Ny webbutbildning om palliativ vård

bild på palliation abcUtbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum.

– Målet med utbildningen är att ge personal den kunskap som behövs för att kunna utföra god palliativ vård så att den som är obotligt sjuk får god vård i livets slutskede, och att närstående ges fullgott stöd, säger Johan Sundelöf, läkare och programchef på Betaniastiftelsen.

I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling. Viktiga hörnstenar är symptomlindring, kommunikation, teamarbete och anhörigstöd.

Palliativ vård i livets slutskede ska ha högsta prioritet när behovet uppstår enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

 ─ I Sverige ska det inte vara slumpen som avgör om människor får god vård i livets slutskede eller inte. Förhoppningsvis innebär Palliation ABC en värdefull möjlighet till avgiftsfri fortbildning i palliativ vård för all personal inom vård och omsorg, säger Johan Sundelöf.

Palliation ABC är något mer omfattande, och tar därför längre tid att genomföra, än Svenskt Demenscentrums egna ABC-utbildningar. Den tar upp flera viktiga aspekter av vård och omsorg vid demenssjukdom, även om utbildningen inte är begränsad till någon särskild diagnos.

Gå till Palliation ABC på Svenskt Demenscentrums
utbildningsportal (nytt fönster)

Läs mer om utbildningen