Sök böcker och film

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar (anhörigskrift) 

Svenskt Demenscentrum (2015)
 Böcker och rapporter

Tvång har setts – och ses ännu ibland – som något nödvändigt i vården av personer med demenssjukdom. Syftet är oftast gott. En låst dörr kan hindra en person från att ta sig ut och gå vilse. En sänggrind eller ett bord på rullstolen kan hindra en annan att falla och kanske på nytt bryta benet.

Tvång har setts – och ses ännu ibland – som något nödvändigt i vården av personer med demenssjukdom. Syftet är oftast gott. En låst dörr kan hindra en person från att ta sig ut och gå vilse. En sänggrind eller ett bord på rullstolen kan hindra en annan att falla och kanske på nytt bryta benet. Men det går ofta att vårda och bemöta personer med demenssjukdom på ett bättre sätt, utan att använda åtgärder som är tvingande eller bergränsande.

Den här skriften vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till. Din roll är viktig för att kunna förverkliga en demensvård utan tvång. Anhörigskriften är på 16 sidor och innehåller bland annat råd kring bemötande i svåra situationer. Den ingår i utbildningspaketet Nollvision.

Beställ häftet i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC  

Pernilla Malmfors • FoU Närsjukvården i Östergötland (2014)
 Böcker och rapporter

Svårigheterna att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom har uppmärksammats länge och därför har olika instrument för smärtskattning utvecklats.

Svårigheterna att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom har uppmärksammats länge och därför har olika instrument för smärtskattning utvecklats. Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) är ett observationsinstrument för smärtbedömning vid demenssjukdom. PACSLAC är utvecklat och validerat i Kanada och består av en dikotom skala med fyra delskalor, men någon svensk version finns inte.

Syftet med studien var att utveckla en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC som testats i ett urval av personer med medelsvår till svår demenssjukdom.

Resultatet visade att den svenska versionen av PACSLAC (PACSLAC-S) har tillfredställande reliabilitet och validitet när den testats i en svensk kontext. Användandet av ett smärtbedömningsinstrument kan bidra till ökad kunskap och därmed bidra till ökad möjlighet att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom.

Ladda ned  » (pdf, 44 sid)

Anders vill ha sex 

Ola Polmé, Marie Hultén (2014)
 Böcker och rapporter

Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. En del anställda äcklas eller känner avsky. Många tycker att det är svårt att berätta för anhöriga.

Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. En del anställda äcklas eller känner avsky. Många tycker att det är svårt att berätta för anhöriga. Och en stor grupp vet inte riktigt vad de ska göra när Anders börjar onanera i vardagsrummet, eller smyger in till Britta på kvällen.

I denna bok återfinns en rad exempel på "sexproblem" och förslag på hur man kan förhålla sig till dem.

Förlag • Komlitt

Jag såg något i dina ögon, mamma. 

Ann Z Allan (2014)
 Böcker och rapporter

Jag förlorade min mamma redan då hon var i livet.
Mamma förlorade till och med sig själv.
Hon förändrades, och blev en annan.

Jag förlorade min mamma redan då hon var i livet.
Mamma förlorade till och med sig själv.
Hon förändrades, och blev en annan.
Min mamma blev dement. Hon lämnade mig fast hon talade till mig, fast hon sjöng för mig, fast hon skrattade tillsammans med mig och varmt såg in i mina ögon.

Jag gjorde det jag trodde var bäst för min sjuka mamma. Men jag kommer aldrig att få veta om det jag gjorde var rätt eller fel. Den backspegel finns inte som kan ge en bild av hur hennes sita år hade tett sig om jag hade agerat annorlunda.
Jag tänker ofta på de alternativ som fanns, och de beslut som hon och jag fattade tillsammans.
Hela livet är en vild chansning.

Boken en personlig skildring av demensförloppet ur ett anhörigperspektiv.

Förlag • J.A.M. Produktion AB

Om demenssjukdom för hemtjänsten 

Svenskt Demenscentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Du som arbetar inom hemtjänsten möter personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra kanske redan har en demensdiagnos. I båda fallen ställs du inför olika svåra utmaningar för att kunna ge en god omsorg. 

Du som arbetar inom hemtjänsten möter personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra kanske redan har en demensdiagnos. I båda fallen ställs du inför olika svåra utmaningar för att kunna ge en god omsorg. 

I den här boken vill vi förmedla praktisk användbar kunskap till dig som arbetar inom hemtjänsten. Boken fokuserar en hel del på bemötande och försöker besvara frågor som: Hur kan personcentrerad omsorg se ut i praktiken? Hur skapar man en god relation till anhöriga? Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp? Boken innehåller också tips och råd om bland annat måltider och munhälsa. Det finns även kapitel om vanliga symptom och fakta om demenssjukdomar. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdomar för hemtjänsten ingår i Svenskt Demenscentrums serie av handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till webbutbildningarna Demens ABC plus.

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

Sjukhuskatten Oscar 

David Dosa (2014)
 Böcker och rapporter

Det är vårdhemmets sjuksköterskor som först märker det. Gång efter gång vet den buttra katten Oscar något som vårdpersonalen inte vet. När en patient inte har långt kvar, hoppar Oscar upp i sängen och håller patienten sällskap de sista timmarna i livet.

Det är vårdhemmets sjuksköterskor som först märker det. Gång efter gång vet den buttra katten Oscar något som vårdpersonalen inte vet. När en patient inte har långt kvar, hoppar Oscar upp i sängen och håller patienten sällskap de sista timmarna i livet. Läkaren och geriatrikern David Dosa tror inte riktigt på det, han är ju utbildad naturvetare och skeptisk till den här sortens påståenden. Men det händer gång på gång och till slut kan han inte längre blunda för Oscars ovanliga gåva.

För att gå till botten med frågan börjar han samtala med sin personal och sina patienters närstående. Samtalen ger honom insikter som han skriver ner.Det blir en varm och fin, rent av uppmuntrande, berättelse om hur relationer och livet som helhet förändras när en nära och älskad blir demenssjuk. Och vad en liten katt kan göra för att förgylla den sista tiden i livet, både för patienten och för de anhöriga.

Förlag • Bokfabriken

Om demenssjukdom för biståndshandläggare 

Svenskt Demenscentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma  omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Att vägra ta emot hjälp utifrån är långtifrån ovanligt då den som drabbas kan få svårt  att  se sina egna behov.

Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma  omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Att vägra ta emot hjälp utifrån är långtifrån ovanligt då den som drabbas kan få svårt  att  se sina egna behov. Socialtjänstlagen och olika förordningar reglerar arbetet men biståndshandläggaren hamnar inte sällan i situationer då juridik och etik tycks kollidera.

Hur gällande lagstiftning kan förenas med god etik i det praktiska arbetet ges exempel på i denna bok som även innehåller fakta om de vanligaste demenssjukdomarna samt tips och råd vid bland annat bemötande, anhörigkontakter och uppföljning. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdomar för biståndshandläggare är den första av sex handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums webbutbildningar Demens ABC plus.

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

En gammal och demenssjuk Mamma 

Eva Forsell (2014)
 Böcker och rapporter

En dotters samlade minnesanteckningar som skildrar de sista åren av en demenssjuk kvinnas liv. Årstider som passerar märks knappt, man byter sommarkofta mot höstdito .

En dotters samlade minnesanteckningar som skildrar de sista åren av en demenssjuk kvinnas liv. Årstider som passerar märks knappt, man byter sommarkofta mot höstdito . Dotterns kamp mot myndigheter för att mamman ska få den omsorg och trygghet hon behöver och slippa den totala förnedring som bristande omvårdnad resulterar i.

Boken är utgiven av Demensförbundet

Dagverksamheter för äldre personer – Kartläggning 2013 

Socialstyrelsen (2014)
 Böcker och rapporter

Rapporten redovisar resultat från en kartläggning av dagverksamheter för personer 65 år och äldre. Resultatet ska användas av Socialstyrelsen som underlag för utveckling av indikatorer gällande kvalitet i dagverksamheterna.

Rapporten redovisar resultat från en kartläggning av dagverksamheter för personer 65 år och äldre. Resultatet ska användas av Socialstyrelsen som underlag för utveckling av indikatorer gällande kvalitet i dagverksamheterna.

Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)
Beställ från Socialstyrelsen » (nytt fönster)

Boken om demenssjukdomar 

Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk (red.) (2014)
 Böcker och rapporter

Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar.

Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar. Här tar du del av nya diagnoskriterier, nya riktlinjer för utredning och behandling samt senaste rön inom omvårdnadsforskning. Boken omfattar dessutom information om stöd för närstående, juridiska frågeställningar samt fakta om den palliativa vårdfilosofins framväxt inom svensk demensvård.

Förlag: Liber