Samordna med SIP

Verktygslåda

bild på verktygslåda

Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en hel del material om SIP:

Infofolder för anhöriga

Kommunicera bättre  

Tecken på kognitiv svikt

Kognitiva hjälpmedel

Juridik

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare

Planeringsunderlag 2: från läkare till biståndshandläggare 

Svenskt Demenscentrums webbplats

Publicerad: 2019-04-09, Uppdaterad: 2024-05-02