systematiska översikt utvärderar utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga.

Denna systematiska översikt utvärderar utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ges till anhöriga. Utvärderingen visar att kombinationsprogram som ges till anhöriga, som vårdar äldre med demenssjukdom, minskar belastning och depressionssymptom hos de anhöriga och beteendeproblem bland de äldre med demenssjukdom.

För att ladda ner pdf här »

Siluetten av en svunnen själ 

Jenny Eriksson (2012)
 Böcker och rapporter

Siluetten av en svunnen själ är en diktsamling som går djupare in på livet, döden och sjukdomen Alzheimers. Det är tårar och skratt i en värld av diagnoser och långa korridorer. Tillsammans med mängder av foton som illustrerar hur det är att leva vidare med sorg och annat tungt i bagaget.

Siluetten av en svunnen själ är en diktsamling som går djupare in på livet, döden och sjukdomen Alzheimers. Det är tårar och skratt i en värld av diagnoser och långa korridorer. Tillsammans med mängder av foton som illustrerar hur det är att leva vidare med sorg och annat tungt i bagaget. Allt är skrivet och fotat av en ung tonåring som nyligen förlorat sin pappa i Alzheimers.

På en bro över stjärnorna 

Jenny Eriksson (2012)
 Böcker och rapporter

På en bro över stjärnorna är minst lika varierande som livet självt. Här har du dikter om allt ifrån krossade hjärtan, mirakel, döden, sommaridyll och klimatförändringarna till sjukdomsskal, vänskap, glömska och möten mellan människor.

På en bro över stjärnorna är minst lika varierande som livet självt. Här har du dikter om allt ifrån krossade hjärtan, mirakel, döden, sommaridyll och klimatförändringarna till sjukdomsskal, vänskap, glömska och möten mellan människor. Allt skrivet av en tonåring som trots sin unga ålder har mycket att bära på i livets ryggsäck. Tänkvärt och läsvärt för alla möjliga åldrar, en bok som uppmuntrar till att våga drömma och hoppas här i livet. För varje såld bok så går 10 kronor till Alzheimerfonden.

Ett brev om livet 

Jenny Eriksson (2012)
 Böcker och rapporter

sluta skäms över hjärnan
jag har en hjärna, du har väl en också
tänk den dagen min hjärna inte
fungerar längre
tänk på din hjärna, din mammas, din pappas, din systers eller brors
när inte saker är som de ska vara
när eller om den dagen kommer

sluta skäms över hjärnan
jag har en hjärna, du har väl en också
tänk den dagen min hjärna inte
fungerar längre
tänk på din hjärna, din mammas, din pappas, din systers eller brors
när inte saker är som de ska vara
när eller om den dagen kommer
så kommer väl vi ändå känna lika mycket
vara lika frustrerade, lyckliga
kära, ledsna och
fundersamma
förbannade
jo, man kan alltid känna
minnet kan svikta
känslan finns kvar
Jenny Eriksson är poet, fotograf och föreläsare.
Född 1992, uppväxt i Valbo och bosatt i Gävle.
Ett brev om livet är hennes tredje diktsamling.