Äldreministern besökte Demenscentrum

Den fjortonde augusti besökte äldreminister Maria Larsson Svenskt Demenscentrum i Äldreforskningens hus i Stockholm.

Samtal pågick under drygt en timme och kretsade kring bland annat tvång och skydd i demensvården. Som ett led i ett uppdrag från Socialdepartementet förmedlade Demenscentrums utredare Lars Sonde erfarenheter från Norge, England och Holland där man lagstiftat inom området. Maria Larsson fick också se en demoversion av Demens ABC plus Primärvård, den nya webbutbildningen som lanseras i september.

Gruppdiskussion
Utredaren Lars Sonde (trea fr.v.) informerar om hur andra länder lagstiftat om tvångs- och skyddsåtgärder.