BPSD

Termen BPSD är en förkortning för "beteendemässiga och psykiska symptom vid demens". BSPSD omfattar en rad olika symptom som ofta, men inte alltid, förekommer vid demenssjukom. Det kan handla om hallucinationer,  vanföreställningar, rop, skrik och störd dygnsrytm. För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all annan behandling måste symptomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammhang innan olika åtgärder sätts in. Behandlingen kan omfatta förändringar i bemötande, omvårdnadsstrategier och i vissa fall läkemedel. BPSD är ofta svåra att bemöta för anhöriga och vårdpersonal.

Läs mer om
psykiatriska symptom »
beteendemässiga symptom »

 

Publicerad: 2008-09-22, Uppdaterad: 2020-01-14